Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji

Author: Puślecki, Władysław
Additionaly authors: Puślecki, Władysław--red. naukowy Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Wrocław) , 2008 Physical description: 338 s. 24 cm ISBN:. Keywords: Wspieranie rozwoju dzieci | Wspieranie rozwoju uczniów | Wczesna edukacja | Pedagogika | Edukacja bezstresowa
pol
List(s) this item appears in: Metodyka wychowania przedszkolnego
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
01.D (Browse shelf) Currently in local use 2020-03-04

1. Wprowadzenie 1. Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji
2. PUŚLECKI Władysław: U podstaw facylitalogii edukacyjnej
3. ŚLIWERSKI Bogusław: Kontrowersje wokół edukacji bezstresowej
4. PALKA Stanisław: Wspieranie w procesie kształcenia
5. KLUS-STAŃSKA Dorota: Konteksty teoretyczne nadawania znaczeń przez dzieci. Wokół pytań o rozumienie pedagogicznego wsparcia
6. ZWIERNIK Jolanta: Wspieranie rozwoju dziecka, czyli kogo?
7. NOWAK-DZIEMIANOWICZ Mirosława: Dwa swiaty rozowju. Szkoła wobec iluzji pomocy i wsparcia
8. BAŁACHOWICZ Józefa: Styl pracy nauczyciela klas początkowych a wsparcie rozwoju podmiotowego dziecka USZYŃSKA-JARMOC Janina; Teoretyczne podstawy określania celów w procesie edukacji wspierającej rozwój dziecka
9. ZALEWSKA-BUJAK Małgorzata: Profil zawodowy nauczyciela wspierającego rozwój dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej 2. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
10. LUBOMIRSKA Krystyna: Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju w procesie wychowania człowieka
11. MUCHACKA Bożena: Okresy krytyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych - doświadczenie osobiste i potencjalne możliwości dziecka
12. WŁOCH Stanisława: "Podróż w głąb świata mysli dziecka" - kontrowersje wokół współczesnej edukacji w okresie dzieciństwa
13. SOROKA-FEDORCZUK Anetta: Spostrzeganie innych osób przez dziecko w wieku przedszkolnym jako problem psychologiczny i pedagogiczny
14. STYCZYŃSKA Marianna: Nauczyciel a wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego
15. HUBSCHER Kornelia: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym - wspieranie rozwoju czy klucz do kariery?
16. KIENIG Anna: Proces wczesnej adaptacji do przedszkola - wspieranie kompetencji społecznych małego dziecka
17. KUSZAK Kinga: Trudności w nabywaniu kompetencji językowej, a wspieranie i stymulowanie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym 3. Wspieranie rozwoju dzieci w różnych obszarach aktywności edukacyjnej SIWEK Helena, Rola koncepcji realistyczno-czynnościowej w rozwoju pojęć matematycznych dziecka LELONEK Marian, Kompetencje poznawcze uczniów i ich rozwijanie w procesie nauczania zintegrowanego ADAMEK Irena, Rola pytań we wspomaganiu rozwoju dziecka KUTROWSKA Barbara, Nauczyciel a edukacja wczesnoszkolna MINCZANOWSKA Aleksandra, Nauczyciel jako stymulator podmiotowych działań uczniów w klasach I-III BUŁA Anna, Wspieranie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez filozofowanie MAJCHRZAK Marzena, Wspieranie rozwoju czynności myślenia uczniów klas I-III w toku zajęć zintegrowanych czynnościowo OLEKSY Jadwiga, Praca z tekstem podręcznika w kształceniu zintegrowanym KŁOSIŃSKA Tatiana, Dziecko wobec naporu źródeł informacji KOPACZYŃSKA Iwona, NOWAK-ŁOJEWSKA Agnieszka, Podręczniki do kształcenia zintegrowanego - stymulatory czy inhibitory rozwoju dziecka? W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego podręcznika KONOPNICKA Iwona, Marzenia dziecięce i wyobraźnia czynnikiem stymulującym rozwój dzieci sześcioletnich RECLIK Reneta, Wspieranie aktywności geometrycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym 4. Edukacyjne wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami MAREK Elżbieta, Wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w krajach Unii Europejskiej KUBIAK Hanna, Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w szkole JĘDRZEJOWSKA Ewa, Wspieranie rozwoju dzieci ryzyka dysleksji RZEŹNICKA-KRUPA Jolanta, Dyskurs zajęć dydaktycznych przedszkola - historia pewnej pogadanki (na przykładzie analizy interakcyjnej zajęć w przedszkolu specjalnym) JAKONIUK-DIALLO Anna, Wykorzystanie fonogestów we wspieraniu rozwoju dzieci z głęboką głuchotą prelingwalną KRAUZE-SIKORSKA Hanna, Indywidualizacja w procesie nauczania a wspomaganie i wspieranie rozwoju dziecka z "układu ryzyka" zaburzeń SZABELSKA Grażyna, Wczesnoszkolna prodiagnoza krzywdzenia w rodzinie w aspekcie wspomagania rozwoju dziecka

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: