Rodzina. Historia i współczesność : studium monograficzne

Red. nauk. Korzeniowska, Wiesława.
Additionaly authors: Szuścik, Urszula.--Red. nauk. Publisher: : Oficyna Wydawnicza "Impuls" (; Kraków) , 2005 Physical description: 453 s. : tab. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Dziecko | Małżeństwo | Rodzina | Wychowanie | Kobieta
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
02.B (Browse shelf) Available

Wstęp
CZĘŚĆ I. RODZINA W MYŚLI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
Kiedos Józef: Małżeństwo – rodzina – wychowanie w wypowiedziach Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Mirek Agata: Troska ludzi Kościoła o polską rodzinę – na przykładzie działalności bł. Honorata Koźmińskiego (kapucyna) i jego zgromadzeń
Myszka Daniela s.: Wychowanie do rodziny w koncepcji bł. Marceliny Darowskiej
Sorkowicz Anastazja: Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II (wybrane zagadnienia)
Cegielski Bartosza: Zagadnienie życia rodzinnego w publikacjach Augusta Hlonda
Niewęgłowski Jan: Rodzina i wychowanie wobec wyzwań III tysiąclecia w świetle dokumentów Kościoła
Celary Ireneusz: Formacja religijna w rodzinie chrześcijańskiej
Magier Piotr: Małżeństwo i rodzina. Kluczowe elementy personalno-chrześcijańskiej koncepcji rodziny
Ryguła Piotr: Debata na temat małżeństwa i regulującego go systemu prawa małżeńskiego w Polsce międzywojennej
Pączka Marek: Wychowanie w tożsamości chrześcijańskiej – wychowaniem do wyboru powołanie
Pomianowski Mariusz: Rola Kościoła katolickiego w powstaniu współczesnego stereotypu kobiety
CZEŚĆ II. MODELE RODZINY DAWNEJ I DZIŚ:
Krzysteczko Henryk: Modele i wartości rodziny dawnej i współczesnej
Michłowski Stanisław Czesław: Rodzina i wartości przez nią przekazywanie na przestrzeni wieków
Wróbel Elżbieta Elena: Syn głupi i utratny, czyli o kłopotach wychowawczych staropolskich rodziców
Czerwińska–Górz Bożena: Kobieta w stadle rodzinnym w XVII w.
Musialik Wanda: Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności)
Murzyn Andrzej: Inicjacja religijna w rodzinie w kontekście filozofii nauczania wychowującego J. F. Herbarta
Ździebło Joanna: Wartości przekazywanie w rodzinach ziemiańskich na przykładzie górnośląskich Reitzensteinów
Łosik Jacek: Wychowanie i edukacja młodego ziemianina Józefa Ostrowskiego w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim
Heller Michał: Rodzina polska i jej kobiety na Śląsku Cieszyńskim w latach okupacji hitlerowskiej (szkic do problemu)
Kasperek Andrzej: Młodzież wobec religii oraz problemu integracji europejskiej – socjologiczne studium p przekazie międzypokoleniowym w rodzinie
Kłosowska Barbara: Status współczesnej rodziny na podstawie badań ankietowych młodzieży szkolnej
Grzybek Grzegorz: Etos małżeństwa a wychowanie
CZEŚĆ III. FUNKCJE I ZADANIE RODZINY:
Olbrycht Katarzyna: Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób
Parysiewicz Beata: Wartości w wychowaniu do miłości
Reclik Renata: Rodzice w procesie wdrażania dziecka do aktywności samokształceniowej
Gwizdak Antoni: Współczesna rodzina i jej edukacyjne powinności wobec przemian cywilizacyjnych – niektóre zagadnienia
Adamski Adam: Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki
Kłosińska Tatiana: Dziecko wobec mediów. Wyzwania wychowawcze
Bis Dorota: Rodzina – media – kultura
Jakubiec Sylwia: Trójkąty rodzinne a funkcjonowanie w grupie
Mazur Jadwiga: Rodzina i jej funkcje w zmieniających się warunkach społecznych. Wprowadzenie do problematyki
Opozda Danuta: Psychoprofilaktyka wieku rozwojowego w działaniach pedagoga formą wspierania rodziny
Kohut Dorota: Dziecko niepełnosprawne w środowisku rodzinnym
Załuska Maria: Znaczenie podjęcia Krucjaty Wyzwolenia człowieka dla osobistego rozwoju jej uczestników oraz dla funkcji wychowawczej rodziny w zakresie wychowania do trzeźwości
Polnik-Klajn Anita, Polnik Elżbieta: Rozważania o rodzinie jako specyficznym środowisku wychowawczych oddziaływań interpersonalnych
Dymara Bronisława: Dom i zadomowienie w życiu i poezji
Szuścik Urszula: Potrzeby dziecka
Uchyła-zaroski Jadwiga: Rodzina – muzycznie aktywnym środowiskiem dziecka
Mika Bogumiła: Rola rodziny w rozwoju zdolności wybitnych muzyków (z analiz materiałów biograficznych)
Drost Małgorzata: Rodzina a rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych)
Czerny Andrzej: Współczesne państwo a rodzina
Pszczółka Krzysztof: Uwagi o niektórych problemach współczesnej rodziny
Bibliografia

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: