Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
368 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik – Sektor ubezpieczeń w krajach postradzieckiej Azji Środkowej
Teresa H. Bednarczyk – The systemic relevance of the reinsurance industry
Krystyna Ciuman – Finansjalizacja a sektor ubezpieczeń
Magdalena Chmielowiec-Lewczuk – Analiza najważniejszych pozycji wynikowych według grup ubezpieczeń działu II w Polsce dla lat 2009-2011
Andrzej Grzebieniak – Ocena narzędzi marketingowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w procesie zarządzania relacjami z klientami
Monika Hadaś-Dyduch – Zarządzanie ryzykiem poprzez ubezpieczenie
Beata Jackowska – Wpływ proporcji płci ubezpieczonych na wysokość jednorazowych składek netto w ubezpieczeniach na życie
Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka – Satysfakcja przedsiębiorstw sektora MŚP z likwidacji szkód ubezpieczeniowych
Anna Jędrzychowska, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ewa Poprawska – Sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce na tle rynku europejskiego
Marcin Kawiński – Pozasądowe rozstrzyganie sporów a ochrona konsumentów branży ubezpieczeniowej
Nadezda Kirillova – Insurance for companies and households in Russia
Robert Kurek – Arbitraż nadzorczy na rynku usług finansowy i ich – identyfikacja zjawiska
Piotr Majewski – Ubezpieczenia pojazdów zabytkowych
Marek Monkiewicz, Grażyna Sordyl, Bogusław Bamber – Alternatywne metody wykorzystania funduszu pomocowego zarządzanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Magdalena Mosionek-Schweda – Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw
Joanna Niżnik – Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier
Dorota Ostrowska – Insurance Guarantes market development in Poland in the years 2006-2012
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – Obowiązkowe zakładowe programy emerytalne w Europie
Piotr Pisarewicz – Nowe standardy rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym
Maria Płonka – Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
Agnieszka Przybylska-Mazur – Wybrane wielkości statystyczne w podejmowaniu decyzji o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych
Filip Przydróżny – Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem w kryzysie zaufania
Ryszard Pukała – Konsekwencje wstąpienia Rosji do WTO dla rosyjskiego rynku ubezpieczeniowego
Joanna Rutecka – Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju
Edyta Sidor-Banaszek – Wykorzystanie wskaźnika ALE (Active Life Expectancy) w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności
Ewa Spigarska – Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla potrzeb rachunkowości i dyrektywy Wypłacalność II – podobieństwa i różnice
Ilona Tomaszewska, Renata Pajewska-Kwaśny – Szkody środowiskowe w świetle regulacji zawartych w dyrektywie ELD
Tatiana Verezubova – Doskonalenie monitorowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń
Damian Walczak – Wybrane problemy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników w Polsce
Stanisław Wieteska – Dylematy ubezpieczenia mienia w obiektach wielkoprzestrzennych wysokiego składowania od skutków dymu pożarowego
Alicja Wolny-Dominiak – Loss reserving using growth curve modeling
Wojciech Wiśniewski – Wpływ technologii informatycznych na zmiany organizacji likwidacji szkód
Tomasz Zapart – Kalkulacja składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla podmiotów gospodarczych
Marta Zieniewicz – Mikroubezpieczenia szansą dla mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce – przykład branży transportowej

Bibliografia przy artykułach.

Część tekstu w języku angielskim.Streszczenia i spis treści w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: