Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
10.E (Browse shelf) Available

1. Wstęp Nowoczesne systemy informacyjne wspomagające zarządzanie SIEMIENIUK Nina, POCZOBUT Dorota, Analiza wybranych funkcji programów komputerowych do zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie systemu mHR BUCHALSKI Zbigniew, Wykorzystanie procedur wspomagających proces doradczo-decyzyjnyw firmie transportowej JAGODZIŃSKI Mieczysław, IFS Applications Solutions for the Agile Enterprise JERUZALSKI Tomasz, Rola procedury zgodności w uzyskaniu jednolitych standardów systemu informatycznego w administracji publicznej (przykład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) ORZECHOWSKI Kazimierz, Determinanty integracji systemów informatycznych w małych przedsiębiorstwach POLAK Przemysław, Oprogramowanie klasy MES jako część zintegrowanego systemu informatycznego RADZIEWICZ Wojciech, TOAMSZEWSKI Michał, System informatyczny do analizy ekonomicznej elektrowni wiatrowej WOJTKIEWICZ Katarzyna, Metodyka realizacji projektów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo. Przygotowanie projektu wdrożeniowego Analiza zastosowań gospodarczych systemów e-biznesu ADAMCZEWSKI Piotr, Wybrane uwarunkowania e-biznesu w MSP BORCUCH Artur, Wpływ e-gospodarki na stabilność systemu finansowego KRZEMIEŃ Grzegorz, Systemy zarządzania treścią w serwisach korporacyjnych WOJCIECHOWSKA-FILIPEK Sylwia, Efekty i bariery wirtualizacji przedsiębiorstw ZBOROWSKI Marek, Porównanie budowy nawigacji wybranych polskich serwisów WWW uczelni wyższych i wydziałów o profilu ekonomicznym ZIMNOCH Dorota, Rola bankowości mobilnej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej banku PARYS Tomasz, Technologie tworzenia stron internetowych - analiza zastosowania na przykładzie witryn wybranych producentów mebli kuchennych na rynku polskim Aspekty informacyjne systemów informatycznych GŁADYSZ Anna, Analiza danych tekstowych wraz z zastosowaniem sieci semantycznej jako narzędzia reprezentacji wiedzy dziedzinowej KOWALSKA-NAPORA Ewa, Sposoby odczytu informacji i ich rola w budowaniu strategii jakości MIARKA Anna, Statystyczna analiza tekstu jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientami PUT Dariusz, Wieloaspektowość zagadnienia integracji zasobów informacyjnych w dynamicznych strukturach sieciowych MŁODZKA Agnieszka, Wykorzystywanie technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa w kraju na tle danych UE STAL Janusz, Model systemu adaptacji treści dla urządzeń mobilnych Organizacyjne, ekonomiczno-społeczne i kulturowe uwarunkowania zastosowań nowoczesnej informatyki JANUSZKO Wojciech, Społeczeństwo informacyjne - manipulacje, szansę, zagrożenia KOWALSKA-NAPORA Ewa, Zarządzanie wiedzą - reengineering - integracja podejść do optymalizacji zarządzania współczesną organizacją KRZEMIEŃ Anna, Wdrażanie narządzi planistycznych w dużych przedsiębiorstwach SOJA Piotr, Bariery we wdrożeniach zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem ŚWIEBODA Halina, Scenariusze zagrożeń cyberterrorystycznych ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR Urszula, Awatar - nowe i niezbadane narzędzie marketingu ZALEWSKA-BOCHENKO Agnieszka, SIEMIENIUK Łukasz, Techniczne i technologiczne innowacje i ich wpływ na samoobsługę klienta Metody i technologie budowy i zastosowań nowoczesnych systemów informatycznych KAKAREKO Kamil, MOSDORF Romuald, SIEMIENIUK Nina, Multifraktalne właściwości polskiego rynku walutowego na przykładzie USD FREJLICHOWSKI Dariusz, An Experimental Comparison of Moment Shape Descriptors in the General Shape Analysis FREJLICHOWSKI Dariusz, Automatic Localisation of Trademarks During a Sport Television Broadcast KARWOWSKI Waldemar, Standardy oparte na XML w rolniczych systemach zarządzania wiedzą MASIUKIEWICZ Antoni, Drivery rozwoju rynku komunikacji elektronicznej KUBACZ Joanna, Zarządzania wersją w ujęciu dobrych praktyk opisanych w ITIL MICHALCZYK Anna, Narzędzia informatyczne wspomagające monitorowanie wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa WOJARNIK Grzegorz, Model struktury danych algorytmu genetycznego rozwiązującego problem TSM

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: