Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego : Zeszyty naukowe nr 465 : Ekonomiczne problemy turystyki nr 8

Series: 1640-6818 | 1644-0501 Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Szczecin) , 2007 Physical description: 395s. 23 cm Keywords: Turystyka | Zagospodarowanie turystyczne | Polityka regionalna | Produkty turystyczne | Infrastruktura turystyczna | Inwestycje turystyczne | Organizacje turystyczne | Gospodarka turystyczna | Produkt turystyczny | Turystyka alternatywna | Agroturystyka | Turystyka konferencyjna | Turystyka sportowa | Partnerstwo hybrydowe
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.C (Browse shelf) Available

1. ADAMCZYK Rafał, Ocena ex-ante samorządowych projektów infrastruktury turystycznej BOSIACKI Stefan, Regionalne produkty turystyczne jako podstawa zagospodarowania turystycznego BYTNIEWSKI Mieczysław, Walory turystyczne i poznawcze trasy rowerowej szlakiem przedmościa terespolskiego CZACHARA Justyna, KRUPA Jan, WAGNER Wiesław, Metoda wskaźnika zdarzeń zagospodarowania turystycznego obszarów podgórskich na przykładzie gminy Komańcza CZECH Katarzyna, NITKIEWICZ-JANKOWSKA Anna, Możliwości finansowania ze środków unii europejskiej infrastruktury turystycznej - wybrane zagadnienia CZERNEK Katarzyna, PPP - niewykorzystany potencjał poprawy stanu zagospodarowania turystycznego polskich regionów. Bariery partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce DOŁOWY Anna, Wykorzystanie funduszy unijnych dla finansowania przedsięwzięć infrastruktury turystycznej GRYSZEL Piotr, Kopmpleksowe zagospodarowanie regionu na potrzeby turystyki rowerowej. Aspekty metodologiczne na przykładzie Szklarskiej Poręby HEBEL Katarzyna, Wpływ tramwaju wodnego na atrakcyjność turystycznąmiast i gmin zatoki gdańskiej i zatoki puckiej JANUSZEWSKI Mirosław, Czynniki determinujące podejmowanie decyzji inwestycyjnych w turystyce JAREMEN Daria, RAPACZ Andrzej, Wpływ regionalnych organizacji turystycznych na zagospodarowanie turystyczne obszarów recepcji KOŁOWSKA Joanna, Rewitalizacja Bornego Sulinowa w procesie tworzenia markowego produktu turystycznego i jej wpływ na zagospodarowanie turystyczne miasta KOŁOWSKA Joanna, KORALEWSKA Paulina, Specyfika zagospodarowania turystycznego obszarów chronionych udostępnionych dla ruchu turystycznego na przykładzie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka KOZŁOWSKI Tomasz, Znaczenie gospodarki turystycznej na przykładzie gminy Koronowo KUDŁA Nazar, ZIŃKO Jurij, Determinanty rozwoju turystyki na Ukrainie zachodniej LEWANDOWSKA Agnieszka, Specyfika infrastruktury turystyki uzdrowiskowej na przykładzie uzdrowisk statutowych województwa zachodniopomorskiego LIPIANIN-ZONTEK Ewa, SZEWCZYK Irena, ZONTEK Zbigniew, Współudział mieszkańców w kreowaniu produktu turystycznego regionu - produkty obszarów wiejskich i agroturystyczne ŁABUZ tomasz, OSUCHOWSKA Marta, Przyrodnicze i prawne aspekty rozwoju funkcji turystycznej strefy brzegowej ŁAGOWSKA Bożena, MICHAŁOWSKI Kazimierz, Aspekty rodzajowo - przestrzenne zagospodarowania turystycznego obszarów wiejskich ŁOBODA Jan, Niektóre współczesne uwarunkowania społeczne zagospodarowania turystycznego w Polsce MARCISZEWSKA Barbara, Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój zagospodarowania turystycznego regionu MARKIEWICZ Joanna, NIEDZIELSKI Piotr, Turystyka zakupowa niemieckich klientów w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2004-2006 MARSZAŁEK Elżbieta, Koncepcja turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry MEYER Beata, Zagospodarowanie turystyczne w procesie kreowania produktu turystycznego obszaru MILEWSKI Dawid, Analiza i ocena działań władz lokalnych województwa zachodniopomorskiego w zakresie kształtowania rozwoju infrastruktury turystycznej NAWROT Łukasz, Ocena zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach Polski NIEDZIELSKI Piotr, JAŹWIŃSKI Ireneusz, Innowacje w rozwoju gospodarki turystycznej regionu NIEMIEC Witold, Odpady w turystyce alternatywnej NIZIOŁ Anna, Inwestycje turystyczne w świetle głównych strategicznych dokumentów programowych województwa podkarpackiego OŁDYTOWSKI Tomasz Grzegorz, Rola planowania przestrzennego w powstawaniu i rozwoju ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych PAWLICZ Adam, Wpływ infrastruktury na rozwój turystyki w wybranych miastach nadbałtyckich PRZEOREK-SMYKA Renata, Zróżnicowanie zagospodarowania turystycznego regionów Polski RASZKA Beata, BŁASZKOWIAK Justyna, KASPRZAK Krzysztof, Szanse rozwoju agroturystyki w Rogalińskim Parku Krajobrazowym (przykład sołectwa Czmoniec i Trzykonne Młyny,gmina Kórnik) ROSA Grażyna, Ewolucja terenów portowych jako element kształtowania zagospodarowania turystycznego Szczecina (na przykładzie projektu WATERFRONT) RUDZEWICZ Adam, Atrakcyjność turystyczna powiatu augustowskiego RUSZKOWSKI Jacek, SZCZĘSNY Krystyna, Specyfika zagospodarowania turystycznego miejscowości uzdrowiskowych SAMMEL Anna, DAŃCZAK Alicja, Infrastruktura miejscowości w województwie zachodniopomorskim w których funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne SAWICKI Bogusław, Ocena stanu i perspektywy zagospodarowania turystycznego Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego SIDORKIEWICZ Marta, Zagospodarowanie turystyczne Szczecina jako niezbędny element turystyki konferencyjnej SIKORA Jan, WARTECKA-WAŻYŃSKA Agnieszka, Wybrane elementy infrastruktury turystycznej w powiatach województwa lubuskiego SKAŁA Magdalena, SZPARA Krzysztof, Zagospodarowanie turystyczne Karpat Polskich. Studium porównawcze schronisk górskich PTTK STASZEWSKA-LUDWICZAK Anna, NITKIEWICZ-JANKOWSKA Anna, Analiza porównawcza sposobu turystycznego wykorzystania wybranych zabytków techniki w województwie śląskim SZWICHTENBERG Aleksander, Planowanie przestrzenne - niezbędnym elementem kształtowania gospodarki turystycznej na polskim wybrzeżu TOKARZ Anna, Zagospodarowanie turystyczne dla potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Szczecina WITKIEWICZ Michał, Kierunki rozwoju zagospodarowania turystycznego na pojezierzu kaszubskim WOJDAKOWSKI Piotr, Zagospodarowanie turystyczne jako element atrakcyjności turystycznej w turystyce sportowej WOJTYLA Edyta, Zarządzanie i formy finansowania rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie gminy Poznań WÓJCIK Julia, WAGNER Wiesława, analiza statystyczna infrastruktury turystycznej i paraturystycznej województwa podkarpackiego WYRZYKOWSKI Jerzy, Środowiskowe przesłanki zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych ZIOŁO Magdalena, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Fiansowy jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju produktu turystyki kulturowej ZIÓŁKOWSKI Romuald, Rozwój infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych ŻEGLEŃ Patrycja, Możliwości i formy finansowania rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie partnerstw hybrydowych

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: