Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
18.C (Browse shelf) Available

1. Wprowadzenie Część 1. Problemy bezpieczeństwa a polityka zagraniczna państwa FRANZ M., Polska w systemie bezpieczeństwa europejskiego - wyzwania i możliwości CZAPIEWSKI T., Członkostwo w Unii Europejskiej jako determinanta poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski ŚLEPOWROŃSKI L., Wyzwania demograficzne Polski a multikulturalizm i asymilacja ROSSA-KILIAN D., Polska polityka zagraniczna wobec światowego problemu zagrożenia proliferacją broni masowego rażenia w latach 1989-2008 CHUDOBA R., Rola współpracy cywilno-wojskowej w Polsce. Współczesne uwarunkowania CIECHANOWSKI G., Polska a wielonarodowe struktury wojskowe NATO i Unii Europejskiej KOŚCIELNIAK K., Tarcza antyrakietowa a bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej. Analiza prasowa ŻEBROWSKI A., System obrony przeciwrakietowej gwarantem bezpieczeństwa Polski - rzeczywistość czy fikcja WOJTASZAK A., Ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne a zagrożenie bezpieczeństwa Część 2. Wyzwania i nowe aspekty stosunków dwustronnych
2. KLATT M., Polska - jako "średnie państwo" : możliwości i perspektywy PILŻYS J., Znaczenie Gruzji w tranzycie surowców energetycznych do państw Europy Środkowej KRUSZYŃSKI B., Polska polityka zagraniczna względem Gruzji a bezpieczeństwo energetyczne WŁODKOWSKA A., Stosunki polsko-rosyjskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
3. MAKARKIN A., Polska i Rosja w XXI wieku: polityczny aspekt wzajemnych stosunków FIGURA M., Niepodległa Ukraina w polskiej polityce zagranicznej ORZECHOWSKI M., Aktualny stan stosunków polsko-ukraińskich jako jeden z elementów wschodniegowymiaru polskiej polityki zagranicznej PODGÓRZAŃSKA R., Stosunki polsko-chorwackie. Wybrane aspekty WYBRANOWSKI D., Problem uznania dyplomatycznego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej "Republiki Kosovy" (luty 2008 roku) - jego geneza i implikacje. Przyczynek do polityki polskiej wobec obszaru byłej Jugosławii w końcu XX i na początku XXI wieku SERWOŃSKA S., Udział Polski w operacji irackiej. Przyczynek do badań GROBLA T., Polska-Chiny. Kreowanie pozytywnych relacji w stosunkach z rosnącą potęgą azjatycką
4. Noty o autorach

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: