Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available

1. Wstęp Ryzyko w działalności przedsiębiorstw CIECIURA Małgorzata, Ryzyko zniekształcenia wyniku finansowego jednostki gospodarczej na skutek przyjętego sposobu rozliczania składnika majątku, jakim jest wartość firmy CZAJA-CIESZYŃSKA Hanna, Identyfikacja ryzyka w sprawozdaniu finansowym w kontekście wiarygodności generowanych informacji CZAJKOWSKA Agnieszka, Zarządzanie ryzykiem kredytowania przedsiąbiorstw PLUTA Adam, Ryzyko podatkowe w działalności podmiotów gospodarczych w Polsce SZOPA Andrzej, Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym Ryzyko i niepewność na rynku finansowym GARCZYŃSKI Dariusz, Ocena systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w małym banku GOLAWA-WITKOWSKA Gabriela, RZECZYCKA Anna, Kryzys subprime a sytuacja banków komercyjnych w Polsce KUBISZEWSKA Katarzyna, Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce MARCINKOWSKA Monika, Analizy ryzyka banków dokonywane przez polskie instytucje sieci bezpieczeństwa POTRYKUS Marcin, Ryzyko na rynku kredytów hipotecznych RYTELEWSKA Grażyna, KŁOPOCKA Aneta, Ryzyko banku a ryzyko klienta w działalności detalicznej RZECZYCKA Anna, GOLAWSKA-WITKOWSKA Gabriela, Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce ZASADZKI Włodzimierz, ZASADZKI Michał, Ryzyko a rynek w przemyśle hazardowym w teorii ekonomii Instrumenty finansowe w ograniczaniu ryzyka CZYŻ Marek, Sterowanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu opcji walutowych - aspekt praktyczny DZIAWGO Ewa, Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka JABŁOŃSKI Bartłomiej, Optymalizacja dywidendowego portfela papierów wartościowych ORZESZKO Teresa, Dynamiczne rezerwy na straty kredytowe w bankach PIEKARZEWSKA Agnieszka, Zastosowanie finansowych instrumentów pochodnych w funkcji hedgingowej - przykład empiryczny PYKA Anna, Markets in financial instruments directive (MiFID) jako instrument ograniczenia ryzyka transakcji na papierach wartościowych SARNIK-SAWICKA Aneta, Zarządzanie ryzykiem płynności banku w transgranicznym systemiepłatności TARGET2 SOLOMA Andrzej, Metody redukcji ryzyka inwestycji stosowane przez fundusze PE/VC w Polsce SZABŁOWSKA Ewa, Niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne ZARZECKI Dariusz, Wykorzystanie analizy wrażliwości i analizy scenariuszy w ocenie ryzyka projektów Przeciwdziałanie ryzyku przez osoby fizyczne i gospodarstwa domowe DYLEWSKI Marek, FILIPIAK Beata, Ubezpieczenia na życie jako element minimalizujący ryzyko finansowe gospodarstw domowych w okresie niskiej aktywności zawodowej MAZUREK-KRASODOMSKA Ewa, Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce ŚWIECKA Beata, Prewencja w procesie redukcji ryzyka niewypłacalności gospodarstw domowych Ryzyko systemu finansowego KUCHCIAK Iwa, Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w czasach kryzysu finansowego SOLARZ Jan Krzysztof, Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego ZIARKO-SIWEK Urszula, Pierwsze dwa lata rynku NewConnect

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: