Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.B (Browse shelf) Available

1. BASZYŃSKI Adam, Indeks stosowanych oznaczeń JARMOŁOWICZ Wacław, Od redaktora
2. Część I: Rola państwa i rynku w gospodarce SZARZEC Katarzyna, Makroekonomia - przedmiot i kierunki badań JARMOŁOWICZ Wacław, Ustroje gospodarcze - typologia i właściwości JARMOŁOWICZ Wacław, Struktura podmiotowa gospodarki rynkowej
3. JARMOŁOWICZ Wacław, Mechanizm rynkowy: zależności funkcjonalne i przyczynowo-skutkowe JARMOŁOWICZ Wacław, Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej
4. Część II: Funkcjonowanie gospodarki zamkniętej JARMOŁOWICZ Wacław, Tabela przepływów międzygałęziowych - narzędzie analizy JARMOŁOWICZ Wacław, Rachunek dochodu narodowego i produktu społecznego JARMOŁOWICZ Wacław, Podział dochodu narodowego i produktu społecznego BASZYŃSKI Adam, Produkt krajowy brutto i inne miary makroekonomiczne JARMOŁOWICZ Wacław, KALINOWSKA-SUFINOWICZ Baha, Wzrost gospodarczy - pomiar, źródła i konsekwencje JARMOŁOWICZ Wacław, Równowaga gospodarcza oraz nierównowaga podażowa i popytowa PIĄTEK Dawid, Produktowe determinanty produktu społecznego JARMOŁOWICZ Wacław, Cykl koniunktiralny - rodzaje wahań oraz ich przyczyny JARMOŁOWICZ Wacław, Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce JARMOŁOWICZ Wacław, Inflacja jako zjawisko społeczno-gospodarcze JARMOŁOWICZ Wacław, Inflacja a bezrobocie
5. Część III: Polityka makroekonomiczna w gospodarce zamkniętej JARMOŁOWICZ Wacław, Polityka gospodarcza państwa - powody i sposoby realizacji JARMOŁOWICZ Wacław, Rynek pieniężny i polityka monetarna JARMOŁOWICZ Wacław, Polityka fiskalna - funkcje, typy i uwarunkowania JARMOŁOWICZ Wacław,KNAPIŃSKA Magdalena, Polityka państwa na rynku pracy
6. BASZYŃSKI Adam, Model IS-LM: podsumowanie wewnętrznej polityki gospodarczej
7. Część IV: Działanie gospodarki otwartej JARMOŁOWICZ Wacław, Wymiana międzynarodowa i zagraniczna polityka gospodarcza KNAPIŃSKA Magdalena, Europejska integracja gospodarcza PIĄTEK Dawid, Transformacja ustrojowa WOŹNIAK-JĘCHOREK Beata, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) SZARZEC Katarzyna, Globalizacja gospodarcza KALINOWSKA-SUFINOWICZ Baha, Aneks 1 SZARZEC Katarzyna, Aneks 2 JARMOŁOWICZ Wacław, Aneks 3 JARMOŁOWICZ Wacław, Pytania kontrolne BASZYŃSKI Adam, Indeks nazwisk Spis literatury Spis tabel Spis rysunków
8. Noty o redaktorze i autorach

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: