Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu

Author: Bednarczyk, Jan L.
Additionaly authors: Bednarczyk, Jan L.--red. naukowy | Bukowski, Sławomir I.--red. naukowa | Bukowski, Sławomir I.--red. naukowy | Misala, Józef--red. naukowa | Misala, Józef--red. naukowy Edition statementWyd. 1, dodr. Publisher: CeDeWu (Warszawa) , 2009 Physical description: 285 s. : il. 23 cm ISBN:. Keywords: Wzrost gospodarczy | Wzrost gospodarczy Polski | Kapitał zagraniczny | Inwestycje zagraniczne | Architektura finansowa | Globalna współpraca | Rynki finansowe
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.A (Browse shelf) Available

1. Wprowadzenie
2. Część I: Rynki finansowe a wzrost gospodarczy BUKOWSKI Sławomir I., Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy; przypadek Polski SOLORZ Jan K., Finanse codzienności a wzrost gospodarczy ŻUKROWSKA Katarzyna, Identyfikacja impulsów prowzrostowych na jednolitym rynku wewnętrznym KOSZTOWNIAK Aneta, Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na wzrost gospodarczy MŁYNARZEWSKA Izabela, Wpływ liberalizacji przepływów kapitału w formie bezposrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na przyspieszenie wzrostu gospodarczego KALINOWSKA Katarzyna, Wpływ uczestnictwa w strefie euro na wzrost gospodarczy krajów członkowskich
3. Część II: Architektura finansowa we współczesnej gospodarce światowej FREJTAG-MIKA Eliza, Architektura finansowa globalnej współpracy na rzecz rozwoju - wyzwania milenijne WALASIK Marzena, Nowa architektura finansowa? OLBRYCH Barbara, Wybrane procesy kształtujące współczesny system finansowy MIKITA Małgorzata, Nowa rola rynku finansowego w gospodarce światowej JANICKA Małgorzata, Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie liberalizacji przepływów kapitałowych MISZTAL Piotr, Zmiany kursu złotego a rozmiary polskigo handlu zagranicznego w latach 1995-2008
4. Część III: Funkcjonowanie rynków finansowych w okresie współczesnego kryzysu KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, Zmiany koniunktury gospodarczej a tendencje rozwoju sektorów i działów gospodarki polskiej w latach 1998-2008 ANTKIEWICZ Sławomir, Modele rozwoju Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie jako elementu europejskiego systemu finansowego OLSZEWSKA Grażyna, Teoretyczne podstawy kształtowania się stóp procentowych na rynkach finansowych w warunkach globalizacji WOLAK-TUZIMEK Anna, Finansowanie działalności przedsiębiorstw kapitałem własnym i obcym KOZUŃ-CIEŚLAK Grażyna, Emerging Markets jako kraje goszczące dla BIZ - u progu kryzsu BERNAT Anna, Emisja akcji na NewConnect jako źródło finansowania innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: