Rachunkowość finansowa i podatkowa

Author: Cebrowska, Teresa
Additionaly authors: Cebrowska, Teresa--red. naukowy Edition statementWyd. 2, zm. Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa) , 2010 Physical description: 723, [2] s. 24 cm ISBN:. Keywords: Rachunkowość finansowa | Rachunkowość podatkowa | Prawo gospodarcze | Spółki | Standardy rachunkowości | Polityka bilansowa | Aktywa | Pasywa | Rachunek kosztów | Rachunkowość zarządcza | Sprawozdawczość finansowa | Kontrakty długoterminowe | Controlling | Kapitał | Rozliczenia międzyokresowe | Normy rachunkowości | Wynik finansowy | Analiza finansowa List(s) this item appears in: Rachunkowość podatkowa
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.C (Browse shelf) Available

1. Wstęp do wydania II zmienionego i rozszerzonego Wykaz aktów prawnych i zastosowanych skrótów Wykaz stosowanych kont Część pierwsza. Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy
2. KASPRYSZYN Janusz: Elementy prawa cywilnego
3. KASPRYSZYN Janusz: Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
4. ŁYSZCZAK Marek: Podstawy gospodarki finansowej spółki
5. MLECZKO Urszula: Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem Część druga. Prawne i zawodowe normy rachunkowości
6. MISIŃSKA Danuta: Harmonizacja rachunkowości
7. SZAFRANIEC Jadwiga: Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości
8. KWIECIEŃ Mirosława: Tendencje rozowojowe rachunkowości
9. FAŁOWSKI Władysław: Podstawy prawne i organizacja rachunkowości
10. TRZCIŃSKA-MIELCZAREK Dorota: Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego
11. RUDNICKA Bożena: Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
12. CEBROWSKA Teresa: Polityka bilansowa Część trzecia. Rachunkowość aktywów
13. FAŁOWSKI Władysław: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
14. DOTKUŚ Waldemar: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe
15. PIELICHATY Edward: Instrumenty finansowe
16. MINDOWICZ Janusz: Zapasy
17. RUDNICKA Bożena: Rozrachunki
18. RUDNICKA Bożena: Środki pieniężne
19. DOTKUŚ Waldemar: Rozliczenia międzyokresowe Część czwarta. Rachunkowość pasywów
20. MINDOWICZ Janusz: Kapitały
21. SZAFRANIEC Jadwiga: Ustalenie wyniku finansowego
22. DOTKUŚ Waldemar: Rezerwy na zobowiązania
23. KASPEROWICZ Anna: Kontrakty długoterminowe
24. FAŁOWSKI Władysław: Odroczony podatek dochodowy Część piąta. Rachunkowość zarządcza i controlling
25. SOŁTYS Danuta: Rachunek kosztów
26. NOWAK Edward: Rachunkowość zarządcza
27. DOTKUŚ Waldemar: Controlling Część szósta. Rachunkowość zdarzeń nietypowych
28. LUTY Zbigniew: Rachunkowość jednostki w stanie upadłości
29. LUTY Zbigniew: Łączenie i podział spółek Część siódma. Sprawozdawczośći analiza finansowa
30. CEBROWSKA Teresa: Sprawozdawczość finansowa
31. CEBROWSKA Teresa: Analiza finansowa Odpowiedzi na pytania
32. KES Zdzisław: Indeks

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: