Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
658.1/.5 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Barbara Olszewska – Teoretyczne nurty dominujące w problematyce uczenia się organizacji
Maciej Czarnecki – Eksploracja i eksploatacja jako dylemat organizacyjnego uczenia się
Bogusław Hajdasz – Zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa w sieci
Kazimierz Jaremczuk – Delegowanie uprawnień przesłanką uczącej się organizacji
Tadeusz Kowalewski – Kształcenie ustawiczne w procesie zmiany: od organizacji uczącej się do organizacji inteligentnej
Adrianna Lewandowska – Analiza procesu organizacyjnego uczenia się w logice „podwójnej pętli” Strategicznej Karty Wyników przedsiębiorstwa rodzinnego
Katarzyna Olejczyk-Kita – Uczenie się organizacji – aspekt zasobowy
Aleksandra Rudawska – Wielopoziomowe ujęcie organizacyjnego uczenia się a zmiany organizacyjne
Oksana Seroka-Stolka, Tomasz Nitkiewicz, Anna Brzozowska – Rola wiedzy ekologicznej w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa
Jan Skalik – Kreatywność w przedsiębiorstwie uczącym się
Ewa Stańczyk-Hugiet, Mateusz Strychalski – Asymetria wiedzy w relacjach międzyorganizacyjnych
Anna Starosta – Podejścia do zarządzania antykryzysowego w kontekście organizacyjnego uczenia się
Anna Wójcik-Karpacz – Rutyny dzielenia się wiedzą jako źródła relacyjnej przewagi konkurencyjnej
Bogusława Ziółkowska, Piotr Tomski – Identyfikacja efektów międzyorganizacyjnego uczenia się w zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym
Monika Chodorek – Zarządzanie talentami w procesie uczenia się przedsiębiorstwa
Agnieszka Fornalczyk – Coaching w organizacji – dyspozycyjne uwarunkowania uczenia się menedżerów
Bartłomiej J. Gabryś – Wybrane dylematy uczenia się i wiedzy w narracjach zarządzających
Aldona Glińska-Neweś, Rafał Haffer – Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się
Barbara Józefowicz – Zaufanie jako determinanta organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw
Katarzyna Piórkowska – Uwarunkowania menedżerskiego uczenia się
Magdalena Rajchelt – Role menedżera w organizacji uczącej się
Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska – Coaching jako narzędzie wspomagające realizację procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Monika Stelmaszczyk – Coaching narzędziem wspomagającym dzielenie się wiedzą ukrytą w organizacji
Jagoda Stompór-Świderska – Psychospołeczne uwarunkowania decyzji menedżerskich w organizacjach
Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska – Analiza wykorzystania zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy – implikacje praktyczne
Katarzyna Bachnik – Strategia obecności przedsiębiorstw w przestrzeni internetowej w trudnych sytuacjach – przykłady
Katarzyna Bigosińska – Globalizacja innowacji i nowy wymiar transferu technologii
Justyna Cyga – Organizacyjne uczenie się w praktyce zarządzania na przykładzie firmy Impel Business Solutions Sp. z o.o.
Sylwia Flaszewska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Organizacyjne uczenie się jako atrybut przedsiębiorstw sektora high-tech
Agnieszka Jędrysiak – Proces innowacji jako proces ciągłego uczenia się na przykładzie przedsiębiorstwa branży tartacznej
Szymon Jopkiewicz, Artur Borcuch – E-zdrowie jako wymiar procesu uczenia się organizacji sektora zdrowia w interakcjach usługowych
Marta Kadłubek, Tomasz Lis – Innowacyjność organizacji w aspekcie logistycznej obsługi klienta
Jarosław Karpacz, Klaudia Pilch – Rola rutyn operacyjnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
Stefan Lachiewicz – Słabe ogniwa w procesie przedsiębiorczości technologicznej
Joanna Łuczak – Polska Policja jako publiczna organizacja ucząca się
Tomasz Małkus – Proces uczenia się we współpracy z dostawcą usług logistycznych
Małgorzata Matyja – Rolnicze spółdzielnie produkcyjne jako organizacje (nie)uczące się. Raport z badań
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski – Doskonalenie procesu doboru dostawcy jako przejaw uczenia się organizacji
Joanna Olkowicz – Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako organizacja ucząca się na przykładzie Kasy Stefczyka – cechy i rozwiązania
Estera Piwoni-Krzeszowska – Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami – aspekt organizacyjnego uczenia się na przykładzie „Społem” PSS w Lubaniu
Andrzej Pomykalski, Przemysław Pomykalski – Interakcyjne zarządzanie wiedzą a innowacyjność regionu łódzkiego
Katarzyna Szymańska – Proces uczenia się determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji publicznej
Anna Walecka – Ku organizacji uczącej się (na przykładzie przedsiębiorstwa Tomadex s.c. Tomasz Szulc, Adam Czajka)
Kamil Zięba – Audyt drugiej strony jako narzędzie międzyorganizacyjnego uczenia się. Studia przypadku
Łukasz Żabski – Asymetria informacji w nadzorze właścicielskim na przykładzie Ministerstwa Skarbu Państwa i podległych spółek

Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE nr 310. Materiały z konf., 10-11 października 2013 r., Wrocław.

Bibliografia, netografia przy artykułach.

Streszczenia w języku angielskim przy artykułach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: