Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane

Author: Gospodarek, Jerzy
Edition statementWyd. 2, rozsz. i uaktual. Publisher: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Oficyna Wydawnicza (Warszawa) , 2010 Physical description: 551 s. 25 cm ISBN:. Keywords: Umowy gospodarcze | Umowy handlowe | Umowy adhezyjne | Świadczenie usług | Umowa o dzieło | Umowy w turystyce | Postępowanie upadłościowe | Proces inwestycyjny | Energetyka | Obrót gospodarczy | Zabezpieczenie wierzytelności | Zarządzanie List(s) this item appears in: Prawno-organizacyjne podstawy działalności MŚP
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
03.B (Browse shelf) Available

1. Wykaz skrótów Wstęp Wprowadzenie do 2. wydania
2. Część I: Zagadnienia ogólne umów gospodarczych (handlowych) GNELA Bogusława, Uwagi na temat pojęcia umowy handlowej CAŁUS Andrzej, Umowy handlowe jako zagadnienie legislacyjne w prawach państw obcych MITUŚ Ambroży, Umowy adhezyjne - elektroniczne wzorce umowne KAŹMIERCZYK Aneta, Umowy realne w obrocie gospodarczym
3. Część II: Umowy o świadczenie usług SZOSTAK Ryszard, Umowa o dzieło na tle umów dotyczących usług - uwagi de lege ferenda MENDREK Aneta, Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów SZCZUROWSKI Tomasz M., Treść umownego stosunku prawnego pomiędzy emitentem instrumentów finansowych a autoryzowanym doradcą NewConnect oraz zakres ich odpowiedzialności w świetle regulaminu NewConnect BENDUCH Dorota, Umowy o doradztwo prawno -finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych
4. Część III: Umowy w turystyce i rekreacji CYBULA Piotr, Pojęcie umowy o imprezę turystyczną GOSPODAREK Jerzy, Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku
5. Część IV: Umowy w procesie inwestycyjnym WALASEK-WALCZAK Urszula, Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej WYRZYKOWSKI Wojciech, Umowa o generalną realizację inwestycji - przyczynek do dyskusji ZIELIŃSKA Ewa, Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych - wybrane problemy ŁUC Michał, O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej
6. Część V: Umowy w energetyce GRZEGORCZYK Filip, Wybrane aspekty publicznoprawnej reglamentacji umów zawieranych na rynku energii elektrycznej MAŁECKA-ŁYSZCZEK Magdalena, Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego - wybrane zagadnienia cywilnoprawne
7. Część VI: Umowy o pośrednictwo gospodarcze LIC Jan, Zastępstwo pośrednie wobec własności w umowie komisu GAWEŁ Tomasz, Prowizja jako essentialia negotii umowy agencyjnej CZYŻOWICZ Wiesław, GWARDZIŃSKA Ewa, Umowy w obsłudze celnej towarów LIC Jan, Konstrukcja cywilnoprawna umów dystrybucyjnych
8. Część VII: Ubezpieczenia w obrocie gospodarczym CZYŻOWICZ Wiesław, WIERZBICKI Jarosław, Umowy w ubezpieczeniach PIOTROWSKA Aldona, Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
9. Część VIII: Umowy o zarządzanie STĘPIEŃ Michał, Instytucja trustu w prawie polskim PINIOR Piotr, Umowa przewidująca zarządzanie spółką zależną SZYMCZAK Iwona, Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną a wypowiedzenie umowy o zarządzanie
10. Część IX: Umowy w postepowaniu upadłościowym KUŹNIK Michał, Charakter prawny układu w postępowaniu upadłościowym SAWIŁOW Jerzy, Kilka uwag o umowach gospodarczych w kontekście skutków ogłoszenia upadłośc Lubicz-Posochowska Aleksandra, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w świetle prawa upadłościowego i naprawczego
11. Część X: Inne umowy gospodarcze KOCZANOWSKI Janusz, Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej SKOCZYLAS Józef Jan, Umowy w obrocie dewizowym ORYŃSKI Andrzej, Umowa dzierżawy gruntów rolnych FRAŃCZUK Magdalena, Umowy zawierane z konsumentem. Słabsza i silniejsza strona umowy. Analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego
12. Część XI: Zabezpieczenia wierzytelności w umowach gospodarczych DOMINOWSKA Joanna, Zadatek w umowach gospodarczych - charakterystyka i podstawowe problemy KRYSA Marcin, Umowne kształtowanie pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia zastawnika na przykładzie zastawu rejestrowego na udziale w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością JANIK Ewa, Charakter prawny umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty należności banku

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: