Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych : Biblioteka Logistyka

Author: Korzeniowski, Andrzej
Additionaly authors: Korzeniowski, Andrzej--red. Publisher: Instytut Logistyki i Magazynowania (Poznań) , 2006 Physical description: 437 s. 24 cm ISBN:. Keywords: Magazynowanie | Przechowywanie towarów | Towary niebezpieczne
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
21.B (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
21.B (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
21.B (Browse shelf) Available

1. Od Autorów CZĘŚĆ 1. Warunki przechowywania - wymagania dotyczące obiektu i procesu magazynowego KIZYN Michał, Charakterystyka warunków przechowywania - ich znaczenia dla zapewnienia jakości i ilości składowanych zapasów a także bezpiecznych warunków pracy w magazynie KIZYN Michał, Podział wyrobów wg cech fizykochemicznych i biologicznych decydujących o warunkach ich przechowywania KIZYN Michał, Charakterystyka cech fizykochemicznych i biologicznych wyrobów o właściwościach naturalnych, które decydują o warunkach ich przechowywania KIZYN Michał, Charakterystyka wyrobów o właściwościach agresywnych oraz cech fizykochemicznych, które decydują o warunkach ich przechowywania KIZYN Michał, Wymagania dotyczące obiektu magazynowego wynikające z warunków przechowywania KIZYN Michał, Wymagania dotyczące procesu magazynowego wynikające z warunków przechowywania CZĘŚĆ 2. Magazynowanie niebezpiecznych substancji, preparatów chemicznych i materiałów niebezpiecznych KIZYN Michał, Magazynowanie materiałów wybuchowych KIZYN Michał, Magazynowanie nadtlenków organicznych KIZYN Michał, Magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych KIZYN Michał, Magazynowanie gazów płynnych i sprężonych KIZYN Michał, Magazynowanie substancji rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość KIZYN Michał, Magazynowanie substancji stwarzających narażenia na działanie promieniowania jonizującego KIZYN Michał, Magazynowanie substancji toksycznych i szkodliwych KIZYN Michał, Magazynowanie substancji i preparatów żrących KIZYN Michał, Magazynowanie substancji i preparatów drażniących oraz uczulających KIZYN Michał, Magazynowanie substancji i preparatów niebezpiecznych dla środowiska Załączniki CZĘŚĆ 3. Magazynowanie towarów przemysłowych i spożywczych KALKA Wiesława, Wyroby hutnicze KALKA Wiesława, Materiały budowlane KALKA Wiesława, Wyroby przemysłu szklarskiego i ceramicznego KALKA Wiesława, Drewno i wyroby przemysłu drzewnego KALKA Wiesława, Wyroby przemysłu papierniczego KUJAWIŃSKA Danuta, Wyroby przemysłu włókienniczego i odzieżowego WIENSKOWSKI Krzysztof, Wyroby przemysły skórzanego KALKA Wiesława, Wyroby z tworzyw sztucznych KALKA Wiesława, Wyroby przemysłu gumowego KOZAK Wojeciech, JAKUBIAK Patrycja, Wyroby lakierowe KOZAK Wojeciech, JAKUBIAK Patrycja, Środki piorące i czyszczące (wyroby chemii gospodarczej) KOZAK Wojeciech, JAKUBIAK Patrycja, Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne, mydła toaletowe, szampony w płynie do włosów KALKA Wiesława, Artykuły gospodarstwa domowego, rozrywki, sportowe KOZAK Wojeciech, JAKUBIAK Patrycja, Nawozy, pestycydy i inne środki agrochemiczne JASZEWSKA Maria, Produkty spożywcze
2. Informacja o autorach

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: