Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa : Meritum

Publisher: Wolters Kluwer Polska (Warszawa) , 2010 Physical description: 1444 s. 25 cm ISBN:. Keywords: Rachunkowość | Sprawozdawczość finansowa | Prawo bilansowe | Prawo podatkowe | Wycena aktywów | Wycena pasywów | Pomiar przychodów | Pomiar kosztów | Wycena bilansowa | Ustalanie wyniku finansowego | Transakcje pochodne | Transakcje zabezpieczające | Kontrakty długoterminowe | Ceny transferowe | Leasing | Sprawozdanie finansowe | Rachunek zysków i strat | Rachunek przepływów pieniężnych | Bilans | Łączenie spółek
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.0 (Browse shelf) Available

1. CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Istota rachunkowości Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce CZĘŚĆ II. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIAR PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów Szczegołowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych Szczegołowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego Szczegołowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego CZĘŚĆ III. ZASADY WYCENY BILANSOWEJ I USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO W SZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJACH Transakcje pochodne i zabezpieczenia Kontrakty długoterminowe Łączenie się spółek Ceny transferowe Leasing CZĘŚĆ IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZASADY SPORZĄDZANIA I INTERPRETACJI Polityka rachunkowości jako narzędzie ksztłtowania sprawozdania finansowego Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans i rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego CZĘŚĆ V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH - KONSOLIDOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Wyłączenie jednostek z konsolidacji i stosowania metody praw własności Metody konsolidowania danych finansowych jednostek podporządkowych Wycena składników aktywów i pasywów jednostek podporządkowanych według koncepcji wartości godziwych Ustalenie i rozliczenie nabytej wartości firmy i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Zasady stosowania metody pełnej Zasady stosowania metody proporcjonalnej Zasady stosowania metody praw własności

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: