Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konfernacja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania

Author: Korzeniowska, Wiesława.
Additionaly authors: Michałowski, Stanisław Czesław.--Tł. | Murzyn, Andrzej.--Tł. Publisher: : Oficyna Wydawnicza "Impuls" (; Kraków) , 2001 Physical description: 474 s. ISBN:. Keywords: Edukacja | Szkolnictwo | Wychowanie | Oświata | Współczesna szkoła | Nauczanie integracyjne | Wychowanie w rodzinie | System edukacyjny | Świetlice środowiskowe
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
01.E (Browse shelf) Currently in local use 2015-09-04

WPROWADZENIE
SPOŁECZNE UWARYNKOWANIA PRZEMIAN EDUKACYJNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE:
Magiera Elżbieta: Ideał wychowania państwowego w II Rzeczpospolitej
Uchyła-Zroski Jadwiga: Z dziejów polskiego szkolnictwa muzycznego okresu miedzy-wojennego (1918 – 1939): cele i koncepcje kształcenia muzycznego Karola Hławiczki, Stefana Wysockiego i Tadeusza Joteyki
Król Joanna: Refleksje o wychowaniu młodzieży szkół średnich ogólnokształcących w Polsce w latach 1948 – 1956
Mika Bogumiła: „Nowoczesna Szkoła – ponowoczesny uczeń” Wychowanie do uczestnictwa w kulturze jako wyzwanie edukacyjne w erze globalizacji
Niewęgłowski Jan: Wychowanie wobec wyzwań nowych modeli kulturowych
Kość Ilona: Europeizacja polskiej oświaty oceniana przez pryzmat równości szans edukacyjnych
Gil Małgorzata, Andresa Krzysztof: Założenia rozwoju systemu kształcenia w Republice Czeskiej
Donnellan Mary: School, Home and Society: How does the Sociocultural Environment transform educational Systems ?
Murzyn Andrzej: Szkoła, dom i społeczeństwo: w jaki sposób środowiska socjokulturowe przekształca systemu edukacyjne ?
CHRZEŚCIJAŃSKIE INSPIRACJE EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE:
Wilk Józef: Nad pytaniem o istotę systemu prewencyjnego ks. Bosko
Chrobak Stanisław: Inspiracja chrześcijańska w wychowaniu w kontekście listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millnnio inecunte
Musialik Wanda: Udział zakonów w Polsce w wychowaniu i kształceniu młodzieży. Zarys problemu
Kurowski Błażej: Szkoła klasztorna na Górze św. Anny 1869 – 1875
Sudoł Elizabeth: Działalność pedagogiczna i resocjalizacyjna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie
Mirek Agata: Metody i formy wychowawcze w domach dziecka prowadzonych przez siostry Zgromadzenia córek Maryi Niepokalanej w latach 1918 – 1939
Kardela Elżbieta: Zarys projektu wychowawczego Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
Myszka Daniela: Odrodzenie rodziny przez wychowanie i nauczanie – na przykładzie szkoły Sióstr Niepokalanek w Wałbrzych
Wroński Lucjan: Wzorzec osobowy gentelmana w koncepcji Johna Locke’a
Murzyn Andrzej: Charakter jako jedna z kategorii pedagogiczno – filozoficznych w koncepcji nauczania wychowującego J. F. Herbata
PROBLEMATYKA INTEGRACJI WE SPOŁCZESCNEJ SZKOLE:
Barczyk Piotr Paweł: O podmiotowości uczniów i nauczycieli we spółczesnej szkole
Michałowski Stanisław Czesław: Wizja pedagogii personalistycznej skierowanej na wychowanie integralne człowieka
Gajdzika Anna: Interpretacja pojęci „Integracja” w kontekście zmian wprowadzonych przez reformę oświaty w zakresie prac w klasach I – III
Prusak Maria: Wychowanie i nauczanie integracyjne jedną z edukacyjnych ofert XXI wieku
Piechaczek-Orgierman Gabriela: Wychowanie zdrowotne wobec idei edukacji na rzecz rozwoju ludzkiego
Gajdzika Zenon: Wybrane uwarunkowania pracy wychowawczej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo w szkole ogólnodostępnej w kontekście jego specjalnych potrzeb edukacyjnych
WYCHOWANIE W RODZINIE DAWNEJ I DZIŚ:
Parysiewicz Beata: Model małżeństwa i rodziny w nauczaniu kościoła katolickiego a wychowanie i edukacji młodzieży
Kossakowska-Jarosz Krystyna: O języku wartości w modelu wychowania górnośląskich dziewcząt i o strażniczkach kształtowania wzorów na przełomie XIX i XX wieku
Szymańska Maria: Modele wychowania w rodzinach polskich na Wileńszczyźnie. Komunikat
Kocurek Danuta: Rodzina wiejska Ziemi Pszczyńskiej na przełomie wieków XX i XXI ( w świetle badan ankietowych). Komunikat
OFERTY EDUKACYJNA SCHYŁKU XX WIEKU I POCZATKÓW XXI:
Dymara Bronisław: Sztuka współbycia a samokształcenie i samowychowanie w szkole
Stanek Janusz: Europeizm w kształceniu nauczycieli wspólnej Europy
Magier Piotr: Zmiany edukacyjne początku wieku – propozycja personalistyczna
Bis Dorota: Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego
Bierowska Danuta: Społeczna świadomość roli wychowania a terapeutyczne oddziaływanie nauczyciela w pedagogizacji rodziców
Nocoń Halina: W poszukiwaniu ideału wychowawcy
Szuścik Urszula: Kształcenie w edukacji plastycznej
Łuc-Krupa Izabela: Anglojęzyczne innowacji leksykalne w kontekście przemian edukacji i wychowania
Cholewa-Gałuszka Bogusława, Gwizdak Antoni: Święta, zwyczaj, obrzędy i ich sens wychowawczy
Sopot-Zembok Barbara: Świetlice środowiskowe – szansa czy konieczność (na przykładzie Pszczyny)

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: