Modele zarządzania kosztami i dokonaniami : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 343 /

Additionaly authors: Nowak, Edward--Redakcja | Nieplowicz, Maria.--Redakcja Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 343 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław : ) , 2014 Physical description: 591 stron : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Opieka zdrowotna | Społeczna odpowiedzialność | Zarządzanie strategiczne | Zarządzanie | Budżetowanie | Ochrona zdrowia | Lean accounting | Standaryzacja | Transport | Synergia | Banki komercyjne | Fuzje i przejęcia | FMEA | Logistyka | Systemy informatyczne | Metoda DEA | Szpital | Koszty projektu | Grupa kapitałowa | Wynik finansowy | Rachunkowość | Upadłość | Kontrola zarządcza | Zbilansowana Karta Wyników | Rachunek kosztów | Modele biznesowe | Uczelnie niepubliczne | Ewidencja kosztów | Systemy ERP | Analiza łańcucha wartości | Ewaluacja | Świadczenia zdrowotne | Zarządzanie kosztami | Koszty podatkowe | Zarządzanie projektami | Przedsiębiorstwo sieciowe | Zdolność produkcyjna | Wycena bilansowa | Rynek energii elektrycznej | Benchmarking | Konkurencyjność | Audyt | Zrównoważony rozwój | Ekologia | GUS | Szkoły wyższe | Doradztwo biznesowe | Płynność finansowa | Rentowność | Kapitał intelektualny
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
658.1/.5 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Anna Balicka – Benchmarking a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Piotr Bednarek – Samoocena audytu wewnętrznego w Polsce: stan wiedzy i kierunki dalszych badań
Renata Biadacz – Przesłanki uwzględniania kosztów środowiskowych w MŚP w dobie zrównoważonego rozwoju
Anna A. Białek-Jaworska, Renata Gabryelczyk – Krytyczna analiza kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych w Polsce
Halina Buk – Wpływ dokonań jednostek zależnych na wyniki finansowe grupy kapitałowej
Jolanta Chluska – Rachunek kosztów standardowych w procesach decyzyjnych podmiotów leczniczych
Halina Chłodnicka – Sprawozdanie finansowe a pomiar efektów działalności przedsiębiorstwa w zagrożeniu kontynuacji działania
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk – Pomiar dokonań w działalności ubezpieczeniowej
Marlena Ciechan-Kujawa – Funkcja doradcza audytu zewnętrznego i perspektywy jej rozwoju
Dorota Czerwińska-Kayzer – Propozycja systemu wskaźników rentowności uwzględniającego płynność finansową
Michał Dyk – Kompetencyjna teoria firmy na przykładzie KPMG
Izabela Emerling – Rachunek kosztów a nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Beata Iwasieczko – Modele biznesowe i ocena czynników ich efektywności
Elżbieta Janczyk-Strzała – Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami uczelni niepublicznych w świetle wyników badań
Elżbieta Jaworska – Specyfika zarządzania błędami w przedsiębiorstwie
Jacek Jaworski – Znaczenie informacji o kosztach dla zarządzania małym przedsiębiorstwem w opiniach menedżerów
Magdalena Jaworzyńska – Powiązanie modeli biznesowych z zarządzaniem strategicznym w zakładzie opieki zdrowotnej
Marcin Jędrzejczyk – Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego
Ilona Kędzierska-Bujak – Zbilansowana karta wyników jako narzędzie wspierające komunikowanie i realizację strategii przedsiębiorstwa
Bartosz Kołodziejczuk – Zarządzanie kosztami z wykorzystaniem metody hoshin kanri
Krzysztof Konstantyn – Koncepcja wdrożenia rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za przychody i zyski w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane
Zbigniew Korzeb – Redukcja kosztów osobowych jako element synergii operacyjnej w fuzjach i przejęciach banków komercyjnych
Mariola Kotłowska – Wpływ statystycznej analizy procesów na kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Robert Kowalak – Produkcyjne mierniki dokonań w sprawozdawczości zarządczej
Marcin Kowalewski – Pomiar dokonań podporządkowany zasadom lean management
Michał Kowalski, Agata Klaus-Rosińska – Koszty infrastruktury w kalkulatorze kosztów kształcenia szkół wyższych
Justyna Kujawska – Koszty niewykorzystanych zasobów na oddziale szpitalnym
Paweł Kużdowicz – Model ewidencyjny rachunku kosztów i dokonań w systemie ERP
Dorota Kużdowicz – Rachunek kosztów planowanych źródłem informacji zarządczej
Zbigniew Leszczyński – Analiza łańcucha wartości jako narzędzie redukcji kosztów w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym zarządzanym procesowo
Agnieszka Lew – Planowanie i rozliczanie kosztów projektów\
Grzegorz Lew – Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwach handlowych
Tomasz Lewandowski – Wykorzystanie informacji na potrzeby zarządzania kosztami w branży motoryzacyjnej
Mariusz Lisowski – Metoda Data Envelopment Analysis (DEA) w ocenie efektywności podmiotów
Małgorzata Macuda – Jednorodne Grupy Pacjentów w rachunku kosztów i wyników szpitala
Teresa Martyniuk, Dagmara Gutowska – Wykorzystanie lean accounting w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
Jarosław Mielcarek – Analiza istotnych elementów rachunku kosztów docelowych
Daria Moskwa-Bęczkowska – Zarządzanie procesowe i jego przydatność do zarządzania kosztami uczelni publicznej
Przemysław Mućko, Stanisław Hońko – Specyfika zrównoważonej karty dokonań w podmiotach leczniczych
Andrzej Niemiec – Możliwość normalizacji pomiaru osiągnięć na przykładzie miar stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem kurierskim
Maria Nieplowicz – Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w mieście na przykładzie Urzędu Miasta w Hrubieszowie
Edward Nowak – Koszty w różnych sytuacjach działalności jednostek gospodarczych
Piotr Oleksyk – Ewaluacja w działalności jednostki samorządu terytorialnego
Ryszard Orliński – Zastosowanie rachunku kosztów docelowych w szpitalach
Michał Poszwa – Zarządzanie kosztami podatkowymi w przedsiębiorstwie
Sabina Rokita – Rachunek kosztów działań i analiza wartości kosztów ogólnych jako metody alokacji kosztów pośrednich na projekty
Wanda Skoczylas – Pomiar dokonań w przedsiębiorstwach sieciowych handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi i naprawy pojazdów samochodowych
Magdalena Szydełko – Benchmarking we wspomaganiu monitoringu procesów na tle podejścia procesowego
Alfred Szydełko – Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza
Joanna Świerk – Koncepcja strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią rozwoju miasta Lublina
Piotr Urbanek – Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną
Paweł Warowny, Marcin Pielaszek – Analiza komparatywna wykorzystania różnych koncepcji rachunku kosztów w zarządzaniu
Marcin Wierzbiński – Determinanty konieczności wdrożenia rynku zdolności wytwórczych w energetyce
Beata Zaleska – Kalkulacja kosztu jednostkowego procedur medycznych w szpitalu X

Bibliografia przy artykułach.

Streszczenia w językach polskim i angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: