Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska.

red. naukowa Katner, Wojciech Jan.
Additionaly authors: Promińska, Urszula.--red. naukowa Publisher: Wolters Kluwer Polska, (Warszawa:) , 2010 Physical description: 578, [2] s., [11] s. tabl. : il. ; 25 cm. ISBN:. Keywords: Materiały konferencyjne | Prawo handlowe | Przedsiębiorca | Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | Spółki jawne | Prawo upadłościowe | Wierzyciel | Spółdzielnie | Spółki akcyjne | Akcje | Klasyfikacja spółek | Spółki komandytowo-akcyjne | Spółki kapitałowe | Rada nadzorcza | Prokura | Spółki cywilne | Umowa gospodarcza | Umowa sprzedaży | Umowa leasingu | Warranty | Umowy | Umowa deweloperska
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
03.B (Browse shelf) Available

Wykaz najważniejszych skrótów
Katner W. J., Romińska U.: Wstęp
Katner W. J., Romińska U.: Panel dyskusyjny i przebieg obrad zjazdu - résumé
Część pierwsza. Przedsiębiorcy:
Barańczyk Izabela: Czy uprawniony do oznaczenia geograficznego jest przedsiębiorcą?
Bilewska Katarzyna: Prawo wspólnika do informacji w spółce z o.o.
Bryłowski Przemysław: Status spółki jawnej w procesie mającym za przedmiot jej rozwiązanie
Chilarski Tomasz: Układ z wierzycielami w świetle nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego
Cioch Henryk: Miejsce spółdzielni w systemie prawa
Dąbrowski Daniel: Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną w celu ochrony drobnych akcjonariuszy w kodeksie spółek handlowych
Dumkiewicz Małgorzata: Wątpliwości związane z regulacją kodeksu spółek handlowych dotyczącą odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej powstałe przed wpisem do rejestru
Gierat Arkadiusz: Wpływ obciążenia udziałów w spółce z o.o. na wykonywanie uprawnień korporacyjnych
Gnela Bogusława: Pojęcie przedsiębiorcy w relacjach prawnych z konsumentem
Gorczyński Grzegorz: Przedsiębiorcą się jest czy bywa? Uwagi o pojęciu przedsiębiorcy
Grzegorczyk Filip: Kryteria klasyfikacji spółek w projekcie ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa
Janeta Jakub: Kilka uwag w sprawie "innych funduszy" spółki komandytowo-akcyjnej
Kappes Aleksander: Protokół notarialny a wadliwość uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Kasprzyk Rafał: Charakter prawny konwersji wierzytelności na udziały lub akcje w spółce kapitałowej
Księżak Paweł: Przedsiębiorstwo wobec śmierci przedsiębiorcy
Kuniewicz Zbigniew: Uchwała zgromadzenia wspólników bądź rady nadzorczej a umocowanie zarządu spółki kapitałowej do reprezentacji
Kwaśnicki Radosław L. : "Legalne" działanie na szkodę spółki kapitałowej (z uwzględnieniem projektu nowelizacji k.s.h. z 28 lipca 2009 r.)
Lic Jan: Zdolność prawna przedsiębiorcy
Matysiak Wiktor P.: Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej - kilka uwag na gruncie art. 10 k.s.h.
Nowacki Artur: Umowa objęcia akcji
Nowak Dominika: Wadliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy)
Pinior Piotr: Osobiste uprawnienie wyboru członków władz spółki kapitałowej
Piotrowska-Kłak Marta: Powstanie prokury w spółce komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariuszem
Podleś Marcin: Spółka cywilna de lege ferenda
Robaczyński Wojciech: Wpływ nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych na układ w prawie upadłościowym
Siwik Lidia: Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa
Skrodzka Marta Janina, Skrodzki Karol: Konkretyzacja idei europejskiej spółki prywatnej w świetle projektu rozporządzenia Rady Unii Europejskiej a reforma kodeksu spółek handlowych
Sokołowska Dorota: Statut spółki komandytowo-akcyjnej
Szumański Andrzej: Potrzeba i zakres projektowanej nowej regulacji prawa holdingowego w Polsce
Tobolska Karolina: Wkłady komplementariusza-akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej
Uliasz Roman: Zobowiązanie do niegłosowania lub do oddania głosu określonej treści na zgromadzeniu spółki kapitałowej
Wiórek Piotr Marcin: Obowiązek lojalności wspólników spółek kapitałowych
Zięty Jakub Jan: Stosunek dominacji - zależności jako samodzielny stosunek prawny
Część druga. Umowy:
Byczko Szymon: Doręczenie ogólnych warunków ubezpieczenia z punktu widzenia zachowania dobrych obyczajów
Całus Andrzej: Wybrane zagadnienia terminologiczne i kodyfikacyjne umów występujących w obrocie gospodarczym
Cern Grażyna: Nieuczciwe praktyki rynkowe
Drzewiecki Andrzej: Zastaw na prawach własności przemysłowej na przykładzie prawa do znaku towarowego
Gawrysiak-Zabłocka Aleksandra: Zakres zastosowania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki
Gliniecki Bartłomiej: O przedmiocie umowy deweloperskiej
Goldiszewicz Agnieszka: Charakter prawny umowy deweloperskiej (w aspekcie budownictwa mieszkaniowego)
Gordon Zdzisław: Charakter prawny specyfikacji istotnych warunków zamówienia w systemie zamówień publicznych
Górecki Jacek: Forma umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym
Hejbudzki Michał: Warrant jako instrument prawny zabezpieczenia umowy kredytu
Kalus Stanisława: Umowa o doradztwo nieruchomościowe a umowa consultingowa
Kozieł Grzegorz: Charakter prawny umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Kruczalak-Jankowska Joanna: Wpływ ogłoszenia upadłości na nienazwane umowy o świadczenia usług - wybrane problemy
Łuc Michał: Charakter prawny umowy o wykonanie projektu architektonicznego
Fatima Joanna Mohmand
Nabycie własności rzeczy przez finansującego a ważność umowy leasingu
Ewa Rott-Pietrzyk: Dopuszczalność stosowania przepisów o umowie agencyjnej do innych umów o świadczenie usług
Rzetelska Anna: Zmiana stron umowy o świadczenie usług turystycznych
Stefanicki Robert: Dobre obyczaje kryterium staranności przedsiębiorcy w świetle ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Strzępka Janusz A.: Z problematyki umów o prace projektowe
Szczurowski Tomasz: Wydanie wzorca umownego w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym - zagadnienia wybrane
Wieczorek Emilia, Wowerka Arkadiusz: Kodeksowe unormowanie umowy o roboty budowlane a międzynarodowe i europejskie ogólne warunki zawierania tej umowy
Wojewoda Michał: Lex commissoria (art. 492 zd. 1 k.c.) a umowne prawo odstąpienia (art. 395 k.c.)
Zachariasiewicz Maria-Anna: Charakterystyczne świadczenie w nowych typach umów
Zacharzewski Konrad: Umowa sprzedaży jako podstawa rozporządzenia w obrocie giełdowym
Uczestnicy Zjazdu

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: