Logistyka - nauka : artykuły recenzowane : nr 4/2011

Publisher: [b.w.] ([b.m.]) , 2011 Physical description: 1 dysk optyczny (CD ROM), dźw., kolor 12 cm Keywords: Logistyka | Transport | Systemy logistyczne | Procesy logistyczne | Transport kolejowy | Jakość usług transportowych | Infrastruktura logistyczna | Transport morski | Transport lotniczy | Port lotniczy | Sieci logistyczne | Łańcuch logistyczny | Komunikacja miejska | System logistyczny Polski | Statek powietrzny | Katastrofa na morzu | Niepełnosprawni w metrze | Zarządzanie łańcuchami dostaw | Krajowy system automatycznego poboru opłat | Zarządzanie logistyczne
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
Mediateka (Browse shelf) Available

1. Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, Zbigniew BURCIU: ZASTOSOWANIE SIECI BAYESOWSKIEJ W CENIE ZAGROŻEŃ PODCZAS MANEWRÓW ZŁOŻONYCH STATKU
2. Tomasz AMBROZIAK, Roland JACHIMOWSKI: PROBLEMATYKA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W JEDNOSZCZEBLOWYM SYSTEMIE DYSTRYBUCJI
3. Tomasz AMBROZIAK, Marianna JACYNA: SYSTEM LOGISTYCZNY POLSKI A KOMODALNOŚĆ TRANSPORTU
4. Tomasz AMBROZIAK, Dariusz PYZA: PROBLEMATYKA WYKORZYSTANIA RÓŻNYCH FORM TRANSPORTU W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
5. Igor AREFYEV: OPTYMALIZACJA W ZADANIACH LOGISTYKI ANALITYCZNEJ
6. Krzysztof BANASZEK, Marek MALARSKI: DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW NAWIGACJI SATELITARNEJ A PRZEPUSTOWOŚĆ PORTÓW LOTNICZYCH
7. Ryszard BARCIK, Marcin JAKUBIEC: TEORIA I PRAKTYKA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW
8. Ryszard BARCIK, Marcin JAKUBIEC: SYSTEMY LOGISTYCZNE ŚPODSTAWY FUNKCJONOWANIA
9. Ryszard BARCIK, Mariusz KUBAŃSKI: TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
10. Arkadiusz BARCZAK: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W TRANSPORCIE ľMETODY WNIOSKOWANIA LOGICZNEGO W MODELOWANIU
11. Sylwia BĘCZKOWSKA, Iwona GRABAREK: BADANIE POZIOMU ERGONOMICZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA UKŁADU KIEROWCA-POJAZD DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
12. Sylwia BĘCZKOWSKA, Mirosław NADER: ZAGADNIENIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W METRZE
13. Stanisław BOGDANOWICZ: SYSTEMATYKA PODSTAWOWYCH POJĘĆ W PROCESIE TRANSPORTOWYM
14. Maciej BRZOZOWSKI: MORSKIE PRZEWOZY KONTENEROWE JAKO GENERATOR ZMIAN
15. Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI: KSZTAŁTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W MIASTACH
16. Andrzej B. CHOJNACKI: METODA WYZNACZANIA STAWEK TRANSPORTOWYCH
17. Czesława CHRISTOWA: PRZEWOZY PROMOWE W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AUTOSTRADY MORSKIEJ ŚWINOUJŚCIE ľ YSTAD
18. Krzysztof CHWESIUK: ANALIZA ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP W LOGISTYCE Bartosz CZECHYRA, Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Franciszek
19. TOMASZEWSKI: MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD WIBROAKUSTYCZNYCH W PROCESIE OCENY WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH TRAMWAJU
20. Katarzyna DOHN: PROBLEM PLANOWANIA I STEROWANIA PRZEPŁYWEM PRODUKCJI W KONTEKŚCIE SPADKU ZAMÓWIEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW
21. Paweł DRÓZD: BEZPIECZEŃSTWO NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH
22. Joanna DYCZKOWSKA: LOGISTYKA ZAOPATRZENIA WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW
23. Janusz FIJAŁKOWSKI: WYBRANE KRYTERIA LOKALIZACJI ELEMENTÓW PUNKTOWYCH W PROJEKTOWANIU PODSYSTEMÓW DYSTRYBUCJI W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO
24. Bartosz FIRLIK, Jerzy KWAŚNIKOWSKI: METODYKA I WYBRANE WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCHNOWEGO WÓZKA TRAMWAJOWEGO NA TOR 1000 MM
25. Marcin FOLTYŃSKI, Bartosz GUSZCZAK: GOOD PRACTICES TRANSFER IN LOGISTIC AS A TOOL OF STREAMLINING CITY LOGISTICS
26. Piotr GACKOWSKI, Łukasz LEWCZUK: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ PODCZAS MANEWRÓW WEJŚCIOWYCH STATKU DO PORTU
27. Mirosław GERIGK: METODA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM STATKU W CZASIE KATASTROFY NA MORZU
28. Paweł GOŁDA, Jerzy MANEROWSKI: INFORMATYCZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH
29. Wojciech GÓRSKI, Zbigniew BURCIU: IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WPŁYWAJĄCYCH NA ZUŻYCIE PALIWA STATKU W RZECZYWISTYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH
30. Iwona GRABAREK, Włodzimierz CHOROMAŃSKI: WPŁYW WYKONYWANYCH ZADAŃ NA KONDYCJĘ PSYCHOFIZYCZNĄ OPERATORA W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH
31. Lucjan GROCHOWSKI: WIRELESS SENSOR NETWORKS AND THEIR LOGISTICS IMPLEMENTATIONS
32. Marek GRZYBOWSKI: WPŁYW PORTÓW NA KOMODALNOŚĆ TRANSPORTU STUDIA PRZYPADKÓW Z REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO Marek GUZEK, Zbigniew LOZIA1, Piotr ZDANOWICZ1 Rafał
33. S. JURECKI, Tomasz L. STAŃCZYK, Wiesław PIENIĄŻEK: CZASY REAKCJI KIEROWCÓW. ŚRODOWISKA BADAŃ, METODOLOGIA I PRZYKŁADOWE WYNIKI
34. Marek GUZEK: SAMOCHODOWE CZARNE SKRZYNKI MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W ANALIZIE PRZEBIEGU WYPADKU DROGOWEGO
35. Przemysław ILCZUK: CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO EUROPEJSKICH KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI
36. Jacek JACHOWSKI, Maciej KACZMARCZYK: POLIETYLENOWE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE W TRANSPORCIE ŚRÓDLĄDOWYM Marianna JACYNA, Tadeusz BASIEWICZ, Andrzej
37. GOŁASZEWSKI: WIELOSZCZEBLOWA SYSTEMATYKA ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO
38. Marianna JACYNA, Michał KŁODAWSKI: WYDAJNOŚĆ KOMPLETACJI PRZY WIELOBLOKOWYCH UKŁADACH STREFY KOMISJONOWANIA Joanna JASIŃSKA, Joanna WÓJCIK, Włodzimierz
39. KOSIŃSKI, Dorota KRUPNIK: MODEL PROCESOWY SZACOWANIA RYZYKA BADAŃ STATKÓW POWIETRZNYCH
40. Janusz KAPUŚCIŃSKI, Mariusz ZABIELSKI: AN ANALYSIS OF SELECTED TRANSPORT CATASTROPHES CAUSES PRESENTED AGAINST THE BACKGROUND OF THE OCCURRING GEOPHYSICAL CONDITIONS
41. Ewa KARDAS-CINAL: ANALIZA STATYSTYCZNA WPŁYWU LOKALNEGO STANU TORU NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY POJAZDU SZYNOWEGO
42. Marek KARKULA: ANALIZA ASPEKTÓW ORGANIZACYJNYCH W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH - PODEJŚCIE SYMULACYJNE
43. Grzegorz KAROŃ: MODELOWANIE MOBILNOŚCI W ANALIZACH RUCHU DLA PROJEKTÓW INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH
44. Zbigniew KASPRZYK, Mariusz RYCHLICKI: TELEMATYCZNY SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH DLA OCENY JAKOŚCI PRACY PUNKTU TRANSPORTOWEGO
45. Zbigniew KASPRZYK, Marek SUMIŁA: OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOSTRADOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT
46. Jarosław KORZEB, Przemysław ILCZUK: ZASTOSOWANIE MODELI PARAMETRYCZNYCH W BADANIACH SYMULACYJNYCH PROPAGACJI DRGAŃ TRANSPORTOWYCH
47. Mariusz KOSTRZEWSKI: WSPÓŁCZESNY UKŁAD WARTOŚCI OCENY KOMPLEKSOWEJ OBIEKTÓW LOGISTYCZNYCH
48. Marzena KRAMARZ: MODELOWANIE SYMULACYJNE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW W SIECI DYSTRYBUCJI
49. Włodzimierz KRAMARZ: IDENTYFIKACJA ZAKŁÓCEŃ W PRZEPŁYWACH MATERIAŁOWYCH
50. Przemysław KRATA: KONCEPCJA PŁYWAJĄCYCH SOLARNYCH INSTALACJI ODSALAJĄCYCH JAKO PRZESŁANKA MODYFIKACJI WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
51. Stanisław KRAWCZYK, Michał JAKUBIAK: ROLA KOMISJONOWANIA W STEROWANIU PRZEPŁYWAMI PRODUKTÓW
52. Stanisław KRAWIEC, Ireneusz CELIŃSKI: OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA SKRZYŻOWAŃ W UKŁADACH DROGOWYCH Stanisław KRZYŻANIAK, Marcin HAJDUL, Ireneusz
53. FECHNER: MODELOWANIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO DLA OKREŚLENIA OBCIĄŻEŃ JEGO INFRASTRUKTURY
54. Jan KULCZYK, Tadeusz LISIEWICZ, Tomasz NOWAKOWSKI: NOWA GENERACJA FLOTY W SYSTEMIE TRANSPORTU ŁAMANEGO NA ODRZAŃSKIEJ DRODZE WODNEJ
55. Jan KULCZYK, Emilia SKUPIEŃ: KOSZTY A TECHNOLOGIE TRANSPORTU NA ODRZAŃSKIEJ DRODZE WODNEJ
56. Ewa KULIŃSKA: UDZIAŁ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ
57. Anna KWASIBORSKA: WYBRANE ZAGADNIENIA PRZEWOZU PRZESYŁEK W TRANSPORCIE LOTNICZYM
58. Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Grzegorz GRAMZA, Marian MEDWID: TRANSPORT KOLEJOWY ISTOTNY ELEMENT SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI
59. Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Grzegorz GRAMZA: WYBRANE ELEMENTY OCENY JAKOŚCI RUCHU TRAMWAJÓW PRZEZ PASAŻERÓW W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
60. Krzysztof LEWANDOWSKI: POSTULATY ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE
61. Konrad LEWCZUK: ORGANIZACJA PROCESU MAGAZYNOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRACY
62. Alina LIPIŃSKA SŁOTA: ANALIZA OBCIĄŻENIA POLSKICH LĄDOWYCH I LOTNICZYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZACH ŁADUNKÓW
63. Piotr LIZAKOWSKI: ODLEGŁOŚĆ BOCZNA MANEWRU WYPRZEDZANIA STATKÓW MORSKICH NA AKWENACH OGRANICZONYCH
64. Bogusław ŁAZARZ, Sylwester MARKUSIK: ZASTOSOWANIE METOD FORESIGHT DO PROGNOZOWANIA ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ
65. Arkadiusz ŁUKASZEWICZ: SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI PODCZAS AKCJI RATOWNICZEJ CZŁOWIEK ZA BURTĄ Z ZASTOSOWANIEM SIECI BAYESOWSKICH
66. Elżbieta MACIOSZEK: STAN WIEDZY NA TEMAT PRĘDKOŚCI PRZEJAZDU POJAZDÓW PRZEZ SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO
67. Andrzej MASSEL: PERSPEKTYWY KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W KRAJACH EUROPYŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
68. Rafał MELNIK: SYMULACYJNE BADANIE USZKODZEŃ ZAWIESZENIA POJAZDU SZYNOWEGO
69. Jerzy MERKISZ, Arkadiusz BARCZAK, Jacek PIELECHA: POMIARY EMISJI SPALIN SYSTEMEM PEMS I BADANIE WYNIKÓW EKSPERYMENTU Z WYKORZYSTANIEM METOD ANALIZY WARIANCJI
70. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA: MODELOWANIE LOKALIZACJI PODMIOTÓW SIECI RECYKLINGU POJAZDÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI
71. Edward MICHLOWICZ: OPTYMALIZACJA NIELINIOWEGO ZADANIA TRANSPORTOWO ľPRODUKCYJNEGO DLA PRZETWARZANIA ODPADÓW
72. Dariusz MILEWSKI, Tomasz BURAS: UWARUNKOWANIA PRAKTYCZNE W OPTYMALIZACJI PROCESÓW DOSTAW PRZESYŁEK Leszek MINDUR, Jerzy WRONKA, Ireneusz FECHNER,
73. Stanisław KRZYŻANIAK, Marcin HAJDUL: KSZTAŁTOWANIE SIECI INTERMODALNEJ W OPARCIU O KONCEPCJĘ SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH
74. Maciej MINDUR: TRANSPORTOCHŁONNOŚĆ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W LATACH 1995-2007 Marianna JACYNA, Jakub MURAWSKI, Emilian
75. SZCZEPAŃSKI: OPTYMALIZACJA DOSTAW DREWNA W RELACJI NADLEŚNICTWO ľZAKŁAD PRODUKCYJNY Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU OOT_1
76. Mirosław NADER, Edyta PURTA: ODDZIAŁYWANIE AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA LUDZI W OTOCZENIU DALSZYM
77. Gabriel NOWACKI: WYNIKI TESTÓW PROJEKTU PILOTAŻOWEGO KRAJOWEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO POBORU OPŁAT
78. Iwo NOWAK: CASTLE WSPIERA POLITYKĘ REGIONALNĄ W OBSZARZE LOGISTYKI
79. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT: TAKTYCZNY WYMIAR OUTSOURCINGU LOGISTYCZNEGO W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
80. Michał OPALA: ALGORYTMY DLA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDU KOLEJOWEGO
81. Małgorzata PAWLAK: PROBLEMATYKA MODELOWANIA EMISJI I DYSPERSJI SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW SPALIN MORSKICH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
82. Ewa PŁACZEK: KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU U OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH
83. Witold Pokora, Włodzimierz Kosiński: MODEL PROCESOWY ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ BADAŃSTATKÓW POWIETRZNYCH
84. Piotr PRYCIŃSKI: WYBRANE ASPEKTY WYZNACZANIA PLANÓW PRZEWOZÓW DLA KLIENTÓW W OBSZARACH MIEJSKICH PRZY OGRANICZONYCH ZASOBACH CZASOWYCH
85. Edyta PRZYBYLSKA: PROBLEM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM
86. Dariusz PYZA: WYBRANE ASPEKTY RACJONALIZACJI SYSTEMÓW PRZEWOZOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW PRZY OGRANICZONYCH ZASOBACH
87. Andrzej RATKIEWICZ: EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMPLETACJI
88. Adam ROSIŃSKI: O PEWNEJ METODZIE ZWIEKSZAJĄCEJ POZIOM BEZPIECZENSTWA BAZ LOGISTYCZNYCH
89. Ilona JACYNA, Krzysztof SANTAREK: PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ DLA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH
90. Mirosław SIERGIEJCZYK, Stanisław GAGO: KONCEPCJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEJOWYCH PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH UE
91. Mirosław SIERGIEJCZYK, Karolina KRZYKOWSKA: KONCEPCJA WDROŻENIA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW NAZIEMNYCH DETEKCJI SYTUACJI RUCHOWYCH DLA WYBRANEGO LOTNISKA
92. Mirosław SIERGIEJCZYK, Adam ROSIŃSKI: BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BAZ LOGISTYCZNYCH
93. Grzegorz SIERPIŃSKI: DYLEMATY WYBORU ALTERNATYWNEGO WOBEC SAMOCHODU OSOBOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU W MIEŚCIE
94. Andrzej STACHLEWSKI: O PEWNEJ METODZIE ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI WYBRANEGO PORTU LOTNICZEGO
95. Wiesław STANIUK: EKSPERCKA USŁUGA QRS JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
96. Andrzej STAROSTA: STATKI DO PRZEWOZU CO2 ľ POTRZEBA PRZYSZŁOŚCI?
97. Andrzej STAROSTA: WYKORZYSTANIE SIECI BAYESOWSKIEJ DO DOBORU OPTYMALNEJ JEDNOSTKI W TRANSPORCIE MORSKIM
98. Marek STAWOWY: WIZYJNY SYSTEM NADZORU PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW Z WYKORZYSTANIEM DETEKCJI ZMIAN W OBRAZIE
99. Anna STELMACH, Jerzy MANEROWSKI: IDENTYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEGO OPERACJI LĄDOWANIA SAMOLOTU
100. Krzysztof STYPUŁKOWSKI: WYBRANE ZAGADNIENIA W OCENIE WARUNKÓW WIDOCZNOŚCI PRZEDPOLA TRAMWAJU
101. Marek SUMIŁA, Mariusz RYCHLICKI: ANALIZA STRUKTUR WYMIANY INFORMACJI W SYSTEMACH ITS
102. Agata SURÓWKA: ALGORYTM FORDA ľ FULKERSONA I JEGO ZNACZENIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW TRANSPORTOWYCH
103. Jerzy SZKUTNIK: INTEGRACJA ZAGADNIEŃ SIECIOWYCH W GOSPODARCE PAŃSTWA
104. Wacław SZYMANOWSKI: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA JAKO CZYNNIK PRZYSZŁEGO ŁADU PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
105. Andrzej SZYMONIK: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
106. Andrzej ŚWIDERSKI: NEURONOWE MODELOWANIE OCENY JAKOŚCI USŁUG TRANSPORTOWYCH
107. Zbigniew TARAPATA: OPARTE NA WIEDZY MODELE I ALGORYTMY PLANOWANIA ORAZ SYMULACJI PRZEMIESZCZANIA W SYSTEMACH WOJSKOWYCH KLASY DSS I CGF
108. Piotr TOMCZUK: SELECTED ISSUES CONNECTED WITH LIGHTING OF PEDESTRIAN CROSSINGS
109. Kazimierz TOWPIK: TECHNICZNE ASPEKTY BUDOWY I EKSPLOATACJI LINII KOLEJOWYCH DUŻYCH PRĘDKOŚCI
110. Mariusz WASIAK: FORMALIZACJA OPISU PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
111. Jolanta ŻAK: PARAMETRYZACJA ELEMENTÓW PROCESU TRANSPORTOWEGO Jolanta ŻAK, Konrad LEWCZUK, Michał KŁODAWSKI,Roland
112. JACHIMOWSKI, Ilona JACYNA: FUNKCJE I ZADANIA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI A KOMODALNOŚĆ TRANSPORTU
113. Renata ŻOCHOWSKA: MODELE WYBORU DROGI WYKORZYSTYWANE W BUDOWIE DYNAMICZNYCH MACIERZY PODRÓŻY
114. Andrzej ŻURKOWSKI: BADANIE WPŁYWU RYTMIZACJI ROZKŁADU JAZDY NA WYKORZYSTANIE TABORU W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH

dokument towarzyszący - czasopismo Logistyka 4/2011

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: