Konkurencyjność gospodarki Polski

Author: Balcerzak, Adam P.
Additionaly authors: Balcerzak, Adam P.--red. naukowy | Rogalska, Elżbieta--red. naukowa | Rogalska, Elżbieta--red. naukowy Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek (Toruń) , 2008 Physical description: 348 s. 23 cm ISBN:. Keywords: Gospodarka Polski | Konkurencyjność | Rozwój gospodarczy Polski | Konsumpcja | Rynek pracy w Polsce | Teleinformatyka | Komunikacja elektroniczna | Małe i średnie przedsiębiorstwa | MSP | Giełda Papierów Wartościowych | Ekonometria finansowa | Rynek ubezpieczeń
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
05.E (Browse shelf) Available

1. SUDOŁ Stanisław, Przedmowa BALCERZAK Adam P., ROGALSKA Elżbieta, Wprowadzenie Część I. Podnoszenie konkurencyjności gospodarki Polski KĘDZIERSKA Małgorzata, STAWICKA Magdalena, Polskie dążenia do rozwoju gospodarczego ľ analiza szans i zagrożeń NAZARCZUK Jarosław Michał, Wybrane aspekty konkurencyjności polskiej gospodarki RAFTOWICZ-FILIPKIEWICZ Magdalena, Strategie rozwoju atrakcyjnej i konkurencyjnej gospodarki polski BURDZIAK Adrian, Regionalna konwergencja polskich podregionów ľ próba wykorzystania metod panelowych GORZEŃ-MITKA Iwona, Destymulanty aktywności eksportowej podmiotów podregionu częstochowskiego ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKA Alina, Gospodarowanie przestrzenne w gminie jako czynnik przyciągający inwestycje KRAJEWSKI Jarosław, Hipoteza dochodu absolutnego czy permanentnego? Ekonometryczne modelowanie konsumpcji w Polsce Część II. Uwarunkowania polskiego rynku pracy CICHA Marlena, Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i rynek pracy GAŁECKA Ewa, Model rankingowy funkcji dopasowań ľ analiza na przykładzie polskiego rynku pracy ANTONOWICZ Alicja, ANTONOWICZ Paweł, Samozatrudnienie jako alternatywa dla umowy o pracę Część III. Infrastruktura teleinformatyczna jako element kształtowania konkurencyjności kraju STAWICKA Magdalena, WROTNIAK Malwina, Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla zwiększania dostępności infrastruktury teleinformatycznej BUDZIEWICZ-GUŹLECKA Agnieszka, Rozwój polskiego rynku komunikacji elektronicznej w aspekcie uregulowań prawnych Część IV. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw DANIELAK Wiesław, Obszary kształtowania wartości przedsiębiorstwa OKRĘGLICKA Małgorzata, Pozyskiwanie kapitału obrotowego w polskich mikroprzedsiębiorstwach RATAJCZAK Marcin, Źródła pochodzenia innowacji produktowych i procesowych wdrażanych przez sektor MSP w Polsce KUNKOWSKI Janusz, Rynek NewConnect jako szansa rozwoju dla MSP GUTOWSKI Tomasz, ONISZCZUK-JASTRZĄBEK Aneta, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w województwie pomorskim Część V. Perspektywy i funkcjonowanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych a konkurencja wśród europejskich rynków finansowych CHRUŚCIŃSKI Tomasz, Przejawy globalizacji w zmianach struktury europejskiego rynku giełdowego KORALUN-BEREŹNICKA Julia, Ocena rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2003ľ2006 na tle giełd europejskich Część VI. Ekonometria finansowa jako narzędzie zdobywania przewagi informacyjnej ŚLIWICKI Dominik, Zastosowanie estymatorów jądrowych do wyznaczania wartości narażonej na ryzyko FAŁDZIŃSKI Marcin, Metoda bloków i indeks ekstremalny w teorii wartości ekstremalnych KOROL Tomasz, Wpływ maksymalizacji danych wejściowych na skuteczność modeli parametrycznych i nieparametrycznych prognozowania upadłości spółek akcyjnych notowanych na WGPW Część VII. Konkurencja na rynku ubezpieczeń KOMASZYŃSKI Jarosław, Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego na przykładzie polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych WALCZAK Damian, Ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą GUBERNAT Ewa, Potencjał finansowy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w świetle masowych migracji zarobkowych Polaków PIEŃKOWSKA-KAMIENIECKA Sylwia, Wyniki inwestycyjne ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach pracowniczych programów emerytalnych WITKOWSKA Justyna, Internet ľ wyzwanie dla polskich towarzystw ubezpieczeń Część VIII. Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego KOŁYSKA Justyna, Możliwości kreowania polityki rolnej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej MĄDRA Magdalena, Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w gospodarstwach rolniczych GÓRALSKI Paweł, Zastosowanie wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej EVA« do oceny stopnia kreacji dochodów przez jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa BARAN Joanna, Efektywność skali produkcji spółdzielni mleczarskich w Polsce w 2005 roku PUTO Agnieszka, Tendencje zmian w sektorze piekarniczym

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: