Vademecum głównego księgowego /

Red. Kaczurak-Kozak, Monika.
Additionaly authors: Walczak, Piotr.--Red. | Culepa, Michał.--Red. | Bach, Sebastian. Edition statementStan prawny czerwiec 2014. Publisher: Wydawnictwo C. H. Beck, (Warszawa:) , 2014 Physical description: 805 s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Rachunkowość budżetowa | Sektor finansów publicznych | Planowanie budżetowe | Klasyfikacja budżetowa | Sprawozdawczość budżetowa | Dyscyplina finansów publicznych | Vademecum
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.C (Browse shelf) Currently in local use 2020-04-11

MD – 2499

Wstęp
Notki biograficzne
Wykaz skrótów
CZĘŚĆ 1. SPECYFIKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Sołtyk P. : Specyfika sektora finansów publicznych
CZĘŚĆ 2. PLANOWANIE BUDŻETOWE
Kowalski J. : Dochody, przychody, wydatki, rozchody – wyjaśnienie pojęć
Świderek I. : Budżet jednostki samorządu terytorialnego
Woźniak M. : Gromadzenie środków pieniężnych na lokatach bankowych
Świderek I. : Plan finansowy jednostki budżetowej
Świderek I. : Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
Walczak P. : Zakres zgodności między budżetem jednostki samorządu terytorialnego a wieloletnią prognozą finansową
Walczak P. : Zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne
CZĘŚĆ 3. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ
Łyszczarz M. : Kontrasygnata oraz akceptacja dokumentu księgowego w ramach kontroli wewnętrznej
Bach S. : Rola głównego księgowego w procesie windykacji należności (cywilnoprawnych, podatkowych)
Bach S. : Kompetencje i obowiązki głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów (organizacja inwentaryzacji, szkolenie, wycena, zapewnienie rozliczenia)
Walczak P. : Przygotowanie informacji o stanie mienia JST
Łyszczarz M. : Kompetencje głównego księgowego w zakresie kontroli finansowej
Łyszczarz M. : Kompetencje głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej
Dragon G. : Kompetencje głównego księgowego w zakresie planu finansowego
Dragon G. : Kompetencje głównego księgowego w zakresie pozyskiwania środków europejskich
Dragon G. : Kompetencje głównego księgowego w zakresie procedury przetargowej
Walczak P. : Uprawnienia głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie umów i uchwał (zarządzeń)
CZĘŚĆ 4. RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Bobowska I., Kowalski J. : Przepisy prawne regulujące zasady rachunkowości budżetowej i gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
Dworak E. : Rachunkowość budżetowa a rachunkowość jednostek gospodarczych – perspektywa praktyki
Lachiewicz W. : Klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, praktyczne znaczenie, zasady stosowania
Woźniak M. : Księgowość budżetu a księgowość jednostek budżetowych
Styczyński R. : Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT
CZĘŚĆ 5. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Woźniak M. : Dowody księgowe
Woźniak M. : Ewidencja księgowa w elektronicznych systemach przetwarzania danych
Bach S. : Polityka rachunkowości
Czech G., Kaczurak – Kozak M., Dzięgiel – Matras A. : Zakładowy plan kont podstawą ewidencji księgowej każdej jednostki (sektora finansów publicznych)
Sajnaj B. : Cellary M. : Inwentaryzacja
CZĘŚĆ 6. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RAPORTY KSIĘGOWE
Wojtczak M. : Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych
Cellary M., Wołacza B., Bieniaszewska A. : Sprawozdawczość budżetowa
Kuśnierz L. : Sprawozdawczość z operacji finansowych
Dragon G. : Raporty generowane przez działy księgowe (inne oprócz sprawozdań budżetowych i finansowych, np. sprawozdania statystyczne i inne)
CZĘŚĆ 7. ZATRUDNIENIE
Łyszczarz M. : Wymagania dla kandydatów/osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Dragon G. : Nabór na stanowisko głównego księgowego w zależności od samorządowej
jednostki organizacyjnej
Łyszczarz M. : Umowa o pracę z głównym księgowym w jednostkach sektora finansów publicznych
Dragon G. : Istotne elementy stosunku pracy
Łyszczarz M. : Ograniczenia dla głównych księgowych
Culepa M. : Awans zawodowy księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Culepa M. : Przenoszenie pracowników księgowości
Culepa M. : Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)
Dragon G. : Oświadczenia majątkowe głównych księgowych jednostek samorządowych
CZĘŚĆ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Lipiec – Warzecha L. : Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Lipiec – Warzecha L. : Odpowiedzialność karna głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: