Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
10.0 (Browse shelf) Available

1. FETER Michał, Koncepcje fazowego rozwoju przedsiębiorstwa BARANOWSKA Katarzyna, Rola komunikowania się w procesach zawierania fuzji przez przedsiębiorstwa MOSZKOWICZ Iwona, Elementy modelowania systemu strategii finansowej przedsiębiorstwa CIECIERSKI Dariusz, New Connect jako źródło finansowania MŚP OLEJNICZAK Monika, Motywacja a temperament w zarządzaniu ŁUCZAK Joanna, Proces podejmowania decyzji BIAŁAS Katarzyna, Zarządzanie projektami KRAJEWSKA - NIECKARZ Małgorzata, Zaufanie w zarządzaniu przedsiebiorstwem GÓRSKI Jerzy, Obciążenia jako czynnik zarządzania zasobami ludzkimi SZKLAREK Rafał, Sektor szkolnictwa wyższego a sektor oświaty i szkoleń. Wybrane możliwości substytucji studiów wyższych PAWLAK Żanetta, Zarządzanie szkołą w gospodarce opartej na wiedzy DZIEMBA Robert, Finansowanie medialnych spółek Skarbu Państwa i jego wpływ na realizację misji publicznej RZEPKA Dariusz, Model zarządzania strategicznego organizacją ratowniczą w systemie bezpieczeństwa państwa KACZMAREK Elżbieta, Przyciąganie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego jako element polityki rozwoju lokalnego ADAMCZEWSKI Andrzej, Działalność stowarzyszenia inicjatyw społeczno - gospodarczych a innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie powiatu białogardzkiego LESZCZYŃSKI Jan, Elektroniczny obieg dokumentów jako narzędzie wspomagające zarządzanie informacją w starostwie powiatowym BRZEZIŃSKA Małgorzata, Badania pilotażowe stanu wdrożenia Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w wybranych regionach Polski i poziomu wiedzy na temat tej formy inwestycji BYCZKOWSKA Magdalena, Dyskryminacja a bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy BEŚCIAK Marta, Zabezpieczenie społeczne a ubezpieczenia społeczne w organizacjach gospodarczych CZAJA Stanisław, WYSOKIŃSKA Halina, Dyskusje wokół sposobów finansowania usług oświatowych - koncepcja voucherów i innych form alternatywnego finansowania BYCZKOWSKA Magdalena, Problem mobbingu w organizacjach w Polsce CHRUŚCIEL Łukasz, Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie OLCZAK Przemysław, Widowiska sportowe - przyjemność patrzenia, wysoka stopa zwrotu inwestycji KOPEREK Adam, KOPEREK Jerzy, Demokracja amerykańska w ujęciu J.F Kennedy'ego, J,Rawlsa i G.C. Lodge'a PIEŃKOWSKI Gniewomir, Geneza powstania państwa Izrael SUŁKOWSKA Joanna, zastosowanie marketingu w realizacji w zarządzaniu szpitalem w Polsce

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: