Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania

Author: Alińska, Agnieszka.
Additionaly authors: Alińska, Agnieszka--red. | Pietrzak, Bogusław--red. | Pietrzak, Bogusław--red. Publisher: CeDeWu Sp. z o.o. (Warszawa) , 2012 Physical description: 510 s. : tab. 24 cm ISBN:. Keywords: System finansowy | Stabilność finansowa | Lokata | Chińska Republika Ludowa | System emerytalny w Polsce | Polityka fiskalna | Kredyt | Kryzys finansowy w Europie | zadłużenie publiczne | Dług publiczny | Finanse publiczne | Bankassurance
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available

1. Wprowadzenie
2. BOROWSKI Krzysztof: Rynek komiksów jako przykład inwestycji alternatywnych w dobie kryzysu
3. CZAPLICKI Marcin: Rola banku centralnego w zapobieganiu boomom kredytowym
4. DOBRZAŃSKA Anna: Wzmacnianie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie polityki makroostrożnościowej - cel, organizacja, instrumenty
5. DYLEWSKI Marek: Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce i Nowej Zelandii
6. DZIEMIANOWICZ Ryta Iwona: Koncepcja fiscal governance w świetle teorii finansów publicznych - wnioski dla realizacji polityki fiskalnej w Polsce
7. FILIPIAK Beata: Normy badania jednostek samorządu terytorialnego przez instytucje ubezpieczeniowe na potrzeby realizacji umów ubezpieczenia - przesłanki i realia stosowania
8. GALBARCZYK Tamara Anna: Bezpieczeństwo krajowych lokat w instytucjach bankowych i parabankowych
9. GIŻYŃSKI Juliusz: Pakt fiskalny jako uzupełnienie zmodyfikowanego paktu stabilności i wzrostu
10. GOLIK Katarzyna: Uwarunkowania stabilności finansowej w ChRL na przykładzie rynku nieruchomości
11. Gołębiowska Alicja: Uwarunkowania stabilności finansowej systemu emerytalnego w Polsce
12. HYBKA Małgorzata Magdalena: Polityka fiskalna Francji i Niemiec w dobie kryzysu zadłużeniowego
13. JĘDRUCHNIEWICZ Andrzej: Struktura kredytów a stabilność finansowa
14. JĘDZRZEJOWICZ Tomasz: Rozwiązania instytucjonalne dla zapewnienia stabilności finansów publicznych w strefie euro - wnioski z kryzysu
15. KASIEWICZ Stanisław, KURLIKOWSKI Lech: Europejska unia bankowa a szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego sektora bankowego
16. KASPEROWICZ-STĘPIEŃ Alicja: Wpływ kryzysu finansowego na sytuację makroekonomiczną oraz stan finansów publicznych krajów bałtyckich
17. KATA Ryszard: Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych
18. KŁOPOCKA Aneta: Oszczędność gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 2)
19. KOSZTOWNIAK Aneta: Kryzys zadłużenia publicznego, stabilizacja finansowa a przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach strefy euro
20. KRAWCZYK Marcin: O fiskalnej ekspansji i jej monetarnej akomodacji
21. MARCHEWKA-BARTKOWIAK Kamilla: Rola rady polityki fiskalnej w aspekcie wdrożenia nowych ram budżetowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
22. MISZCZUK Magdalena: Źródła zasilania samorządu terytorialnego w Polsce - ocena i propozycje zmian
23. OPOLSKI Krzysztof, POTOCKI Tomasz: Znaczenie dokonań ekonomii behawioralnej w kształtowaniu polityki gospodarczej
24. PASTERNAK-MALICKA Monika: Racjonalny system podatkowy a sprawiedliwość podatkowa w świetle badań ankietowych
25. PAWŁOWSKA Małgorzata: Konkurencja, koncentracja i udział kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu
26. PNIEWSKA Krystyna Marta: Społeczna odpowiedzialność wobec wyzwań sektora bankowego w okresie zawirowań na rynkach finansowych
27. PONIATOWICZ Marzena: Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym
28. POSTUŁA Marta: Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych
29. RYTELEWSKA Grażyna: Oszczędności gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 1)
30. SIERAK Jacek: Równowaga budżetowa w sektorze publicznym w Polsce i krajach Unii Europejskiej
31. SIUDEK Tomasz: Podatek bankowy jako instrument wspierania stabilności finansowej
32. SMOLNY Katarzyna: Ryzyko destabilizacji finansów publicznych poprzez niestabilność systemu finansowego w Polsce
33. SZELĄGOWSKA Anna: Europejska unia bankowa - remedium czy pułapka dla krajowych sektorów bankowych?
34. SZETELA Mateusz, PRUCHNIK Kamil: Przedstawienie kontcyklicznych wymogów kapitałowych i dynamicznych prowizji. Basel III, Hiszpania i Urugwaj
35. ŚWIDERSKA Joanna: Polska wobec zmian architektury sieci bezpieczeństwa w Europie
36. WALENIA Alina: Zarządzanie zasobami publicznymi w sektorze samorządowym Podakrpacia w warunkach kryzysu finansów publicznych
37. WIELICZKO Barbara: Perspektywy zmian w wydatkach budżetowych dotyczących polskiego rolnictwa
38. WIERZBICKA Ewa: Dylematy rozwoju bancassurance
39. WIERZBICKI Zbigniew R.: Wpływ regulacji systemowych i luki kompetencyjnej w zarządzaniu projektami na sytuację JST i gospodarkę
40. WITCZAK Raosław: Szacowanie podstawy opodatkowania w przepisach podatkowych i perspektywy zmian - wybrane zagadnienia
41. WYSZKOWSKA Dorota: System zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i proponowane kierunki zmian
42. WYSZKOWSKI Adam: Skuteczność oddziaływania progresji w podatku dochodowym od osób fizycznych
43. ZIÓŁKOWSKA Wiesława: Sektor general government w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
44. Informacje o autorach

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: