Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka-etyka-środowisko /

Additionaly authors: Dziawgo, Danuta.--redakcja | Borys, Grażyna.--redakcja Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 329 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław : ) , 2014 Physical description: 341 stron : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Dochód | Odnawialne źródła energii | System podatkowy | Sprawozdania finansowe | Koszty ekologiczne | Zarządzanie wartością | Etyka w biznesie | Kapitał intelektualny | Odpady | Segregacja śmieci | Ochrona środowiska | VAT | Etyka | Kryzys finansowy | Rolnictwo | Rachunkowość | Sprawozdawczość | Koszty | CSR | Zrównoważony rozwój | Samorząd
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
657 (Browse shelf) Currently in local use 2020-06-04

SPIS TREŚCI

Joanna Antczak – Informacje o środowisku w systemie rachunkowości
Anna Balicka – Sprawozdawczość środowiskowa w branży motoryzacyjnej
Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska – Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania wartością firmy
Melania Bąk – Odpowiedzialność społeczna jako determinanta tworzenia zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa
Ewa Chojnacka – Raportowanie danych w obszarach środowiskowym i społecznym w publicznych spółkach sektora energetycznego
Ewa Chojnacka – Sprawozdanie z działalności jako dokument służący raportowaniu danych ESG
Anna Doś, Joanna Błach – Rola przedsiębiorstwa w makrosystemie społeczeństwo – gospodarka – środowisko w świetle analizy raportów rocznych na przykładzie wybranych spółek sektora paliwowego
Justyna Dyduch – Analiza kosztów transakcyjnych instrumentów ochrony środowiska w wybranym przedsiębiorstwie
Renata Dyląg, Ewelina Puchalska – Wytyczne GRI w praktyce raportowania społecznego w Polsce
Paweł Dziekański – Koncepcja wskaźnika syntetycznego dla oceny sytuacji finansowej powiatów
Tomasz Gabrusewicz – Zdolność systemu rachunkowości w zakresie zaspokojenia potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Beata Gostomczyk – Ewidencja kosztów ekologicznych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym
Piotr Gut – Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w podatku VAT w warunkach polskich na tle rozwiązań europejskich
Ewa Hellich – Etyczny wymiar rachunkowości
Aldona Kamela-Sowińska – Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości
Elżbieta Klamut – Koszty ochrony środowiska a gospodarstwa rolne
Joanna Kogut – Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych
Tomasz Kondraszuk – Cel i zadania rachunkowości rolniczej w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarstw wiejskich
Robert Kowalak – Kluczowe mierniki dokonań w zakładach gospodarowania odpadami
Joanna Krasodomska – Rachunkowość społeczna – perspektywa światowa i krajowa
Karolina Kwiecińska – Relacje inwestorskie i raportowanie kapitału intelektualnego
Magdalena Ligus – Zrównoważony rozwój systemu elektroenergetycznego Polski – analiza opłacalności i możliwości rozwoju energetyki odnawialnej
Adam Lulek – Znaczenie informacji środowiskowych pochodzących ze sprawozdawczości spółek paliwowych dla inwestorów giełdowych
Marta Mazurowska – Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Anna Nowak – Problemy pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu
Edward Nowak – Zakres ujawnień informacji w sprawozdaniu z działalności
Ewa Spigarska – Różnorodność metod ustalania opłaty za odpady i zasad segregacji odpadów na przykładzie miast wojewódzkich jako jeden z problemów systemu gospodarowania odpadami
Arleta Szadziewska – Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw
Elżbieta Izabela Szczepankiewicz – Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z interesariuszami
Piotr Szczypa – Współczesne wyzwania rachunkowości przedsiębiorstw w gospodarce zrównoważonego rozwoju
Aldona Uziębło – Stosunek do standardów etycznych w biznesie w opiniach pracowników księgowości trójmiejskich przedsiębiorstw
Anna Wildowicz-Giegiel – Wyzwania przed sprawozdawczością finansową związane z raportowaniem o kapitale intelektualnym i społecznej odpowiedzialności
Jolanta Wiśniewska – Etyka w rachunkowości jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Aleksander Zawadzki – Standardy sprawozdawczości w zakresie środków unijnych w polskich spółkach notowanych na NewConnect
Joanna Zuchewicz – Sprawozdawczość jednostki społecznie odpowiedzialnej za swoje dokonania
Beata Zyznarska-Dworczak – Znaczenie zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie

Bibliografia przy artykułach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: