Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Author: Kaszuba, Krzysztof
Additionaly authors: Kaszuba, Krzysztof--red. naukowy | Wydymus, Stanisław--red. naukowa | Wydymus, Stanisław--red. naukowy Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie (Rzeszównia w Rzeszowie) , 2007 Physical description: 341 s. : rys., tab., wykr. 24 cm ISBN:. Keywords: Handel międzynarodowy | Wzrost gospodarczy | Stosunki gospodarcze | Polska | Niemcy | Szwecja | Japonia | Rynek wewnętrzny | Wspólna Polityka Handlowa | Unia Europejska | Kredyt kupiecki | Import | Handel wewnątrzgałęziowy | Chiny | Zagraniczne inwestycje bezpośrednie | Handel światowy | Fuzje i przejęcia | Przedsiębiorstwa międzynarodowe | Strategia marketingowa przedsiębiorstwa | Transfer technologii | Handel bronią | Wiedza ekonomiczna | Rynek artykułów rolniczych | Inwestycje bezpośrednie | Dochód
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.D (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.D (Browse shelf) Available

1. Wstęp BRODZICKI Tomasz, Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ Anna, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze po 1 maja 2004 r. - wybrane zagadnienia CAŁEK Anna, CZECH Sławomir, Rozwój powiązań gospodarczych Szwecji z Polską w dobie globalizacji CZECH Katarzyna, Znaczenie uwarunkowań kulturowych dla rozwoju japońskiej gospodarki CZERMIŃSKA Małgorzata, Instrumenty ochrony rynku wewnętrzenego stosowane w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i konsekwencje ich przyjęcia przez Polskę CZUBEK Henryk, Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku DUGIEL Wanda, Światowy system handlu a globalizacja FRĄCZEK Paweł, Uwarunkowania importu gazu ziemnego do Polski GRYCZKA Marcin, Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a udział towarów wysokiej techniki w eksporcie (na przykładzie krajów Unii Europejskiej) KALITA Waldemar, Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego między Polską a Niemcami KASZUBA Krzysztof, Aktywność zagraniczna podkarpackich spółek giełdowych KAWA Paweł, Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym KAWECKA-WYRZYKOWSKA Elżbieta, Regional Trade
2. Agreements: a stepping stone or stumbling block for further multilateral trade opening? KONIECZNY Dominik, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a pozycja inwestycyjna Chińskiej Republiki Ludowej MAŁYSZKO Monika, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach LDC MILLER Jacek, Globalizacja determinantem rozwoju handlu światowego PAWLAS Iwona, Pozycja konkurencyjna Polski w rozszerzonej Unii Europejskiej PERA Bożena, Przemiany stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku PLUCIŃSKI Eugeniusz M., Polityka strukturalna Unii Europejskiej - istota, perspektywy, wyzwania PUCHALSKA Katarzyna, Ocena polsko-rosyjskich stosunków handlowych w latach 1995-2006 ROSIŃSKA Magdalena, Trendy w międzynarodowych fuzjach i przejęciach jako konsekwencja ewolucji gospodarki światowej STĘPIEŃ Beata, Praktyki organizacyjne w przedsiębiorstwach międzynarodowych - w kierunku ujednolicania czy różnicowania systemów zarządzania? SZAFLARSKI Krzysztof, SOBCZYK-KOLBUCH Anna, Strategie marketingowe przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynku SZCZEPANKIEWICZ Ewa, Dynamika i kierunki rozwoju handlu Unii Europejskiej z krajami Maghrebu TALAR Sylwia, Udział Polski w międzynarodowym transferze technologii TYSZKIEWICZ Anna, Globalizacja a międzynarodowy handel bronią WARCHOŁ Magdalena, WÓJTOWICZ Karolina, SKUPIEŃ Zdzisław, Badanie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa ZIELIŃSKI Kazimierz, W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: