Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
657.3 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Dorota Adamek-Hyska – Zakres kontroli zarządczej przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego
Anna Balicka – Koopetycja uczelni publicznych
Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska – Wybrane narzędzie lean manufacturing w teorii i praktyce
Kinga Bauer – Decyzyjny rachunek kosztów postępowania upadłościowego
Piotr Bednarek – Systemy kontroli zarządczej i ich znaczenie z perspektywy naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw działających w Polsce
Renata Biadacz – Analiza ryzyka jako element kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka – Pomiar dokonań organizacji w controllingu procesowym
Leszek Borowiec – Szacowanie kosztu netto usługi powszechnej na wybranym przykładzie
Agnieszka Burczyc-Witczak – Cele i zakres kontroli zarządczej na podstawie Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Jolanta Chluska – Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Adam Chmielewski – Implementacja budżetowania zadaniowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Anna Maria Chojnacka-Komorowska – Wykorzystanie systemów Business Intelligence w controllingu finansowym
Justyna Dyduch – Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego w ocenie efektywności projektów ekologicznych
Joanna Dynowska – Plany wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych
Wojciech Fliegner – Technologia Business Intelligence jako środowisko kontroli zarządczej procesów biznesowych
Monika Foremna-Pilarska – Modyfikacja rachunku kosztów rzeczywistych na potrzeby budżetowania operacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Anna Glińska – Metody ograniczania ryzyka operacyjnego w zakładach pracy chronionej
Renata Gmińska – Nowe koncepcje zarządzania a rachunek kosztów
Katarzyna Goldmann, Barbara Bernasińska – Wdrożenie rachunku kosztu działań w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Beata Gostomczyk – Time Driven Activity Based Costing – przykład zastosowania
Elżbieta Jaworska – Orientacja systemów kontroli zarządczej na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Beata Juralewicz – Wybrane elementy rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach regionalnej komunikacji samochodowej
Zdzisław Kes – Wybrane zagadnienia kontroli budżetowej
Magdalena Kludacz – Zasady rachunku kosztów niemieckich szpitali na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych
Konrad Kochański – Koncepcja budżetowania projektu na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego
Krzysztof Konstantyn – Koncepcja wprowadzenia rachunku odpowiedzialności do przedsiębiorstw produkujących konstrukcje budowlane
Zbigniew Korzeb – Koncepcja RAPM (Risk Adjusted Performance Measure) jako zintegrowany model zarządzania ryzykiem i efektywnością w banku komercyjnym
Mariola Kotłowska – Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jako sposób redukcji kosztów przedsiębiorstwa
Marcin Kowalewski – Zarządzanie dokonaniami według koncepcji beyond budgeting
Alina Kozarkiewicz – Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
Paweł Kużdowicz – Rozliczanie świadczeń wzajemnych a rachunek nośników w przedsiębiorstwie
Mariusz Lisowski – Rachunek kosztów działań w efektywnym zarządzaniu bankiem
Sebastian Lotz – Wymiar zarządczy rachunku kosztów docelowych
Monika Łada – Modelowanie docelowych osiągnięć organizacji
Sylwia Łęgowik-Świącik – Instrumentalna rola kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
Iwona Majchrzak – Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami ochrony środowiska
Jarosław Mielcarek – Próba rekonstrukcji podstaw teoretycznych rachunku kosztów docelowych
Ewelina Młodzik – Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Chojnicach
Daria Moskwa-Bęczkowska – Rachunek kosztów publicznych szkół wyższych w Polsce w świetle reformy szkolnictwa wyższego
Edward Nowak – Pomiar dokonań przedsiębiorstwa jako zadanie rachunkowości
Marta Nowak – Praca w controllingu a przybierane role grupowe. Analiza wyników badań empirycznych
Agnieszka Nóżka – Zarządzanie projektami inwestycyjnymi realizowanymi zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
Piotr Oleksyk – Wybrane aspekty pomiaru efektywności przedsięwzięć publiczno-prywatnych
Marek Ossowski – Budżetowanie kosztów udziału w targach
Marzena Remlein – Konsolidacja środków pieniężnych jako instrument zarządzania przepływami pieniężnymi w grupie kapitałowej
Sabina Rokita – Wybrane problemy planowania i kontroli kosztów projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
Ewa Różańska – Potencjał informacyjny rachunku kosztów w zarządzaniu projektami innowacyjnymi
Bogna Sawicka – Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych
Anna Surowiec – Rachunek kosztów docelowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Elżbieta Izabela Szczepankiewicz – Systemy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych a systemy zarządzania w instytucjach sektora finansowego – podobieństwa i różnice
Marta Targowicz – Rachunek kosztów działań jako podstawa wyjściowa modelu rachunku kosztów promocji
Piotr Urbanek, Ewa Walińska – Wynik finansowy jako miernik dokonań uczelni publicznej
Iwona Wasiak, Grażyna Karmowska – Elementy systemu kontroli zarządczej i controllingu finansowego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Beata Zaleska – Ocena wykorzystywania informacji o kosztach w szpitalach prowadzonych w formie SPZOZ i w formie spółki z o.o.

Tyt. grzb.: Systemy rachunku kosztów... Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe.

Bibliografia przy pracach.

Streszczenia i spis treści w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: