Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
02.E (Browse shelf) Available

1. Wstęp
2. I. Struktura mediów: teoria i praktyka ADAMOWSKI Janusz Włodzimierz, Przeobrażenia rynku medialnego w Polsce przełomu tysiąclecia. Refleksje uważnego obserwatora SEKLECKA Aleksandra, Koncepcje instytucji medialnych w odniesieniu do praktyki funkcjonowania w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski BIERNACKA-LIGĘZA Ilona, Zmiany na rynku prasy lokalnej i regionalnej w Wielkiej Brytanii SZYMCZUK Wiesław, Polskojęzyczne media na Ukrainie KAŹMIERAK Alicja, Rozwój prasy Tatarów krymskich w latach 1990-2007 II. Etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów MAGOSKA Magda, O mediach, polityce i populizmie ONISZCZUK Zbigniew, Niedostatki polskiej polityki medialnej PIĄTKOWSKA-STEPANIAK Wiesława, Współczesne media w debacie publicznej - strażnik demokracji czy łowca sensacji FIUT Ignacy S. Etyka publiczności i mediów. Zarys problematyki NIERENBERG Bogusław, Wyznaczniki wolności mediów LATO Aleksandra, Kategoria wolnosci i podmiotowości w kulturze masowej DUDZIAK Arkadiusz, W kręgu antropologii reklamy społecznej - wymiar aksjologiczny POKORNA-IGNATOWICZ Katarzyna, Między wolnością a odpowiedzialnością - polskie media wobec publikacji karykatur Mahometa ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA Maria, Satyra jako okoliczność wyłączająca bezprawność działania dziennikarza BIAŁEK-SZWED Olga, Dostęp do informacji publicznej i potrzeba ochrony danych osobowych a prawa i obowiazki dziennikarzy SZOT Lucyna, Profesjonalizm dziennikarzy w Polsce WASIL Justyna, Tajemnica dziennikarska w świetle kodeksów etyki dziennikarskiej KOSTORZ Wojciech, Działalność Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu III. Społeczne i edukacyjne oddziaływanie mediów MICHALCZYK Stanisław, Kognitywne i afektywne motywy korzystania z mediów. Rekonstrukcja koncepcji teoretycznych MIKUŁOWSKI-POMORSKI Jerzy, Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT) BALCZYŃSKA-KOSMAN Alina, Teorie dotyczące oddziaływania mediów a rzeczywistość społeczno-polityczna - wybrane aspekty FRANCUZ Piotr, Adresat, przesłanie, użyteczność - zagubione wymiary komunikacji medialnej DYCZEWSKI Leon, Radio Kościoła katolickiego w
3. Polsce: historia, struktura, funkcje PLESZCZYŃSKI Jan, Wiedza medialna i jej status WASYLEWICZ Magdalena, Aktywność medialna jako czynnik determinujący poziom imiejętności odczytywania komunikatów wizualnych WROŃSKA Marta, Czy telewizyjne serwisy informacyjne mogą edukować? studium teoretyczno - empiryczne PĘCZKOWSKI Ryszard, Media w pracy małych szkół KAWA Magdalena, Edukacyjna rola mediów na przykładzie portalu internetowego Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" - "Pamięć miejska" MIĄSO Janusz, Podstawy personalistycznej pedagogiki medialnej Jana Pawła II ZYGMUNT Alicja, Obraz śmierci Jana Pawła II w przekazie telewizji w Polsce IV. Forma komunikowania medialnego WOLNY-ZMORZYŃSKI Katarzyna, Gatunki dziennikarskie na przełomie XX i XXI wieku - próba charakterystyki WOJAK Maria, Metamorfozy gatunków prasowych ŚLAWSKA Magdalena, Formy dialogowane w gatunkach dziennikarskich, czyli o pewnych przypadkach dwugłosowości SZYLKO-KWAS Joanna, Agresywny wywiad, subiektywny przekaz - analiza zmian gatunkowych na przykładach wywiadu dziennikarskiego WOŹNIAK Wiesława, Ponowoczesne kłopoty z gatunkiem dziennikarskim LIZAK Jadwiga, Perswazja i manipulacja jako narzędzia komunikacji w reklamie WAWER Monika, Czy dziennikarze lubią, kiedy rozmówca nie odpowiada na pytanie? - czyli o reakcjach unikowych w wywiadach radiowych i telewizyjnych KĘPA-FIGURA Danuta, Intencje (czy intencja) nadawców medialnych, czyli fatyczność współczesnej komunikacji medialnej JABŁOŃSKA Karolina, Oficjalność w języku pełnoletnich i kilkuletnich bohaterów talk-show Duze Dzieci w TVP2 KOCHMAŃSKA Wioletta, Wykładniki modalnosci epistemicznej w zapowiedziach programów telewizyjnych (Program Pierwszy Telewizji Polskiej) RUTKOWSKI Mariusz, Teoria stopów pojęciowych w interpretacji wybranych zjawisk w dyskursie medialnym KOSMANOWA Bogumiła, Uwagi nad językiem polityki w Polsce odrodzonej DĄBAŁA Jacek, Trudny problem telegenicznosci SKARŻYŃSKA Monika, Słowo pisane a/i słowo mówione. Ikoniczność reportażu telewizyjnego KOŁOMYCEW Anna, Outdoor jako forma komunikacji wizualnej

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: