Zdrowie w podróży turystycznej /

Author: Sawicka, Krystyna Barbara.
Publisher: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa ; (Gdańsk : ) , 2013 Physical description: 104, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Choroby | Ratownictwo medyczne | Turystyka | Higiena | Zdrowie | Podróże | Bezpieczeństwo | Pierwsza pomoc | Wypadki
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
61 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
61 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
WSTĘP
..................................................
...................................................
....... 9
Rozdział 1. PRZYGOTOWANIA DO PODRÓŻY
...................................................
. 11
1.1. Zdolność do podróży ' ocena stanu zdrowia ....
........................................... 11
1.1.1. Ludzie starsi, przewlekle chorzy, niepełnosp
rawni ................................... 12
1.1.2. Kobiety w ciąży ............................
...................................................
... 13
1.1.3. Małe dzieci ................................
...................................................
..... 13
1.2. Szczepienia ochronne .........................
...................................................
....... 14
1.3. Profilaktyka przeciwmalaryczna ...............
...................................................
... 16
1.4. Wyposażenie apteczki podróżnej ...............
...................................................
. 17
1.5. Ubezpieczenia zdrowotne ......................
...................................................
.... 18
1.6. Zebranie informacji o miejscu pobytu ........
...................................................
. 19
Rozdział 2. BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE PODRÓŻY
........................................ 20
2.1. Podróż samochodem osobowym ...................
................................................. 2
0
2.2. Podróż samolotem .............................
...................................................
....... 21
2.3. Podróż statkiem
..............................
...................................................
.. 23
2.4. Inne środki transportu .......................
...................................................
....... 24
ZDROWIE W PODRÓŻY TURYSTYCZNEJ
Autor:
Krystyna Barbara Sawicka
Wydawca:
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, 2013
Ilość stron:
105
ISBN:
978;83;89081;40;7; 978;83;7531;221;8
Rozdział 3. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W MIEJSCU POBYTU
........................... 25
3.1. Aklimatyzacja ................................
...................................................
.......... 25
3.1.1. Słońce, upał, nadmierna wilgotność po
wietrza ....................................... 28
3.1.2. Niskie temperatury ..................
...................................................
....... 31
3.1.3. Wysokość ............................
...................................................
.......... 32
3.2. Warunki higieniczne ..........................
...................................................
....... 34
3.2.1. Woda pitna, żywność i napoje ........
...................................................
.. 34
3.2.2. Alkohol i narkotyki .................
...................................................
......... 35
3.2.3. Higiena osobista
....................
...................................................
35
3.2.4. Kontakty seksualne ..................
...................................................
....... 36
3.3. Uprawianie sportu ...........................
...................................................
........ 36
3.3.1. Pływanie i nurkowanie ...............
...................................................
...... 36
3.3.2. Wycieczki rowerowe i wędrówki górskie
................................................ 3
9
3.3.3. Sporty zimowe .......................
...................................................
........ 40
3.4. Zachowanie w sytuacjach szczególnych .........
................................................. 4
0
3.4.1. Napad ...............................
...................................................
............ 40
3.4.2. Pożar ..............................
...................................................
.............. 41
3.4.3. Wypadek samochodowy .................
...................................................
.. 41
3.4.4. Burza ...............................
...................................................
............. 42
3.5. Zagrożenia związane ze zwierzętami i roślinami
.............................................. 42
3.5.1. Ochrona przed insektami .............
...................................................
.... 42
3.5.2. Zwierzęta lądowe ....................
...................................................
........ 44
3.5.3. Zwierzęta wodne .....................
...................................................
....... 45
3.5.4. Rośliny trujące ....................
...................................................
.......... 46
3.6. Postępowanie w przypadku zachorowania turysty
............................................ 46
Rozdział 4. NAGŁE ZACHOROWANIA I WYPADKI
............................................. 48
4.1. Zasady udzielania pierwszej pomocy ...........
...................................................
48
4.1.1. Rozpoznanie stanu zagrożenia życia ..
...................................................
49
4.1.2. Wezwanie służb ratowniczych .........
...................................................
.. 50
4.1.3. Zachowanie na miejscu wypadku .......
..................................................
51
4.1.4. Ewakuacja osób z obszaru zagrożenia .
..................................................
51
4.1.5. Postępowanie przy utracie przytomnośc
i ............................................... 5
2
4.1.6. Resuscytacja krążeniowo'oddechowa ...
................................................. 5
4
4.2. Stany naglące ...............................
...................................................
.......... 56
4.2.1. Wstrząs .............................
...................................................
............ 56
4.2.2. Krwotok i krwawienia ................
...................................................
...... 58
4.2.3. Ciało obce w drogach oddechowych, dus
zność ...................................... 59
4.2.4. Drgawki .............................
...................................................
............ 62
4.2.5. Zawał mięśnia sercowego .............
...................................................
.... 63
4.2.6. Udar mózgu ..........................
...................................................
......... 63
4.2.7. Udar cieplny ........................
...................................................
........... 63
4.2.8. Stany naglące w przebiegu cukrzycy ..
...................................................
64
4.3. Wypadki ......................................
...................................................
............ 64
4.3.1. Obrażenia głowy .....................
...................................................
......... 65
4.3.2. Złamania, zwichnięcia i skręcenia ...
...................................................
... 65
4.3.3. Rany i skaleczenia ..................
...................................................
......... 66
4.3.4. Oparzenia i odmrożenia ..............
...................................................
...... 67
4.3.5. Ukąszenia i użądlenia ...............
...................................................
........ 68
4.3.6. Zatrucia ............................
...................................................
............. 70
4.3.7. Wypadki związane z nurkowaniem ......
..................................................
72
4.3.8. Ciało obce w oku, uchu, nosie .......
...................................................
.... 73
4.4. Objawy chorobowe i sytuacje szczególne .......
................................................. 7
4
4.4.1. Ból .................................
...................................................
............... 74
4.4.2. Gorączka ............................
...................................................
............ 77
4.4.3. Wymioty .............................
...................................................
........... 78
4.4.4. Biegunka ............................
...................................................
............ 78
4.4.5. Zaparcia ............................
...................................................
............. 79
4.4.6. Dolegliwości oczu ...................
...................................................
......... 79
4.4.6. Poród ..............................
...................................................
.............. 80
Rozdział 5. NIEKTÓRE CHOROBY ZWIĄZANE Z RUCHEM TURY
STYCZNYM
........ 82
5.1. Choroba lokomocyjna ..........................
...................................................
...... 82
5.2. Choroba wysokościowa .........................
...................................................
..... 82
5.3. Hipotermia ...................................
...................................................
............ 83
5.4. Uszkodzenia spowodowane upałem i słońcem .....
............................................. 84
5.5. Choroby nabywane drogą pokarmową .............
.............................................. 85
5.5.1. Biegunki podróżnych .................
...................................................
...... 85
5.5.2. Zatrucia pokarmowe .................
...................................................
...... 86
5.5.3. Salmonellozy ........................
...................................................
........ 87
5.5.4. Dur brzuszny ........................
...................................................
........ 87
5.5.5. Cholera .............................
...................................................
............ 88
5.5.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu A ...
..................................................
88
5.5.7. Czerwonka amebowa ...................
...................................................
... 89
5.6. Choroby przenoszone przez insekty ............
...................................................
89
5.6.1. Malaria (zimnica) ...................
...................................................
......... 89
5.6.2. Żółta gorączka ......................
...................................................
......... 91
5.6.3. Kleszczowe zapalenie mózgu i opon móz
gowych (FSME) ......................... 91
5.6.4. Borelioza ...........................
...................................................
............ 92
5.6.5. Gorączka Denga ......................
...................................................
....... 93
5.6.6. Leiszmanioza .......................
...................................................
......... 93
5.6.7. Filarioza ...........................
...................................................
............. 94
5.7. Choroby nabywane przez bezpośredni kontakt ...
........................................... 94
5.7.1. Błonica (dyfteryt) ..................
...................................................
......... 94
5.7.2. Krztusiec (koklusz) .................
...................................................
........ 95
5.7.3. Tężec ..............................
...................................................
............. 95
5.7.4. Wścieklizna .........................
...................................................
........... 95
5.7.5. Gruźlica ............................
...................................................
............. 96
5.7.6. Meningokowe zapalenie opon mózgowych
.............................................. 96
5.7.7. Gorączka Ebola ......................
...................................................
......... 97
5.7.8. Bilharcjoza .........................
...................................................
............ 97
5.7.9. Grypa ...............................
...................................................
............. 97
5.8. Choroby przenoszone drogą płciową ............
...................................................
98
5.8.1. AIDS ................................
...................................................
............. 98
5.8.2. Kiła (Syfilis, Lues) ................
...................................................
........... 99
5.8.3. Rzeżączka ...........................
...................................................
........... 100
5.8.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C
................................................
100
Rozdział 6. PO POWROCIE Z PODRÓŻY TURYSTYCZNEJ
................................... 102
BIBLIOGRAFIA
..................................................
.............................................. 103
SPIS RYCIN
...................................................
..................................................
105

Bibliogr. s. 103-104.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: