Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne : Monografie Lex

Author: Gnela, Bogusława
Additionaly authors: Gnela, Bogusława--red. naukowy Series: 1897-4392 Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2011 (Warszawa) , 2011 Physical description: 299 s. 21 cm ISBN:. Keywords: Ubezpieczenia gospodarcze List(s) this item appears in: Ubezpieczenia dla MŚP
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
02.D (Browse shelf) Available

1. Wykaz skrótów Wprowadzenie
2. CZĘŚĆ 1. PODMIOTY UMOWY UBEZPIECZENIA:
3. GNELA Bogusława: Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego
4. FUCHS Bernadetta, JAGIELSKA Monika: Kolizynoprawna ochrona strony słabszej stosunku ubezpieczenia CZĘŚĆ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z
5. NARUSZENIEM UMOWY UBEZPIECZENIA:
6. KUCHARSKI Bartosz: Odpowiedzialność ubezpieczyciela za niewykonanie umowy ubezpieczenia
7. BYCZKO Szymon: Roszczenia uprawnionego w przypadku nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela CZĘŚĆ 3. WYBRANE ZAGADNIENIA NIEKTÓRYCH UMÓW
8. UBEZPIECZENIA:
9. RACZYŃSKI Aleksander: Instytucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
10. RADEL Krzysztof: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej na tle obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego
11. MICHAŁOWSKA Kinga: Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek
12. SZCZEPAŃSKA Magdalena: Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym CZĘŚĆ 4. WYBRANE PROBLEMY DZIAŁALNOŚCI
13. UBEZPIECZENIOWEJ:
14. STEFANICKI Robert: roszczenia odszkodowawcze przysługujące klientom z tytułu naruszenia reguł konkurencji przez ubezpieczycieli
15. SZOSTAK Ryszard: Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej
16. FUCHS Dariusz: Przesłanki uznania sporu ubezpieczeniowego za sprawę gospodarczą w świetle przepisów odeksu postępowania cywilnego CZĘŚĆ 5. WPŁYW ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ SKARB
17. PAŃSTWA NA ZASADY UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH:
18. ORLICKI Marcin: O zaliczaniu świadczeń wypłacanych ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi na poczet odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych
19. KOSIOR Piotr: Roszczenia Skarbu Państwa wobec sprawcy szkody z tytułu świadczeń wypłaconych funkcjonariuszom Policji w związku z wypdakiem komunikacyjnym
20. CZĘŚĆ 6. ZAGADNIENIA POŚREDNCITWA UBEZPIECZENIOWEGO:
21. ROTT-PIETRZYK Ewa: Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów o świadczenie usług
22. POKRZYWNIAK Jakub: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym - ocena i uwagi de lege ferenda w kontekście prac nad nowelizacją dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
23. WOJNO Bartosz: Przedmiotowy zakres definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego
24. DŁUGOSZ Zbigniew: Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie CZĘŚĆ 7. PUBLICZNOPRAWNE ZAGADNIENIA UBEZPIECZEŃ
25. GOSPODARCZYCH:
26. SZARANIEC Monika: Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre - próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
27. PIOTROWSKA Aldona: nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń
28. MALINOWSKA Katarzyna: Wdrażanie Solvency II - wpływ na umowę ubezpieczenia
29. GNELA Maciej: Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego
30. WIATROWSKI Piotr: Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: