Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
10.0 (Browse shelf) Available

1. Słowo wstępne
2. I: Człowiek w procesie zarządzania KOŻUCH Barbara, Współczesny humanizm organizacyjny. Zarys problematyki GÓRSKI Piotr, Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej SKRZYPEK Elżbieta, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w organizacji ŁUKASIŃSKI Wiesław, Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji LEONIENKI Piotr, Człowiek w teorii i praktyce przemian rynkowych TSIKH Halina, Praca człowieka w społeczeństwie dzisiejszym i przyszłym SPRINGER Agnieszka, Znaczenie postaw i kompetencji pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji BOGUSZEWICZ-KREFT Monika, Znaczenie stanów afektywnych klientów w marketingu BALCEREK-WIESZALA Anna, Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi WALCZAK Waldemar, Kapitał intelektualny jako cenny zasób współczesnego przedsiębiorstwa
3. II: Psychologia w zarządzaniu MACIUSZEK Józef, Źródła motywacji do pracy w ocenie pracowników - doniesienie z badań BAKA Łukasz, DERBIS Romuald, Stres zaangażowania leaderów JAWOREK Magdalena, Czynniki związane z pracą a zespół zmęczenia skumulowanego w grupie zawodowej pielęgniarek MUDYŃ Krzysztof, Styl zarządzania zorientowany na relacje vs zorientowany na zadanie a orientacja społeczna i orientacja ekonomiczna BAŃKA Augustyn, Jakość i profesjonalizm doradztwa w praktyce zarządzania instytucjami MARZEC Małgorzata, Znaczenie zaufania do towarzystw ubezpieczeniowych w kształtowaniu relacji nabywca-sprzedawca polis ubezpieczeniowych ADAMUS Wiktor, Współczesna metoda oceniania pracowników MACIUSZEK Józef, HOHOL Michał, Komunikacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego - diagnoza i narzędzia doskonalenia
4. III: Komunikacja w zarządzaniu MATCZEWSKI Andrzej, SŁAWIK Anna, Holistyczne podejście do zarządzania komunikacją korporacyjną PRYMON Marek, O hierarchii strategii w firmie STUDZIŃSKA Elżbieta Aleksandra, Relacja klient - bank jako strategia biznesu ŚWIATKOWSKA Monika, GÓRSKA-WARSEWICZ Hanna, KRAJEWSKI Karol, Zintegrowana komunikacja rynkowa na rynku żywności - aspekty modelowania i zarządzania SZCZEPANIAK Iwona, Czynniki i uwarunkowania oraz bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw DOLOT Anna, Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center SKOWRON Paweł, Zarządzanie zrównoważoną wartością organizacji PITSAVADA Bernard, MICHALSKI Marek, Wybrane trendy i teorie zarządzania w obliczu globalnego kryzysu NYTKO Marcin, Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw BĄK Janusz, STACH Przemysław, System wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji - wybrane aspekty diagnozy TKACZYK Stanisław, ŻAK Wojciech, Zarządzanie przedsiębiorstwem podczas dekoniunktury SKIKIEWICZ Robert, Komunikacja marketingowa banków a ocena jakości usług i lojalność klientów indywidualnych
5. IV: Jakość w zarządzaniu - teoria KŁOS Zbigniew, KOPER Krzysztof, Aspekty środowiskowe w zarządzaniu jakością obiektów SIKORA Tadeusz, Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności OLEKSYN Tadeusz, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi BUGDOL Marek, SPRONCEL Joanna, Podejście procesowe w zarządzaniu jakością. Możliwości wykorzystania SMED GONCIARSKI Wiesław, Technologia cyfrowa w procesach kreowania nowej jakości zarządzania LENART Anna, Kształtowanie zaangażowania determinantą doskonalenia jakości SZOMAŃSKI Bolesław, Wykorzystanie informatycznej normy ISO/IEC 20000 w zarządzaniu usługami poza informatyką BURGEMEJSTER Sebastian, Podstawy audytu wewnętrznego w kraju a Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (IIA) DAJCZAK Katarzyna, Zarządzanie jakością a jakość zarządzania
6. V: Jakość w zarządzaniu - praktyka ZAGROBA Agnieszka, CHMIEL Łukasz, BERDOWSKI Janusz B., LISIECKI Witold, Nowe trendy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Lantmannen Unibake PolandSp. z o.o CHMIEL Łukasz, BERDOWSKI Janusz B., LISIECKI Witold, MACIASZCZYK Artur, Wpływ wdrażania nowej koncepcji projektu LEAD na jakość zarządzania zespołami w firmie Lantmannen Unibake PolandSp. z o.o TKACZYK Stanisław, SYTA Jakub, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze bankowym na przykładzie ISO 27001 BRZOZOWSKI Tomasz, Jakość zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży IT SAKŁAK-RYPULAK Małgorzata, Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów budowlanych ZĄBEK Janusz, Jakość zarządzania w autoryzowanym serwisie samochodowym w świetle realizacji umowy z klientem zewnętrznym
7. VI: Media, społeczeństwo, polityka WAL Jan Michał, Dialogiczne zadania środków społecznego przekazu w rzeczywistości pluralistycznej ADAMOWSKI Janusz Włodzimierz, Polskie środki przekazu wobec zjawiska obecnego kryzysu gospodarczego (próba analizy) TADEUSIEWICZ Ryszard, OGIELA Lidia, Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie MAGOSKA Maria, Niska jakość polityki a media GOBAN-KLAS Tomasz, Zarządzanie jakością w dziennikarstwie jako odzyskiwanie wiarygodności służby publicznej NIERENBERG Bogusław, Problem jakości w kształtowaniu wizerunku organizacji publicznej PIĄTKOWSKI Wiktor, Nowoczesne zarządzanie stacją telewizyjną GINĄŁ Anna, Istota szybko podejmowanych decyzji. Wyzwania w zarządzaniunewsroomem komercyjnej stacji telewizyjnej

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: