Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.C (Browse shelf) Available

1. Przedmowa
2. KASPRZAK Krzystzof: Konflikty przestrzenne w planowaniu funkcji turystycznych
3. PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA Anna: Gospodarka przestrzenna nao obszarach o funkcjach turystycznych - pytania o przyszłość
4. NIEZGODA Agnieszka: Zmiany społeczno - kulturowe a rozwój turystyki zrównoważonej
5. KAZIMIERCZAK Marek: Etyczne implikacji komercjalizacji kultury w obszarze turystyka kulturowej
6. KOZAK Marek W.: Mity polskiej turystyki jako przeszkoda w rozwoju gospodarki turystycznej
7. DĄBROWSKA Barbara Jolanta: Konkurencja krajów na rynku turystyki międzynarodowej w pierwszej dekadzie XXI wieku i jej uwarunkowania
8. LUBOWIECKI-VIKUK Adrian P.: Demograficzne tendencje i ich wpływ na rozwój turystyki i rekreacji w regionie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
9. PUCIATO Daniel, ŁOŚ Agnieszka: Globalny kryzys finansowy końca pierwszej dekady XXI wieku a rynek usług turystycznych w Polsce
10. BOSIACKI Stefan, HOŁDERNA-MIELCAREK Bernadeta: Marka produktu turystycznego - czynnikiem konkurencyjności regionu
11. GÓRSKA-WARSEWICZ Hanna: Kształtowanie kapitału marki przedsiebiorstwa hotelarskiego jako sposób na przetrwanie sytuacji kryzysowej
12. GALICKI Jan: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym
13. KUCZYŃSKI Jerzy: Wpływ kryzysu fiansowego na rezultaty działalności hoteli w wybranych miastach targowych w Polsce
14. ZAJADACZ Alina, ŚNIADEK Joanna: Klaster turystyczny jako forma współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w powiecie leszczyńskim
15. PANASIUK Aleksander: Ksztaltowanie systemu informacji turystycznej na przykładzei gmin Wojwództwa Zachodniopomorskiego
16. PAWLICZ Adam: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie świadczenia usług informacji turystycznej na przykładzie Wojwództwa Zachodniopomorskiego
17. MILEWSKI Dawid: Transport jako czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną regionu
18. CZARNIECKA-SKUPINA Ewa, GROCHOWICZ Józef: Gastronomia w turystyce w XXI wieku
19. HADZIK Andrzej: Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji
20. STUCZYŃSKI Marek: Wykorzystanie potencjału obszarów cennych przyrodniczo w turystyce i rekreacji
21. STYPEREK Jarosław: Atrakcyjność szlaków turystycznych jako element aktywizacji turystycznej
22. KURCZEWSKI Rafał: Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w Polsce
23. AWEDYK Matylda: Potencjał turystyczny Wielkopolski i Poznania
24. GÓRKA Jowita, KOSMACZEWSKA Joanna: Ocena przystosowania Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki edukacyjnej
25. KOZŁOWSKI Tomasz: Gospodarka turystyczna Wdeckiego Prku Krajobrazowego jako czynnik rozwoju gospodarczego gminy Osie
26. WARTECKA-WAŻYŃSKA Agnieszka: Cmentarze nowa wartość kulturowa i przykład przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej w warunkach globalizacji
27. JAKUBOWSKA Magdalena: Ruch turystyczny a bezrobocie w polskich powiatach w latach 2004-2008
28. MAJCHRZAK Magdalena: Konsumpcja turystyczna klasy średniej Wielkopolski w świetle badań empirycznych
29. ŁUCZAK Joanna: Znaczenie usług edukacyjnych dla osób starszych w zakresie aktywności ruchowej

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: