Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej

Author: Balcerzak, Adam P.
Additionaly authors: Balcerzak, Adam P.--red. | Rogalska, Elżbieta--red. | Rogalska, Elżbieta--red. Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek (Toruń) , 2008 Physical description: 340 s. 23 cm ISBN:. Keywords: Gospodarka globalna | Gospodarki europejskie | Globalizacja | Integracja gospodarcza w Europie | Finanse publiczne | Gospodarka oparta na wiedzy | Globalna konkurencja
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.E (Browse shelf) Available

1. KARASZEWSKI Włodzimierz, Przedmowa Wprowadzenie Cześć I. Gospodarki europejskie w dobie globalizacji BALCERZAK Adam P., Państwo a wyzwania nowej globalnej gospodarki XXI wieku BARWIK Anna, Globalizacja ľ wyzwanie współczesnej gospodarki CIEŚLIK Ewa, Stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej z Chinami SZCZEPANIAK Małgorzata, Sukces polityki gospodarczej rządu Irlandii BURAWSKI Dariusz, Determinanty tempa procesów restrukturyzacji technologicznej w krajachpostsocjalistycznych Część II. Integracja gospodarcza Europy jako element procesu globalizacji STAWICKA Magdalena, Sytuacja gospodarcza Słowenii w kontekście integracji z Unią Europejską OZGA Michał, STAWICKA Magdalena, Współpraca gospodarcza z Niemcami jako czynnik rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej ZBIERZCHOWSKA Dorota, Strefa Euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych PAŁUCKA Ewelina, Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej ŁOŚ Ewa, Podstawy swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej JAROMIN Mariola, Polityka regionalna a rozwój gospodarczy w Unii Europejskiej Cześć III. Finanse publiczne a globalizacja KAMIŃSKA Katarzyna, WIŚNIEWSKA Elżbieta, Wpływ finansów publicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny Niemiec warunkach globalizacji PŁÓCIENNIK Sebastian, Reformy niemieckiego system
2. emerytalnego: znaczenie dla systemu gospodarczego SZULC Agnieszka, Metody pomiaru szarej strefy Cześć IV. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy BALCERZAK Adam P., GÓRECKA Dorota, ROGALSKA Elżbieta, Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2001ľ2005 DREWNIAK Zbigniew, Charakterystyka inwestycji Private Equity/Venture Capital w Europie WYROZĘBSKI Paweł, Zarządzanie wiedzą w aspekcie realizacji złożonych i niepowtarzalnychprzedsięwzięć GRUNWALD Katarzyna, Najsilniejsze uwarunkowania transferu wiedzy w firmach IT Część V. Dylematy prawno-ekonomiczne ochrony środowiska w Unii Europejskiej BARTNICZAK Bartosz, Pomoc publiczna na cele związane z ochroną środowiska w wybranych ästarychö krajach UE BOJAR-FIJAŁKOWSKI Tomasz, Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska ľ aspekty prawne i ekonomiczne BRZOZOWSKI Tomasz, Efektywność ekologiczna przedsiębiorstw w świetle informacji ujawnianych w raportach środowiskowych PTAK Michał, Kontrowersje związane z istotą opłat i podatków ekologicznych Część VI. Przedsiębiorstwo w realiach globalnej konkurencji BIAŁOWĄS Piotr, Wybrane aspekty fuzji i przejęć w kontekście wpływu na efektywność działania przedsiębiorstwa JONEK-KOWALSKA Izabela, Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa CHOLEWA Katarzyna, Przywództwo w organizacji ľ różne aspekty przywództwa w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych GRABUS Małgorzata, Zaufanie jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi CHUDY Katarzyna, Istota konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw MUROWIAK Katarzyna, Sieć jako koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP SŁUPSKA Urszula, Organizacja wirtualna szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw PRUSAK Błażej, Wybór między likwidacją a restrukturyzacją upadłościową przedsiębiorstwa ľ propozycja modelu CIEŚLAK Jan, Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej optymalizacja ľ def nicja, mierniki i determinanty SPOZ Anna, Metody zarządzania kosztami pracy

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: