Polityka turystyczna / Additionaly authors: Panasiuk, Aleksander--Red. Publisher: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, (Szczecin ; | Kopenhaga :) , 2005 Physical description: 526 s. ; 25 cm. ISBN:. Keywords: Polityka turystyczna | Turystyka | Rozwój turystyki | Makroekonomia turystyki | Organizacje międzynarodowe | Test koniunktury | Usługi turystyczne | Badania usług turystycznych | Swoboda działalności gospodarczej | Ustawa o usługach turystycznych | Prawo Unii Europejskiej | Turystyka zrównoważona | Zrównoważony rozwój | Politologia ekonomiczna | Prawa klientów | Prawa klientów biur podróży | Prawa gości hotelowych | Promocja produktu turystycznego | Zagraniczna turystyka przyjazdowa | Usługi hotelarskie | Polska Organizacja Turystyczna | Gospodarka turystyczna | Instrumenty promocji | Architektura sakralna | Samorząd lokalny | Dolina Baryczy | Park krajobrazowy "Dolina Baryczy" | Park krajobrazowy | Samorząd terytorialny | Uzdrowiska | Zagospodarowanie turystyczne | Miejscowości uzdrowiskowe | Ekoturystyka | Tereny wiejskie | Rozwój miast | Turyści | Atrakcyjność turystyczna | strategia rozwoju turystyki | PHARE | Program PHARE | Euroregiony | Instrumenty polityki turystycznej | Imprezy masowe | Turystyka a przedsiębiorczość | System logistyczny | Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne-Bieszczady | Stowarzyszenie "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne-Bieszczady" | Fundusze strukturalne | Fundusze unijne | Turystyka wiejska | Marketing w turystyce | Mikroekonomia turystyki | Przedsiębiorstwo turystyczne | System informacji | System dystrybucji | Turystyka zakupowa | Gospodarstwo agroturystyczne | Lasy państwowe | Biuro podróży | Polityka promocyjna | Relacje z klientem | Śląska Izba Turystyki | Funkcje turystyki | Żegluga promowa | Ruch turystyczny | Sporty zimowe | Badania w turystyce | Funkcje turystyki | System informacji naukowej | Biblioteka | Ośrodek informacji naukowej | Placówka naukowo-badawcza | Kształcenie kadr dla branży turystycznej | Rynek pracy
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.C (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.C (Browse shelf) Currently in local use 2018-04-03

Wstęp
Rozdział I – Makroekonomiczne zagadnienia polityki turystycznej
Alejziak W.: Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu globalnej (?) polityki turystycznej
Bosiacki S.: Test koniunktury jako technika badań usług turystycznych
Czajkowski M., Pawłowska E.: Realizacja zasady swobody działalności gospodarczej w świetle nowego prawa działalności gospodarczej, ustawy o usługach turystycznych i prawa Unii Europejskiej
Dembińska–Cyran I.: Turystyka zrównoważona wyrazem koegzystencji turystyki i zrównoważonego rozwoju
Gospodarek J.: Prawo jako wyraz błędów w polityce turystycznej państwa
Jażwiński I.: Teoretyczne zagadnienia polityki turystycznej jako dziedziny polityki ekonomicznej
Jedlińska M.: Ocena polityki i ochrony praw klientów biur podróży i gości hotelowych w Polsce
Panasiuk A.: Polityka promocji produktu turystycznego
Smalec A.: Promocja produktu turystycznego Polski na rynkach zagranicznych a turystyka przyjazdowa
Szczęsny K.: Globalna polityka turystyczna – wybrane problemy
Szostak D.: Wybrane zagadnienia polityki państwa w zakresie świadczenia usług hotelarskich w Polsce
Szywała M.: Zadania Polskiej Organizacji Turystycznej w kształtowaniu polityki turystycznej państwa
Ziółkowski R.: Turysta poinformowany – nowy trend kształtujący politykę turystyczną
Rozdział II – Regionalna i lokalna polityka turystyczna
Babuchowska K., Babuchowska P.: Ocena możliwości rozwoju turystyki zimowej w województwie warmińsko–mazurskim
Bonisławski M. J.: Osoba gestora bazy a efektywność gospodarki turystycznej. Miejsce zagadnienia w polityce gminy
Dołowy A.: Wybrane instrumenty promocji województwa zachodniopomorskiego jako element polityki turystycznej
Fedan R., Makieła Z.: Wybrane obiekty architektury sakralnej. Kościół greckokatolicki w Bieszczadach
Graja S., Spychała A.: Turystyka a samorząd lokalny. Studium przypadku – park krajobrazowy ,,Dolina Baryczy”
Gryszel P.: Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycznej
Januszewska M.: Regionalna polityka turystyczna wobec uzdrowisk na przykładzie województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego
Łabuz T. A.: Historyczny rozwój zagospodarowania turystycznego miejscowości nadmorskich zachodniego wybrzeża Polski na wybranych przykładach
Lewandowska A.: Polityka państwa i władz lokalnych w zakresie rozwoju miejscowości uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego
Machnik A., Miedzińska I.: Ekoturystyka jako forma aktywizacji terenów wiejskich
Mańkowski T.: Turystyczne zagospodarowanie terenów śródodrza szansą dla rozwoju miasta Szczecina
Marciszewska B.: Polityka turystyczna regionu a działalność konferencyjna i kongresowa
Meyer B.: Kształtowanie strategii rozwoju turystyki przez jednostki samorządu terytorialnego
Michalak J.: Atrakcyjność turystyczna gminy Ruciane Nida w opinii turystów
Michałowski K., Łagowska B.: Elementy regionalnej polityki turystycznej w strategii rozwoju turystyki w województwie podlaskim
Miecznikowski S.: Partnerstwo publiczno–prawne jako potencjalny instrument rozwoju turystyki w województwie pomorskim
Milewski D.: Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu lokalnej polityki turystycznej
Nawrocka E., Jaremen D. E.: Turystyka na tle dziedzin finansowanych ze środków programu PHARE CBC w latach 1997–2001 na przykładzie Euroregionu Neisse–Nisa–Nysa
Ossowska M., Brodowska E.: Aktywizacja gospodarcza gminy poprzez zrównoważony i rozwój turystyki i kultury w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej
Pawlicz A.: Imprezy masowe jako instrument polityki turystycznej miasta
Rapacz A.: Rola samorządu lokalnego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce
Rapacz A., Jarema D. E.: Problemy współpracy w kształtowaniu partnerskich relacji między podmiotami turystycznymi w Euroregionie Nysa
Rudzewicz A.: Znaczenie turystyki w rozwoju miasta Ruciane Nida
Ruszkowski J. M., Limański A.: Polityka turystyczna w strategii rozwoju Euroregionu Beskidy
Sidorkiewicz M.: Koncepcja kształtowania systemu logistycznego obszaru turystycznego
Stasiak A.: Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru
Szalpuk G.: Polityczne uwarunkowania i szanse rozwoju turystyki w województwie lubuskim
Szczebiot–Knoblauch L., Rzepińska M.: Szansa rozwoju turystyki na Mazurach
Szpara K.: Działalność stowarzyszenia „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne–Bieszczady”
Szymański R.: Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rozwój produktów turystycznych
Tokarz A.: Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie turystyki wiejskiej w Polsce
Wanagos M.: Marketing w zarządzaniu turystyką w regionie
Wątroba Ł.: Rola samorządu lokalnego we wdrażaniu zarządzania jakością w regionie
Zawadzki P.: Analiza i możliwość rozwoju turystyki w mieście Zgorzelec
Żegleń P.: Znaczenie współpracy w rozwijaniu turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym
Rozdział III – Mikroekonomiczne zagadnienia polityki turystycznej
Brojak–Trzaskowska M.: Rola innowacji w polityce rozwoju przedsiębiorstw turystycznych
Kubiak B. F., Korowicki A.: Trendy rozwojowe systemów informacji i dystrybucji produktu turystycznego
Kowalkowski A.: Strategia rynkowa biura turystycznego „Szarpie Travel”
Krechowicz S.: Polityka rynkowa przedsiębiorstw turystycznych
Mikołajczyk M.: Przedsiębiorstwo turystyczne w realiach polityki rynkowej
Niedzielski P., Markiewicz J.: Turystyka zakupowa szansą dla zachodniopomorskiego przedsiębiorcy
Niemiec W.: Zaopatrzenie gospodarstwa agroturystycznego w wodę
Ożga W.: Miejsce turystyki i rekreacji w polityce lasów państwowych
Prochowicz M.: Agroturystyka jako przykład pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej
Przeorek–Smyka R.: Wybrane elementy polityki promocyjnej przedsiębiorstw turystycznych (na przykładzie biur podróży)
Rosa G.: Komunikacja firm turystycznych w relacjach z klientem
Staszewska–Ludwiczak A.: Śląska Izba Turystyki – zadania i działalność
Urbanyi–Popiołek I.: Rozwój funkcji turystycznych żeglugi promowej
Żemła M.: Rozwój ruchu turystycznego związanego ze sportami zimowymi w Polsce w świetle polityki turystycznej państwa i badań ankietowych
Rozdział IV – Polityka w zakresie kształcenia i badań naukowych w turystyce
Alejziak B.: Wychowawcze funkcje turystyki – próba diagnozy stanu istniejącego w świetle założeń polityki turystycznej państwa
Grell J., Majchrzak K.: Koncepcje kształcenia specjalności „Polityka turystyczna” na Wydziale Turystyki i Rekreacji poznańskiej AWF
Janicki G. K , Kosowska–Banasiak R.: Analiza wymagań w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej i produktu
Rozwadowski W.: Ogólnopolski system informacji naukowej o turystyce czyli współpraca bibliotek i ośrodków informacji naukowej państwowych i niepaństwowych placówek naukowo–badawczych
Tokarz A., Panasiuk A.: Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki w aspekcie wymagań rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

Bibliogr. przy rozdz.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: