Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.B (Browse shelf) Available

1. Wstęp Ekonomiczny, ekologiczny i społeczny wymiar rozwoju
2. zrównoważonego i potencjał współpracy:
3. CAEKELBERGH Aime F.: Sustainability and development
4. THORZ Maciej: Konstytucyjna zasada rozwoju zrównoważonego jako podstawa tworzenia i stosowania prawa
5. KOBYŁKO Grzegorz: Metodologiczne uwarunkowania wykorzystywania wiedzy ekologicznej dla inicjowania nowych nurtów badawczych w naukach ekonomicznych
6. MAZUR-WIERZBICKA Ewa: Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na zachowania przedsiębiorstw
7. BARTNICZAK Bartosz: Wskaźniki pomiaru zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym
8. PTAK Michał: Zasada "Zanieczyszczający płaci" w polityce ochrony środowiska
9. PŁACHCIAK Adam: Znaczenie demokracji deliberatywnej we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego
10. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego:
11. ANTONIUK Jarosław R.: Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego
12. GRZESIOK Agnieszka: Zasady realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego
13. PTAŚ Dariusz: Status prawny gminy w partnerstwie publiczno-prywatnym
14. HOROSZ Piotr: Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych
15. WITKOWSKI Paweł: Skarga na czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
16. UHL Tjorsten: Participation of private subjects in the fulfilment of public tasks in Germany from a legal perspective
17. ZIEKOW Jan: Public-private partnership als instrument nachhaltiger verwaltungspolitik Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy
18. współpracy w kontekscie rozwoju gospodarczego:
19. GRZEGANEK-WIĘCEK Brygida: Partnerstwo
20. publiczno-prywatne: perspektywy rozwoju w Polsce
21. GRZYMAŁA Zbigniew: Partnerstwo publiczno-prywatne - szansa czy zagrożenie dla samorządów w Polsce
22. DOLATA Stanisław: Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda zmniejszenie luki pomiędzy potrzebami publicznymi a możliwościami ich finansowania
23. KLIMOVSKY Daniel: Forms of inter-communal
24. co-operation: the case of Slovakia
25. SKOTNY Pavlo: Perspektywy rozwoju klastrów logistycznych na Ukrainie
26. HALAVACH Ema, HOLOVACH Anna: Rozwój systemów logistycznych w korytarzach transportowych Partnerstwo publiczno-prywatne i inne fromy
27. współpracy w kontekście ochrony środowiska:
28. GRACZYK AndrzeJ: Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do zapobiegania szkodom w środowisku i do ich naprawy
29. PULTOWICZ Alicja: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji w elektrownie wiatrowe w Polsce
30. ROLOFF Julia, CLAASEN Cyrlene: Public-private joint
31. ventures in the diamond mining industry: development at the expense of the invironment?
32. MÖLLER Liane, BRAUWEILER Jana: Opertionalisierung der nachhalltigkeit durch kooperative freiwillige instrumente der umweltpolitik Partnerstwo publiczno-prywatne i inne fromy
33. współpracy w kontek ście rozwoju społecznego:
34. PAWŁOWSKA Elżbieta: Kapitał społeczny a partnerstwo publiczno-prywatne
35. STAWIARSKA Ewa: Rola klastrów wiedzy i potrzeba zwiększenia umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie komercjalizacji rezultató prac badawczych
36. KUPCZYK Radosław: Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w budowie społeczeństwa informacyjnego
37. HNATYSZYN-DZIKOWSKA Anna, ŁYSZCZARZ Błażej: Public-privatepartnetship in the health sector as an instrument of sustinable development policy
38. SKOWRON Krzysztof: Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze służby zdrowia
39. BARON-WIATEREK Małgorzata: Partnerstwo publiczno-prywatne (publiczno-społeczno-prywatne) w zakresie promocji zatrudnienia
40. GRZANKA Izabela, WIATEREK Krzysztof: Pakty dla pracy - praktyka w Polsce
41. HERNAIZ Marko: Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: