Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne : Studia Ekonomiczne : nr 108

Author: Famulska, Teresa.
Additionaly authors: Famulska, Teresa--red. naukowy | Walasik, Artur--red. naukowa | Walasik, Artur--red. naukowy Series: 2083-8611 Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katowice) , 2012 Physical description: 578s. 24 cm ISBN:. Keywords: Finanse publiczne | Finanse samorządowe | Podatki
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.C (Browse shelf) Available

1. WSTĘP PROBLEMATYKA OGÓLNA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2. ANCYPAROWICZ Grażyna, STANISŁAWSKI Miłosz: Kurs walutowy i kredyt a fenomen wzrostu polskiej gospodarki w latach 2009-2011
3. BUDZYŃSKI Tomasz: Realizacja funkcji stabilizacyjnej finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego
4. CIAK Jolanta: Zarządzanie długiem publicznym w Polsce - przegląd dotychczas stosowanych strategii zarządzania
5. FRANEK Sławomir: Kryteria oceny wieloletniego planowania budżetowego
6. GAŁUSZKA Jolanta: Konsolidacja finansów publicznych
7. GRABIŃSKA Barbara: Poziom finansowania działalności naukowej szkół wyższych w Polsce
8. KIETLIŃSKA Krystyna: Aktywność dobroczynna Polaków w badaniach
9. KOCUREK Krzysztof: Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce
10. KOWALIK Paweł: Podział zadań i środków finansowych między różnymi szczeblami władzy - analiza porównawcza w dwóch odmiennych ustrojach państwa na przykładzie Polski i Niemiec
11. KRZEMIŃSKA Agnieszka: Zmiany w poziomie i strukturze państwowego długu publicznego w Polsce w latach 2000-2010
12. LIGUS Magdalena: Analiza porównawcza kosztów społęcznych produkcji energii przez morską energetykę wiatrową oraz energetykę jądrową w Polsce
13. MARCZAKOWSKA-PROCZKA Joanna: Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce
14. MARSKA-DZIOBA Natalia: Ocena skuteczności gospodarowania zasobami publicznymi w państwowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
15. MIELCAREK Jarosław: Stabilność polskiego długu publicznego
16. SZELĄGOWSKA Anna: Rola państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w niestabilnym otoczeniu - współczesne dylematy i wyzwania
17. URYSZEK Tomasz: Wydatki rządowe jako stymulator rozwoju gospodarczego - przykład Tajlandii FINANSE SAMORZĄDOWE
18. ADAMCZYk Adam, TROJANOWSKA Kamila: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu płynności finansowej spółek komunalnych
19. BRZOZOWSKA Krystyna: Identyfikacja przyczyn słabego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle tendencji europejskich
20. GALIŃSKi Paweł: Skuteczność planowania dochodów budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
21. GUZIEJEWSKA Beata: Weryfikacja systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu - dylematy
22. HAJDYS Dagmara: Zarządzanie ryzykiem w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego
23. OWSIAK Katarzyna: O kontrowersjach między rządem a samorządem terytorialnym w Polsce w okresie kryzysu finansowego
24. SURÓWKA Krzysztof: O potrzebie zmian w systemie finansowania powiatów
25. ŚMIECHOWICZ Joanna: Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie sprzyjające rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miasta Lublina)
26. WIŚNIEWSKI Marcin: Zadłużenie miast i ich zdolność do finansowania inwestycji samorządowych - przypadek miast-gospodarzy Mistrzostw UEFA EURO 2012
27. WÓJTOWICZ Katarzyna: O nowe podejście do finansów samorządowych
28. ZIOŁO Magdalena: Rodzaje analiz i ich funkcje w procesie decyzyjnym na poziomie jednostek sektora publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem analiz przedsięwzięć inwestycyjnych) ZAGADNIENIA PODATKOWE W TEORII I PRAKTYCE
29. BERNAL Arkadiusz: Negatywne konsekwencje wyboru przez małych podatników metody kasowej rozliczania podatku od towarów i usług
30. BOJKOWSKI Tomasz: Zwolnienie usług kształcenia oraz przekwalifikowania zawodowego z podatku od towarów i usług
31. DZIEMIANOWICZ Ryta: Ulgi i zwolniania podatkowe jako forma pomocy publicznej
32. HYBKA Małgorzata Magdalena: System odwrotnego poboru VATw Unii Europejskiej - motywy zastosowania i podstawy funkcjonowania
33. MOŹDZIERZ Anna: Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastajacych nierówności
34. PACHECKA Jakub: Interpretacje podatkowe w kontekście pewności systemu podatkowego
35. PASTERNAK-MALICKA Monika: Uchylanie się odopodatkowania jako reakcja pdatników na nieprzestrzeganie zasad podatkowych w polskim systemie podatkowym
36. POŁCZYŃSKI Jacek: Podatek liniowy w warunkach kryzysu finansów publicznych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej
37. ROSIŃSKI Rafał: Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej w Polsce
38. SZOŁNO-KOGUC Jolanta: Istota i czynniki determinujące wydajność fiskalną podatków i systemu podatkowego
39. WERNER Aleksandra: Legislacja podatkowa w sektorze usług finansowych na przykładzie zwolnienia z podatku VAT usług bankowych
40. WYSZKOWSKI Adam: Podejścia w definiowaniu tax expenditures FINANSE PUBLICZNE - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE
41. BANASZEWSKA Monika: Determinanty zmian długu publicznego państw strefy euro w latach 2006-2010
42. BIELAWSKA Kamila: Ewolucja reguł fiskalnych w prewencyjnej części paktu stabilności i wzrostu
43. CIEŚLUKOWSKI Maciej: Wydajność fiskalna nowych źródeł dochodów budżetowych Unii Europejskiej
44. KOGUT-JAWORSKA Magdalena: Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w ramach regionalnych programów operacyjnych a realizacja strategii Europa 2020
45. ŁĘKAWA Zofia: Absorpcja środków z Unii Europejskiej w gminach województwa dolnośląskiego
46. MATYSEK Grzegorz: Czynniki kształtujące system podatkowy - unijna koherencja czy narodowa różnorodność?
47. MAZUREK-CHWIEJCZAK Małgorzata: Realizacja funkcji fiskalnej podatku o wartości dodanej w warunkach kryzysu finansowego - doświadczenia krajów OECD
48. MOSIONEK-SCHWEDA Magdalena: Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - zmiany w finansowaniu priorytetowych obszarów Unii Europejskiej oraz nowe instrumenty wsparcia
49. NASTAROWICZ Ewa: Wykorzystanie finansowania strukturalnego przez jednostki samorządu terytorialnego
50. PODSIADŁO Piotr: "Kryzysowa" pomoc publiczna dla realnej gospodarki - perspektywa Unii Europejskiej
51. STABRYŁA-CHUDZIO Katarzyna: W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje Komisji Europejskiej
52. STĘŻEWSKI Sławomir: Zalecenia Rady Unii Europejskiej jako forma oddziaływania na rzecz reformy fiskalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej
53. WIERZBA Ryszard, GIŻYŃSKI Juliusz: Konsolidacja fiskalna w strefie euro warunkiem utrzymania wspólnego pieniądza
54. WOJCIECHOWSKA-TORUŃSKA Iwona: Wypełnianie postanowień paktu stabilności i wzrostu w niestabilnym otoczeniu gospodarczym
55. ZIÓŁKOWSKA Wiesława: Kryzys a sektor general government w Polsce na tle Unii Europejskiej

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: