Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.A (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.A (Browse shelf) Available

Noga M., Łobos K.: Wstęp
Bartosik L.: Kryzys światowy: Rosja – życie po Cyprze
Jędrzejowska I.: A reshaped Economic and Monetary Union – still attractive, but hardy legitimate?
Jędrzejowska I.: Multi-tier governance in the EU: A dynamic and efficient response to the economic crisis?
Kramarczyk-Rosiak K.: Założenia i efekty wdrożenia modelu kontroli zarządczej w systemie finasów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego
Łuczyszyn A., Chołodecka A.: Innovation as a determinant of socio-economic development In the New Economy
Łuczyszyn A.: Aspekty lokalne gospodarki opartej na wiedzy – wybrane zagadnienia
Łuczyszyn A., Chołodecka A.: Rozwój peryferii w warunkach metropolizacji przestrzeni I gospodarki opartej na wiedzy – wybrane problemy
Majewska-Jurczyk B.: Rola Komisji Europejskiej w stosowaniu reguł pomocy publicznej dla sektora bankowego w okresie kryzysu finansowego
Orlik K.: Racjonalne zachowania w makroekonomii – modele DSGE a podejście behawioralne
Szczepaniak P.: Kapital obrotowy w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009-2012
Werwińska A.: Nowe zasady limitowania długu jednostek samorządu terytorialnego a ich zdolność do zaciągania zobowiązań
Jagodziński J.: Rozszerzone kryterium Hurwicza podejmowania decyzji w procesach logistycznych
Jagodziński J., Ostrowski D.: Zrównoważony rozwój innowacji w przedsiębiorstwie logistycznym
Kaik-Woźniak A., Augustyn A.: Aktywność ruchowa rodzin z dziećmi w młodszym wieku szkolnym zamieszkujących wybrane podmiejskie tereny Wrocławia
Karaś E., Piasecka-Głuszak A.: Nowy wymiar organizacji – organizacja ucząca się i organizacja inteligentna
Kawaliło-Cześniak K.: Lojalność klientów marek turystycznych
Kowalczyk R.: Normatywne przesłanki stosowania zamienników i równoważników w trakcie realizowania zamówienia publicznego
Nogieć J.: Zmiany wzorców zachowań konsumentów dotyczące korzystania z Internetu
Putyło K.: Kreowanie marki w usługach medycznych na przykładzie EuroMediCare Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią – w świetle wyników badań bezpośrednich
Skrzypczyk T., Jarecka P., Fąk T.: Imprezy rekreacyjno-sportowe jako współczesna forma budowania wizerunku Wrocławia
Rak L.: Etykiety na opakowaniach żywności – źródło wiedzy dla konsumenta
Redo J.: Zasada konkurencyjności jako prawna gwarancja efektywnego wydatkowania środków publicznych przez przedmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki
Zawadzka P.: Koszty uzyskania przychodów w podatku giełdowym
Zygmunt A.; Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego Opolszczyzny (w ujęciu branżowym)

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: