Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
17.A (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
17.A (Browse shelf) Available

1. ZARZECKI J., Usługi rynku walutowego w Polsce AL-KABER M., Rozwój rynków finansowych i transakcji terminowych (pochodnych) PIEKUNKO-MANTIUK I., Zmiany wielkości i struktury kapitalizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2005 HAŁABURDA D.A., Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego MROCZKO M.K., Realizacja polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w latach 2002-2006 JARONIEWSKI B., Wspólna waluta - perspektywy przystąpienia nowych członków Unii Europejskiej do strefy euro EJSMONT-SAMOJŁOWICZ A., Deficyt budżetowy w państwach członkowskich Unii Europejskiej SIDOROWICZ L., Polityka Unii Europejskiej wobec procesów migracji zagranicznej SZCZĘŚNIAK K., Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych KOZLOWSKA-BURDZIAK M., Prawnoorganizacyjne uwarunkowania przekształceń państwowych gospodarstw rolnych w rolnictwie polskim i Niemiec Wschodnich ROSZKOWSKA E., Czym są negocjacje? Przegląd podstawowych definicji i formalnych modeli GRUSZEWSKA E., Instytucjonalno-ustrojowe aspekty rozwoju gospodarcze HARASIMOWICZ A., Kapitał intelektualny jako zasób warunkujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa MIKULSKA T., Metody budżetowania kosztów stosowane w podlaskich przedsiębiorstwach RACZKOWSKA U., Rozwiązania suboptymalne w programowaniu liniowym KOWAL W., Kierunki i problemy rozwoju gospodarki Ukrainy w latach 1994-2004 MUCZYŃSKI M., Psucie pieniądza w Europie Środkowowschodniej - od antyku po czasy współczesne. Białoruś - Litwa - Łotwa - Polska - Słowacja - Ukraina MUCZYŃSKI M., Kształtowanie wizerunku biblioteki MUCZYŃSKI M., Aktywność innowacyjna w województwie podlaskim - stan i perspektywy MUCZYŃSKI M., Posla droga do strefy euro

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: