Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
10.0 (Browse shelf) Available

1. KIEŁTYKA Leszek, Przedmowa
2. Część I: Multimedialne technologie informacyjne KIEŁTYKA Leszek, Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych BACH Irena, BANASZAK Zbigniew, BOCEWICZ Grzegorz, WÓJCIK Robert, Interakcyjny system nawigacyjnego planowania przedsięwzięć SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ Anna, Mobilny kolektor danych w logistycznym systemie informatycznym CHMIELEWSKI Jacek, Multimedialne urządzenia dostępowe do usług sieciowych realizowanych w architekturze SOA MALARA Zbigniew, PAJKERT Artur, Typologia usług hostingowych SOBCZAK Andrzej, A concept of a model-driven organization memory system PIETRUSZKA Maria, NIEDŹWIEDŹIŃSKI Marian, The dynamic multimedia presentations of the objects in the field of business and education BEDNARSKI Radosław, PIETRUSZKA Marian, Związek pomiędzy wysokością fontu i szerokością pola tekstowego w aspekcie czytelności tekstów wyświetlanych na ekranach komputerowych
3. Część II: Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem LISIAK-FELICKA Dominika, SZMIT Maciej, Czy istnieje technologia informacyjna? SOKOŁOWSKI Adam, WRZALIK Artur, PUDŁO Mariusz, KUCĘBA Robert, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstw sektora MSP w oparciu o informacyjny portal dziedzinowy KOBIS Paweł, Obszary zastosowań systemów informatycznych w aspekcie wymiany informacji w dużych przedsiębiorstwach w Polsce TABOR Joanna, Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach PRZEWOŹNA-KRZEMIŃSKA Agata, Czynnik ludzki jako zasadnicza determinata powodzenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego BIGOSIŃSKA Katarzyna, Kryteria oceny użytecznosci aplikacji zarządzania projektami KOMSTA Piotr, Determinaty wyboru systemów informatycznych wspomagających zarządzania przedsiębiorstwem MROZIK Magdalena, Technologie informatyczne i teleinformatyczne podnoszące jakość usług transportowych KUDELSKA Izabela, PAWLAK Natalia, Rola i zadania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach usługowych SOKOŁOWSKI Adam, WRZALIK Artur, Integracja aplikacji informatycznych dedykowanych placówkom służy zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych KACZOROWSKA-SPYCHALSKA Dominika, Technologia informacyjna jako instrument marketingu polskich wydawców książek RUSIECKI Przemysław, Multimedia w procesie zarządzania czasem
4. Część III: Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce PLATONOFF Alberto Lozano, GADOMSKA-LILIA Katarzyna, PACHCIAREK Hubert, Porównanie metod zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji KRAJEWSKA-BIŃCZYK Elżbieta, Informacyjny aspekt controllingu dynamicznego w procesie osiągania kosztów docelowych JĘDRZEJCZYK Waldemar, Organizacja procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach DUDEK Dariusz, KULEJ-DUDEK Edyta, Badania efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych PYPŁACZ Paula, Uwarunkowania i modele wspomagania decyzji marketingowych w małych firmach SZAJT Marek, Dyfuzja innowacji w sektorach wysokiej techniki - problemy definicyjne PARTYCKI Sławomir, Konstutuowanie osoby społecznej w relacyjnych układach sieciowych ŁATASIEWICZ Michał, Zdarzenia wpływające na kryzysy gospodarcze - historyczny punkt widzenia
5. Część IV: Multimedia w edukacji i zarządzaniu WOJNAROWSKA Anna, NIEDŹWIEDZIŃSKA Hanna, Zastosowanie platformy e-learningowej w przedsiębiorstwie KACZMAREK Bogusław, Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą KULEJ-DUDEK Edyta, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w zespołach projektowych FLAK Olaf, Organizator spotkań. Projekt narzędzia menedżerskiego wykorzystującego układ wielkości organizacyjnych WAWER Rafał, WAWER Monika, Dydaktyczna animacja komputerowa w multimedialnej edukacji zawodowej SMOLĄG Klaudia, Determinanty rozwoju telepracy WIECHETEK Łukasz, Wybrane narzędzia i czynniki wspomagające rozwój telepracy PAWLAK Natalia, KUDELSKA Izabela, Systemy klasy ERP w dydaktyce
6. Część V: Gospodarka elektroniczna SANKOWSKA Anna, Wirtualizacja a innowacyjność DZIEMBEK Damian, Atrybuty organizacji wirtualnej JURGA Aleksander, Technologia teleinformatyczna w przedsiębiorstwie wirtualnym MAŁACHOWSKI Andrzej, Systemy SIP/GIS jako narzędzie wspomagania e-biznesu BUCHALSKI Zbigniew, Internet jako nowoczesne narzędzie prowadzenia e-biznesu MAŁACHOWSKI Andrzej, Full convergence of the selected media communications on the internet platform WARMUZ Patrycja, PIERONEK Jerzy, Metoda oceny efektywnosci stron internetowych URBAŃSKA Jolanta, Internet jako medium reklamowe CHMIELARZ Witold, Ocena serwisów internetowych branży sportowej na przykładzie sklepów rowerowych KRUSZYŃSKI Piotr, SOBIESKI Ścibór, The concept of file distribution system based on HTTP protocol NIEDBAŁ Rafał, E-negocjacje w obrocie gospodarczym WRZALIK Artur, SOKOŁOWSKI Adam, E-rekrutacja w Polsce - wybrane aspekty STASIAK-BETLEJEWSKA Renata, BORKOWSKI Stanisław, Analiza inwestycji informatycznych ING BSK SA SROKA Mariusz, Elektroniczne usługi bankowe w ocenie studentów wydziału informatyki SROKA Mariusz, NIEDBAŁ Rafał, Porównanie zastosowania publikacji elektronicznych w procesie edukacyjnym na wydziale zarządzania i wydziale informatyki KIEŁTYKA Leszek, KUCĘBA Robert, Knowledge database systems in intelligent systems aiding KOTLARZ Piotr, KOTULSKI Zbigniew, Sieć S-P w implementacji neuronowej DUDEK Dariusz, Dobór optymalnych struktur sieci neuronowych w modelowaniu procesów logistycznych JASIŃSKI Tomasz, Optimizing the results obtained by the models forecasting economical time series through the poper selection of an output variable NOWICKI Adam, ZIORA Leszek, Security of business intelligence systems. Review of practical solutions

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: