Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.B (Browse shelf) Available

1. Przedmowa do wydania I Przedmowa do wydania II I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw PANFIL Marek, Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA CWYNAR Andrzej, CWYNAR Wojciech, Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki II Finansowanie własne BRZEG Joanna, Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital MIKOŁAJEK-GOCEJNA Magdalena, Pozyskiwanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji POLEDWORNA-TARNOWSKA Dorota, Emisja akcji uprzywilejowanych III Finansowanie obce CEGŁOWSKI Bartłomiej, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych MICHALCZEWSKI Andrzej, Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym SASIN Robert, Leasing ANTKIEWICZ Sławomir, Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych PODEDWORNA-TARNOWSKA Dorota, Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami KWAPIEŃ Małgorzata, Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością w grupach kapitałowych IV Szczególne narzędzia finansowania PIELASA Michał, Sekurytyzacja aktywów niebankowych SULIMA Marcin, Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine) SZMIT Karolina, Wykupy menedżerskie i lewarowanie - specyfika finansowania Streszczenie Słowniczek Notki biograficzne autorów

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: