Polityka ekonomiczna / Additionaly authors: Sokołowski, Jerzy. --Redakcja | Żabiński, Arkadiusz. --Redakcja Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 348 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław : ) , 2014 Physical description: 458 stron : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Infrastruktura transportu | Emigracja | Podatek dochodowy od osób fizycznych | Województwo zachodniopomorskie | Zamówienia publiczne | Kryzys gospodarczy | Korelacja | Innowacje | Społeczna odpowiedzialność biznesu | Stakeholders | CSR | Handel zagraniczny Polski | UE | Zarządzanie gospodarką europejską | Ekonomia instytucjonalna | Płeć | Ubóstwo | Małe firmy | Zagraniczne biura turystyczne | Strategia sprzedaży | Konwergencja gospodarcza | Potencjał społeczny | Kapitał zagraniczny | Fuzje i przejęcia | Polityka społeczna | Hotele | Destynacje | Przedsiębiorczość | Uniwersytety | Port lotniczy | Transport lotniczy | Kapitał zagraniczny | Druga Rzeczpospolita | Obszary wiejskie w Polsce | Wspólna Polityka Rolna | Współpraca transgraniczna | Turystyka | Handel przygraniczny | E-administracja | Biurokracja | Korupcja | Proces ofertowania | Opodatkowanie dochodów małżonków | Klaster | Bankowość i finanse | Euroregion | Dopłaty bezpośrednie | Konkurencyjność przedsiębiorstwa | Litwa | Użytki rolne | Kraje kandydujące do UE | Bezrobocie | Podatek bankowy | Offset | Transakcja kompensacyjna | Przemysł obronny | Konkurencyjność | Regiony | Polityka gospodarcza UE | Parlament Europejski | Partie polityczne | PKB per capita | Wskaźniki rozwoju gospodarczego | Pomoc publiczna | Polityka spójności | Banki komercyjne | Płaca zarobkowa | Innowacje | Dyfuzja innowacji | Region transgraniczny | Taksonomia | MSP | Analiza skupień | Wskaźnik syntetyczny
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
338.22 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Franciszek Adamczuk – Dyfuzja innowacji w regionach transgranicznych
Joanna Buks, Robert Pietrzykowski – Efekty produkcji gospodarstw w Polsce w odniesieniu do WPR w latach 2005-2008
Marek Chrzanowski – Wykorzystanie analizy przepływów międzygałęziowych do badania obszarów kooperacji w gospodarce regionu na przykładzie województwa lubelskiego
Paweł Dziekański – Metoda taksonomiczna w ocenie środowiskowej konkurencyjności powiatów województwa świętokrzyskiego
Monika Fabińska – Prorozwojowa gotowość polskich MŚP do absorpcji wsparcia w ramach nowej perspektywy programowej 2014-2020
Małgorzata Fronczek – Przewaga komparatywna Polski w handlu z Chinami w latach 1995-2012
Małgorzata Gasz – Reguły nowego modelu zarządzania gospodarczego na tle kondycji ekonomicznej państw Unii Europejskiej
Alina Grynia – Obciążenia fiskalne a konkurencyjność litewskich przedsiębiorstw
Anna Jankowska – Struktura obszarowa gospodarstw w krajach bałkańskich kandydujących do UE
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maciej Stępiński – Formy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w kontekście strategii Europa 2020
Krzysztof Kil, Radosław Ślusarczyk – Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej – ocena implementacji
Dariusz Klimek – Transakcje offsetowe jako instrument polityki ekonomicznej w Polsce
Aleksandra Koźlak, Barbara Pawłowska – Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki
Barbara Kutkowska, Ireneusz Ratuszniak – Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 w ramach Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej
Renata Lisowska – Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych
Agnieszka Malkowska – Program INTERREG IV A jako instrument wspierania turystyki w województwie zachodniopomorskim
Arkadiusz Malkowski – Mały ruch graniczny jako element kształtowania współpracy transgranicznej
Natalia Mańkowska – E-administracja a efektywność sektora publicznego
Wiesław Matwiejczuk, Tomasz Matwiejczuk – Koncepcja usprawnienia procesu ofertowania w przetargach publicznych
Elżbieta Izabela Misiewicz – Łączne opodatkowania dochodów małżonków – preferencja podatkowa wspierająca rodzinę
Andrzej Miszczuk – Dystans instytucjonalny jako uwarunkowanie rozwoju regionów przygranicznych
Karolina Olejniczak – Polityka klastrów w regionach jako wzmacnianie konkurencyjności MSP
Małgorzata Pawłowska – Wpływ kapitału zagranicznego oraz własności państwowej na zmiany konkurencji w polskim sektorze bankowym
Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś – Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw
Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś – Social issues in the program’s documents of Polish political parties in the elections to the European Parliament of the VIII term
Robert Pietrzykowski – Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej
Piotr Podsiadło – Pomoc regionalna jako przykład dopuszczalnej warunkowo pomocy publicznej w Unii Europejskiej
Gabriela Przesławska – Instytucjonalne aspekty w aktualnej debacie ekonomicznej
Małgorzata Raczkowska – Nierówności ekonomiczne w krajach europejskich
Jarosław Ropęga – O graniczenia m ałych f irm w w ykorzystaniu z ewnętrznych źródeł wsparcia dla ich przetrwania
Jerzy Sokołowski – Strategie sprzedaży ofert turystycznych biur podróży
Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka – Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego
Andrzej Szuwarzyński – Model DEA do oceny efektywności funkcjonowania publicznych uniwersytetów w Polsce
Dariusz Tłoczyński – Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego
Agnieszka Tomczak – Konwergencja czy dywergencja – kierunki zmian w polityce monetarnej po 1999 r.
Adam Wasilewski – Skuteczność wybranych instrumentów finansowych wspierania rozwoju przedsiębiorczości w gminach wiejskich w Polsce
Anetta Waśniewska – Potencjał społeczny gmin Zalewu Wiślanego w latach 2003-2012
Grażyna Węgrzyn – Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w Unii Europejskiej
Lucyna Wojcieska – Społeczna odpowiedzialność biznesu w branych banków komercyjnych na świecie – ocena wymiarów CSR
Jarosław Wołkonowski – Przyczyny i struktura emigracji obywateli Litwy w okresie 2003-2013
Urszula Zagóra-Jonszta – Proces polonizacji górnośląskiego przemysłu w latach 30. XX wieku

Bibliografia, netografia przy artykułach.

Część tekstów w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim lub polskim przy artykułach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: