Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów : Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego Iwonicz Zdrój 27-29 września 2005 : prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie : zeszyt 15

Publisher: Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Gospodarstwa Gościnne" (Krosno) , 2005 Physical description: 400 s. 24 cm ISBN:. Keywords: Turystyka wiejska | Gospodarstwo wiejskie | Agroturystyka | Działalność agroturystyczna | Usługi agroturystyczne | Regionalny produkt turystyczny | Turystyka wiejska w Nowej Zelandii | Rozwój lokalny | Rozwój regionalny | Stowarzyszenia agroturystyczne | Infrastruktura turystyczna | Zielone miejsca pracy | Edukacja ekologiczna | Ekoturystyka | Turystyka konna | Produkt turystyczny | Gospodarstwo agroturystyczne
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.C (Browse shelf) Available

1. PIETRZYK Irena: Miejsce i rola regionó w procesie integracji europejskiej CZĘŚĆ I. ASPEKTY EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WIEJSKIEJ
2. STRZEMBICKI Leszek: Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów WOŹNIAK Marian, GRODZKI Witold, JÓZEFCZYK
3. Bernadetta: Preferowane formy wypoczynku na obszarach wiejskich w opinii mieszkańców Podkarpacia KRYŃSKI Zdzisław, kKUSZ Dariusz,
4. AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR Anna: Motywy podejmowania działalności agroturystycznej
5. KRZYŻANOWSKA Krystyna: Ekonomiczne efekty prowadzenia działalności agroturystycznej
6. KRYŃSKI Zdzisław: Jakość usług agroturystycznych - próba pomiaru osobistej satysfakcji konsumenta
7. PRZEZBÓRSKA Lucyna: Turystyka wiejska w Nowej Zelandii (czy doświadczenia krajów pozaeuropejskich w rozwoju turystyki wiejskiej mogą być przydatne dla Polski?)
8. KRUPIŃSKA Wiesława: Możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych w kontekście kształtowania regionalnego produktu turystycznego
9. KURTYKA Izabela: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Kotlinie Jeleniogóskiej
10. SZPARA Krzysztof: Wybrane problemy rozwoju turystyki wiejskiej w Bieszczadach Wysokich
11. BRONIEC Jadwiga, SEROCKA Katarzyna: Stan i możliwości rozwoju agroturystyki na terenie Dolnego Śląska
12. WOŹNICZKO Mgadlena, MIKUTA Beata: Przystosowanie gospodarstw agroturystycznych do wypoczynku turystów w wybranych regionach Polski CZĘŚĆ II. ROLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH, ZAWODOWYCH I STOWARZYSZEŃ W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
13. WIATRAK Andrzej Piotr: Turystyka wiejska w strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego
14. ZAMELSKA Maria: Uwarunkowania rozwoju lokalnego poprzez turystykę wiejską w opinii właścicieli gospodarstw agroturystycznych
15. WOJCIECHOWSKA Jolanta: Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich)
16. SIKORA Jan, KARCZEWSKA Magdalena: Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców
17. LEGIENIS Henryk: Mozliwości wzrostu zatrudnienia w wyniku rozwijania przedsiębiorczości i infrastruktury na obszarach wiejskich w biznesie turystycznym
18. KIEREPKA Maria, SZMIDT Katarzyna: Aktywność regionalna w pozyskiwaniu funduszy na publiczną infrastrukturę turystyczną na obszarach wiejskich
19. KYUTKOWSKA Barbara: Turystyka wiejska na Dolnym Śląsku
20. MUSIAŁ Jacenty: Stan i możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki w powiecie limanowskim
21. MYSIAK Katarzyna, PALICH Piotr: Agroturystyka czynnikiem rozwoju gmin wiejskich województwa pomorskiego
22. SZOPIŃSKA Anna, LIS Iwona: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki (zielonych miejsc pracy) w powiecie ropczycko-sędziszowskim
23. DZIECHCIARZ Tomasz: Bariery rozwoju agroturystki w powiecie Janó Lubelski
24. STEC Sławomir, CEBULAK Tomasz: Infrastruktura techniczna i turystyczna w gminach powiatu krośnieńskiego na terenie Beskidu Niskiego CZĘŚĆ III. PRODUKT TURYSTYCZNY W ŚWIETLE UNIJNYCH STANDARDÓW JAKOŚCI
25. GRALAK Katarzyna: Kreowanie produktów turystycznych obszaru a rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki
26. PLATTE Mariola: Podnoszenie standardu turystyki wiejskiej a wzrost świadomości ekologicznej i kulturotwórczej. Wybrane przykłady z Warmii i Mazur
27. GUZIK Czesław: Edukacja ekologiczna w agroturystyce
28. TOKARSKA Maria: Ekoturystyka jako forma spędzania czasu wolnego na Podkarpaciu
29. JÓZEFCZYK Bernadetta, GRODZKI Witold: Produkty, potrawy regionalne i tradycyjne czynnikiem zwiększającym atrakcyjność oferty agroturystycznej
30. ORŁOWSKI Dominik, WODNICZKO Magdalena: Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Kaszub
31. CEBULAK Tomasz, STEC Sławomir: Gospodarstwo agroturystyczne miejscem innowacyjenj oferty żywieniowej GAJDA Janina, KRYŃSKI Zdzisław, BOCZAR-RÓŻEWICZ
32. Krystyna: Wybrane imprezy kulturalne w gminach Beskidu Niskiego jako element produktu turystyki wiejskiej BOCZAR-RÓŻEWICZ Krystyna, BREJTA Władysław, RUDA
33. Maria, BREJTA Maria: Turystyka konna w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych
34. PROCHOROWICZ Marlena: Dostępność obiektów agroturystycznych dla osób niepełnosprawnych

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: