Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej /

Red. Traczyk, Władysław Z.
Additionaly authors: Trzebski, Andrzej. --Red. | Godlewski, Andrzej. Edition statementWyd. 3 zm. i uzup. Publisher: Wydaw. Lekarskie PZWL, (Warszawa : ) , 2004 Physical description: XV, [1], 959 s. : il., wykr. ; 30 cm. ISBN:. Keywords: Fizjologia | Fizjologia człowieka | Zdrowie
pol
List(s) this item appears in: Odnowa biologiczna
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
61 (Browse shelf) Not for loan

Spis treści

1. Regulacja czynności fizjologicznych

1.1. Złożoność żywych organizmów

1.2. Entropia

1.3. Struktury dyssypatywne

1.4. Replikacja żywych organizmów

1.5. Zasada optymalizacji w fizjologii

1.6. Homeostaza

1.7. Rytmy biologiczne i oscylacje parametrów fizjologicznych

1.8. Zasady chaosu deterministycznego w odniesieniu do żywych organizmów

1.9. Fraktale

1.10. Hemodynamika

2. Czynność komórki

2.1. Struktury komórki

2.2. Transport błonowy

2.3. Cykl komórkowy

2.4. Wzajemne oddziaływania pomiędzy komórkami

2.5. Transdukcja sygnałów w komórce

3. Czynność komórki nerwowej

3.1. Komórki nerwowe (neurocyty)

3.2. Potencjały elektryczne w neuronach

3.3. Synteza, transport, magazynowanie i uwalnianie przekaźników synaptycznych

3.4. Przewodzenie impulsów we włóknach nerwowych

3.5. Rola czynników wzrostu nerwów w czynności neuronów

3.6. Komórki glejowe

4. Fizjologia mięśni szkieletowych

4.1. Molekularny mechanizm skurczu

4.2. Sprzężenie elektromechaniczne w mięśniu szkieletowym

4.3. Skurcz mięśnia szkieletowego

4.4. Unerwienie ruchowe mięśni szkieletowych

4.5. Metabolizm energetyczny mięśni szkieletowych

4.6. Zmęczenie mięśni

4.7. Klasyfikacja komórek mięśni szkieletowych

4.8. Zastosowanie elektromiografii do badania czynności mięśni

4.9. Czynność mięśni szkieletowych w ustroju

5. Fizjologia receptorów

5.1. Bodźce i receptory

5.2. Podział receptorów

5.3. Właściwości receptorów

5.4. Kodowanie informacji w receptorach

5.5. Eksteroreceptory

5.6. Interoreceptory

5.7. Proprioreceptory

5.8. Unerwienie eferentne receptorów

6. Zmysł wzroku

6.1. Organizacja strukturalna i czynnościowa narządu wzroku

6.2. Oko jako układ optyczny

6.3. Fotorecepcja siatkówki

6.4. Czynność wzrokowa

6.5. Krążenie płynu w komórkach oka

7. Zmysł słuchu i równowagi

7.1. Zmysł słuchu

7.2. Zmysł równowagi

8. Czucie i percepcja

8.1. Organizacja czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego

8.2. Czynność bioelektryczna mózgu

8.3. Czynność magnetyczna mózgu

8.4. Przekazywanie informacji czuciowej

8.5. Czucie eksteroceptywne

8.6. Czucie bólu

8.7. Czucie proprioceptywne

8.8. Czucie interoceptywne

8.9. Czucie teleceptywne

8.10. Umiejscowienie procesów związanych z percepcją

8.11. Elektroencefalografia i magnetoencefalografia

9. Ruchy i postawa ciała

9.1. Czynność rdzenia kręgowego

9.2. Czynność układu ruchowego korowo-rdzeniowego i korowo-opuszkowego

9.3. Czynność układu ruchowego podkorowego

9.4. Czynność móżdżku

9.5. Ruchy dowolne

10. Zachowanie się człowieka

10.1. Fizjologiczny mechanizm zdobywania i unikania

10.2. Ośrodki motywacyjne międzymózgowia

10.3. Układ limbiczny

10.4. Pola kojarzeniowe kory mózgu

10.5. Plastyczność w ośrodkowym układzie nerwowym

10.6. Uczenie się i zapamiętywanie

10.7. Lateralizacja funkcji w półkulach mózgowych

11. Czynność mózgowia a środowisko wewnętrzne

11.1. Metabolizm tkanki nerwowej

11.2. Przenoszenie informacji

11.3. Modulacja procesów wewnątrzkomórkowych w neuronach

11.4. Neurosekrecja

11.5. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego

11.6. Czynność gleju

12. Sen i rytmy okołodobowe

12.1. Definicja snu

12.2. Monitorowanie czynności fizjologicznych podczas snu

12.3. Obraz fizjologiczny snu prawidłowego

12.4. Obraz snu w ontogenezie

12.5. Rytmy okołodobowe

12.6. Neurobiologiczne podłoże snu

12.7. Pozbawienie snu

12.8. Rola i znaczenie snu

13. Termoregulacja

13.1. Regulacja temperatury ciała

13.2. Drogi wymiany ciepła między organizmem i otoczeniem

13.3. Podstawowe elementy termoregulacji

13.4. Działanie mechanizmu termoregulacji

13.5. Reakcje termoregulacyjne na zimno i gorąco

13.6. Termoregulacja podczas wysiłków fizycznych

13.7. Zaburzenia mechanizmów termoregulacji

13.8. Gorączka

14. Autonomiczny układ nerwowy i mięśnie gładkie

14.1. Fizjologia autonomicznego układu nerwowego

14.2. Mięśnie gładkie

15. Wydzielanie wewnętrzne

15.1.Charakterystyka i kontrola wydzielania wewnętrznego

15.2.Biosynteza i uwalnianie hormonów

15.3. Mechanizm działania hormonów

15.4. Wchłanianie, transport i rozdział hormonów

15.5. Metody oznaczania hormonów

15.6. Hormony podwzgórzowe

15.7. Hormony przedniego płata przysadki

15.8. Hormony części pośredniej przysadki

15.9. Hormony rdzenia tarczycy

15.10. Hormony kory nadnerczy

15.11. Hormony gruczołu tarczowego

15.12. Czynności wewnątrzwydzielnicze trzustki

15.13. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowo-fosforanowego

15.14. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowego

15.15. Hormony szyszynki

16. Fizjologia układu krwiotwórczego

16.1. Molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania

16.2. Krew

16.3. Czynność narządów krwiotwórczych

16.4. Odporność immunologiczna

16.5. Hemostaza

17. Fizjologia serca

17.1. Fizjologia miocytów mięśnia sercowego

17.2. Fizjologia przestrzeni pozamiocytarnej mięśnia sercowego

17.3. Mechanika i hemodynamika serca

17.4. Metody obrazowania struktur serca ludzkiego i wewnątrzsercowych przepływów

17.5. Nerwowa i humoralna regulacja czynności serca

17.6. Metabolizm i zapotrzebowanie energetyczne mięśnia sercowego

17.7. Elektrokardiografia

17.8. Zaburzenia przewodnictwa i rytmu

17.9. Fizjologia krążenia wieńcowego

18. Fizjologia krążenia krwi

18.1. Znaczenie fizjologiczne układu krążenia krwi

18.2. Podstawy hemodynamiki

18.3. Właściwości biofizyczne ściany naczyniowej

18.4. Przepływ krwi w tętnicach

18.5. Mikrokrążenie

18.6. Powstawanie i krążenie chłonki

18.7. Krążenie żylne

18.8. Miejscowa i humoralna regulacja przepływu krwi

18.9. Rola fizjologiczna śródbłonka naczyniowego w regulacji czynności naczyń krwionośnych

18.10. Neuroregulacja krążenia krwi

19. Przepływ krwi w niektórych obszarach naczyniowych i regulacja ciśnienia tętniczego krwi

19.1. Krążenie płucne krwi

19.2. Krążenie mózgowe

19.3. Przepływ krwi w mięśniach szkieletowych

19.4. Przepływ krwi przez skórę

19.5. Regulacja dopływu krwi do narządów płciowych zewnętrznych i wzwód

19.6. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi

20. Fizjologia oddychania

20.1. Biologiczne podstawy czynności układu oddechowego

20.2. Mechanika oddychania

20.3. Wymiana gazowa w płucach

20.4. Nurkowanie

20.5. Neurogeneza rytmu oddechowego

20.6. Odruchy wychodzące z układu oddechowego

20.7. Homeostaza tlenowa

20.8. Nieoddechowe funkcje układu oddechowego i ich regulacja przy fonacji, mowie i śpiewie

21. Układ trawienny

21.1. Wstęp

21.2. Neurohormonalna regulacja przyjmowania pokarmu i czynności motoryczno-wydzielniczych układu trawiennego

21.3. Motoryka przewodu pokarmowego i dróg żółciowych

21.4. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych

22. Czynności wątroby

22.1. Budowa wątroby

22.2. Wydzielanie żółci

22.3. Czynności wątrobowego układu krążenia

22.4. Czynności metaboliczne wątroby

22.5. Inne czynności wątroby

22.6. Próby czynnościowe wątroby

22.7. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe

23. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu

23.1. Objętość i skład przestrzeni wodnych

23.2. Regulacja transportu substancji osmotycznie czynnych i wody przez błony biologiczne

23.3. Mechanizmy regulujące wewnątrzustrojowe przemieszczenia wody i elektrolitów

23.4. Mechanizmy regulujące bilans wodny i elektrolitowy

24. Czynność nerek i wydalania moczu

24.1. Wstęp

24.2. Nefron: powiązania struktury i funkcji

24.3. Metody badań czynności nerek

24.4. Krążenie krwi w nerkach

24.5. Filtracja kłębuszkową

24.6. Regulacja ukrwienia nerek i filtracji kłębuszkowej

24.7. Transport kanalikowy jonów, wody i mocznika

24.8. Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu

24.9. Rola nerek w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej ustroju

24.10. Transport kanalikowy substancji organicznych i słabych elektrolitów

24.11. Udział nerki w procesach wydzielania wewnętrznego

24.12. Niektóre cechy metabolizmu tkanki nerkowej

24.13. Drogi moczowe i wydalanie moczu

25. Fizjologia rozrodu

25.1. Spermatogeneza

25.2. Cykl miesiączkowy, owulacja

25.3. Zapłodnienie i zagnieżdżenie

25.4. Rozwój łożyska i wymiana matka-płód

25.5. Rozwój płodu

25.6. Zamiany w organizmie kobiety ciężarnej

25.7. Poród i połóg

25.8. Pokwitanie

25.9. Menopauza

26. Wysiłek fizyczny i adaptacja do środowiska naturalnego

26.1. Fizjologia wysiłków fizycznych

26.2. Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej i długotrwałego pozostawania w pozycji leżącej

26.3. Adaptacja do zmiennych warunków środowiska naturalnego

27. Człowiek w środowisku wielkoprzemysłowym i elementy ergonomii

27.1. Mikroklimat i promieniowanie cieplne

27.2. Światło id promieniowanie nadfioletowe

27.3. Dźwięki i ultradźwięki

27.4. Promieniowanie jonizujące

27.5. Czynniki mechaniczne środowiska

27.6. Przeciążenie i stany nieważkości

27.7. Pole elektromagnetyczne

27.8. Zmiany ciśnienia powietrza atmosferycznego

27.9. Zanieczyszczenia powietrza gazowe i cząstkowe

27.10. Ergonomia

Dodatek

Skróty stosowane w tekście

Szczegółowe symbole stosowane w fizjologii oddychania

Skróty aminokwasów występujących białkach

Mianownictwo steroidów

Skorowidz

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: