Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
02.E (Browse shelf) Available

Wstęp
I. KOMUNIKACJA MEDIALNA
Sokołowski M. : Nauki o mediach i komunikacji społecznej. W stronę integracji dyscypliny
Juszczyk S. : Rola komunikacji pośredniej w interakcjach społecznych młodzieży
Aouil B. : Dzieci w Internecie w świetle zjawiska groomingu, czyli uwodzenia i wykorzystywania seksualnego dzieci przez Internet - raport z badań
Noga H. : Czasopisma dla miłośników gier komputerowych i ich możliwości oddziaływania
Matyjas B. : Reklama w życiu codziennym dzieci i młodzieży
Kotarba-Kańczugowska M. : Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne a system edukacji
Frania M. : Edukacja medialna w szkole wyzwaniem współczesności
Maj B. : Media elektroniczne jako środowisko komunikacyjne współczesnego człowieka
Paszenda I. : Telefon komórkowy jako środek komunikacji (nie)sprzyjający procesowi kształcenia w szkole wyższej
Zawisza-Masłyk E. : Strategie radzenia sobie z sytuacją nadmiaru informacji medialnych w dziecięcych apelach
Forma P. : Komputer i Internet jako narzędzia edukacji i globalnej zabawy (nowy obszar badań w pedagogice społecznej)
Jagoszewska I. : Rola Internetu w życiu niesłyszących
Forma P. : Wpływ współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej na edukację dzieci i młodzieży
Zielińska-Pękał D. : "Nieistotne" rozmowy wspólnot wirtualnych
Piotrowski M. : Sieć pomocy w serwisach mikroblogingowych
Sobczyk-Dymecka D. : Estetyki Lecha Witkowskiego a media w edukacji
II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH
Ferenz K. : Rola znaku i symbolu w poczuciu przynależności kulturowej
Kania J. : Komunikowanie w strukturze kompetencji nauczycieli
Klepacz H., Żółtowska E. : Komunikacja wykładowca - student a efekty kształcenia
Postawa A. : Ewolucja języka a komunikacja symboliczna
Świątek J. : Komunikacja jako wyzwanie - dyskurs perswazyjny
Krawiec B. : Mitologia pedagogiki jako forma komunikacji
Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Rongies W. : Próba obiektywnej oceny skuteczności treningów relaksacyjnych według Schulza i Jacobsona
Koc-Kozłowie B. : Proksemika a komunikacja werbalna w relacji lekarz - pacjent
Staniszewski T. : Rola kompetencji komunikacyjnych nauczyciela wobec doświadczanych trudności zawodowych
Kwiatkowska A., Patro I. : Znaczenie mobilności międzynarodowej w rozwoju kompetencji zawodowych studentów
Janota-Bzowska M. : Przekaz ikonograficzny i przekaz werbalny w nauczaniu o sztuce
Demeshkant N. : Miejsce edukacji środowiskowej w rozwoju społeczeństwa
Kłodzińska K. : Możliwości komunikacyjne oraz edukacyjne osób głuchoniemych pochodzących z małych miejscowości
Jezierska B. : Komunikacja w instytucji resocjalizacyjnej jako warunek jej funkcjonalności w ocenie wychowawców młodzieżowych ośrodków socjoterapii
Czajkowska H. : Komunikacyjne aspekty relacji kurator - podopieczny
Czuchaj S. : Symboliczny interakcjonizm oraz jego znaczenie dla praktyki resocjalizacyjnej w warunkach wolności dozorowanej
Wawrzak-Chodaczek M. : Gry w komunikacji interpersonalnej
III. KOMUNIKACJA W RODZINIE
Ładyżyński A. : Czy zostaniesz moją żoną? - czytanie błoga narzeczeńskiego
Biedroń M. : Komunikacja synergiczna - strategia komunikacji międzygeneracyjnej w kulturze kofiguratywnej
Wawrzyniak-Kostrowicka M. : Kto dodał skrzydeł polskiemu singlowi? Wpływ komercji na grupę pojedynczych
Piotrowska M. : Porozmawiajmy... O komunikacji w bliskich związkach partnerskich z perspektywy młodych kobiet i mężczyzn - komunikat z badań
Kuryś K. : Zmiany w przestrzeni komunikacyjnej systemu rodzinnego po przyjściu na świat pierwszego dziecka
Lewandowska M. , Korabiewska I., Rongies W., Białoszewski D. : Zachowania zdrowotne wśród kobiet po 65 roku życia a komunikacja interpersonalna
Będkowska-Heine V., Heine M. : Komunikacja kuratora z podopiecznymi w procesie pełnienia nadzoru i dozoru kuratorskiego
Zajączkowska M. : Rodzicielski plan wychowawczy - nowy standard komunikowania się rodziców po rozwodzie
Mitręga A. : Styl wychowania a jakość komunikacji w relacjach rodziców i dzieci
Kondracka-Szala M. : Znaczenie wsparcia społecznego otrzymywanego za pośrednictwem wirtualnych grup samopomocowych w kontekście stygmatyzacji społecznej
Hanyga-Janczak P. : Martwe dusze. O znieczulicy wśród młodzieży
Kwiatkowski P. : Komunikacja między rodzicami a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: