Sprawozdanie finansowe : według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

Author: Świderska, Gertruda Krystyna
Additionaly authors: Więcław, Wojciech--red. Edition statementWyd. 2, rozsz. Publisher: Difin SA (Warszawa) , 2012 Physical description: 807 s.: rys., tab. 23 cm ISBN:. Keywords: Sprawozdanie finansowe | Rachunkowość finansowa | Rzeczowe aktywa trwałe | Wartości niematerialne i prawne | Zapasy | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | Należności | Inwestycje krótkoterminowe | Inwestycje długoterminowe | Zobowiązania | Rachunek zysków i strat | Rachunek przepływów pieniężnych | Leasing | Podatek dochodowy | Kapitał własny | Łączenie spółek List(s) this item appears in: Sprawozdawczość finansowa
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Notes Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.B (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.B (Browse shelf) Currently in local use 2019-06-26
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.0 (Browse shelf) Currently in local use zmiana działu na 14.B 2019-07-02
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.B (Browse shelf) Currently in local use 2019-06-24

1. Wstęp
2. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna: Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych
3. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji
4. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, PIELASZEK Marcin: Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne
5. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, KRYSIK Małgorzata: Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
6. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, ŚWIDERSKA Małgorzata: Należności
7. WIĘCŁAW Wojciech: Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe
8. WIĘCŁAW Wojciech: Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające
9. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, KARWOWSKI Mariusz: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
10. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, KARWOWSKI Mariusz: kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, BOROWSKI Szczepan,
11. POJEDYNEK Agnieszka: Rachunek zysków i strat
12. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, PIELASZEK Marcin: Rachunek przepływów pieniężnych
13. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, PIELASZEK Marcin: Leasing
14. ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, KARWOWSKI Mariusz: Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, WIĘCŁAW Wojciech,
15. KARIOZEN Michał: Podatek dochodowy w rachunkowości
16. WIĘCŁAW Wojciech: Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw wlasności ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna, WIĘCŁAW Wojciech,
17. BOROWSKI Szczepan, KARIOZEN Michał: Sprawozdanie finansowe i jego analiza Podstawowe teminy Indeks

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: