Efektywność : wymiary, uwarunkowania, wyzwania : Przedsiębiorczość i Zarządzanie : tom XI, zeszyt 10

Author: Dudycz, Tadeusz
Additionaly authors: Dudycz, Tadeusz--red. naukowy | Osbert, Pociecha Grażyna--red. naukowa | Osbert, Pociecha Grażyna--red. naukowy Series: 1733-2486 Publisher: Wydawnictwo INDYGO Zahir Media (Łódź) , 2010 Physical description: 422 s. : rys., tab., wykr. 24 cm Keywords: Zeszyty naukowe | Wartość przedsiębiorstwa | ZOZ | Kooperacja | Profitability index | PI | Szpital | Rodzinne gospodarstwo rolne | Zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego | Gospodarowanie zapasami | Usługi komunalne | Zarządzanie należnościami | Zarządzanie zobowiązaniami | Wynagrodzenie | Efektywność organizacji | Controlling warunków pracy | Controlling czasu pracy | Pozyskiwanie funduszy unijnych | Organizacje non-profit | Analiza finansowa grupy kapitałowej | Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie | Pomoc publiczna | Programy lojalnościowe | Społecznie odpowiedzialny biznes | Konsolidacja środków pieniężnych | Człowiek | Jakość produktu | Budżet zadaniowy | Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia | Budżetowanie przedsiębiorstwa | Wynik finansowy | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | Controlling marketingowy | Usługi medyczne | Otwarte Fundusze Emerytalne | Przedsiębiorstwa | Zarządzanie przez wartość
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
17.A (Browse shelf) Available

1. BARBURSKI Jacek, Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA Agnieszka, Funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia w ocenie klientów (na przykładzie ZOZu w Żyrardowie) GACH Daniel, Istota kooperacji i przykładowe narzędzia jej badania GIL Waldemar, Znaczenie informacyjne wskaźnika PI (profitability index) HUCIK-GAICKA Sylwia, Analiza porównawcza narzędzi wspomagających sporządanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych KACAŁA Joanna, Komercjalizacja szpitali drogą do efektywnego zarządzania KARMOWSKA Grażyna, Efektywność czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych KOŁAKOWSKI Tomasz, Wykorzystanie metod wartościowania pośredniego w ocenie efektywności projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego KRAJEWSKI Mirosław, Modele gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie KUCHARSKI Adam, Badanie efektów skali otwartych funduszy emerytalnych przy pomocy metod DEA KUCZOWIC Jacek, Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie - przyczynek do dyskusji KWARCIŃSKA Agnieszka, Usługi komunalne - problemy z oceną efektywności ich realizowania KWIEDOROWICZ-ANDRZEJEWSKA Małgorzata, Wpływ polityki zarządzania należnościami i zobowiązaniami na efektywność inwestycji LUBOMSKA-KALISZ Jolanta, Wybrane aspekty budżetowania w przedsiębiorstwie
2. MAJOWSKA Magdalena, OSTROWSKI Piotr, Relacje: wynagrodzenia - efektywność organizacji MAKSIMOWICZ Zofia, Controlling warunków pracy a controlling czasu pracy MARCISZEWSKA Anna, Pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje non profit MICHALSKI Grzegorz, Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ Edyta, Analiza finansowa grupy kapitałowej ORZECHOWSKI Remigiusz, Ocena efektywności i skuteczności inwestycji w technologie informacyjne w przedsiębiorstwie PASTUSIAK Radosław, Wpływ pomocy publicznej na efektywność przedsiębiorstwa funkcjonującego w specjalnej strefie ekonomicznej PAŹDZIOR Artur, Wpływ czynników kształtujących rentowność spółek z indeksu WIG-spożywczy PENO Janusz, Analiza porównawcza wybranych metod estymacji prawdopodobieństwa subiektywnego PUKAS Aneta, Efektywność programów lojalnościowych - prawdy i mity ROSZKOWSKA Paulina, Optymalizacja procesów poprzez implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu RUPIK Katarzyna, ŻYMNIKOWSKI Tomasz, Kierunki rozwoju controllingu marketingowego SIKACZ Hanna, Rzeczywista i wirtualna konsolidacja środków pieniężnych z rachunków bankowych spółek grupy kapitałowej SIUTA-TOKARSKA Barbara, Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju SOBCZYK Janusz, Człowiek jako aksjologiczna determinanta rozważań - o wartościowaniu efektywności w kontekście pragmatologicznym SZKIC-CZECH Ewa, Jakość produktu, a racjonalność gospodarowania kształtowane technologią informatyczną na przykładzie Urzędu Statystycznego w Opolu - dobra praktyka SZYMAŃSKI Piotr, Efekty kontroli, wielkości, płynności w wycenie akcji/udziałów TOMASZEWSKI Marek, Budżet zadaniowy jako insturment poprawiający efektywność wydatkowania środków w sektorze publicznym (na przykładzie miasta Szczecin) TRIPPNER Paweł, Wpływ koniunktury giełdowej na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych WASILEWSKA Agnieszka, Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia w Polsce na tle specyfiki sektora usług medycznych WIĘCŁAW Wojciech, Całkowity wynik finansowy jako miara efektywności przedsiębiorstw

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: