Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość /

Red. Bryx, Marek.
Publisher: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, (Warszawa : ) , 2012 Physical description: 190 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. ISBN:. Keywords: Parki naukowo- technologiczne | Rewitalizacja miast | Miasto | Przedsiębiorstwo | Obiekty logistyczne | Partnerstwo publiczno-prywatne | Tereny poprzemysłowe
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
711 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
711 (Browse shelf) Currently in local use 2020-02-02

Spis treści

Marek Bryx
Wprowadzenie
Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego
Konkurencyjność przedsiębiorstw a przedsięwzięcia rewitalizacyjne - rozszerzenie pojęcia rewitalizacji
Cele i założenia badawcze pracy

Aleksandra Jadach-Sepioło, Ilona Dobek
1. Rewitalizacja jako proces stymulujący restrukturyzację bazy ekonomicznej miasta
1.1. Powiązania między konkurencyjnością przedsiębiorstw a rewitalizacją miast w dokumentach strategicznych
1.1.1. Poziom europejski
1.1.2. Poziom krajowy
1.2. Specyfika oceny skutków rewitalizacji miast w Polsce
1.2.1. Metody oceny skutków działań rewitalizacyjnych
1.2.2. Metoda łańcucha wakatów jako jedna z metod ewaluacji zmian na obszarach rewitalizowanych w Polsce
1.3. Projekt rewitalizacji ul. Tumskiej w Płocku, założenia i rezultaty
1.4. Zastosowanie metody łańcucha wakatów do analizy zmian struktury przedsiębiorstw na ul. Tumskiej w Płocku
1.4.1. Pomiar efektów rewitalizacji przy zastosowaniu metody łańcucha wakatów
1.4.2. Efekty projektu rewitalizacji ul. Tumskiej w świetle badania metodą łańcucha wakatów

Marzenna Cichosz, Katarzyna Nowicka, Aneta Pluta-Zaremba
2. Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze
2.1. Rewitalizacja miast poprzez obiekty logistyczne - charakterystyka metody badawczej
2.2. Uwarunkowania lokalizacji obiektów logistycznych względem Warszawy
2.2.1. Istota obiektów logistycznych
2.2.2. Przesłanki lokalizacji obiektów logistycznych
2.2.3. Strefy lokalizacji obiektów logistycznych w województwie mazowieckim
2.2.4. Trendy zmian na rynku nieruchomości magazynowych
2.3. Lokalizacja obiektów logistycznych w okolicach Warszawy
2.3.1. Czynniki lokalizacji obiektów logistycznych wokół Warszawy
2.3.2. Zatrudnienie w obiektach logistycznych a rozwój miast
2.4. Wpływ inwestycji w obiekt logistyczny na rewitalizację i rozwój miast
2.4.1. Gospodarcze, społeczne i ekologiczne efekty inwestycji w obiekty logistyczne
2.4.2. Inwestycja w obiekt logistyczny a konkurencyjność miast i przedsiębiorstw
2.4.3. Rewitalizacja terenów pokolejowych poprzez logistykę - przykład Pruszkowa
2.5. Perspektywy rewitalizacji i rozwoju małych i średnich miast poprzez lokalizację obiektów logistycznych

Katarzyna Sobiech-Grabka
3. Przygotowanie polskich przedsiębiorstw i miast do prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule PPP
3.1. Wybrane elementy wiedzy polskich przedsiębiorstw i miast w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
3.2. Badanie postaw przedsiębiorstw wobec PPP w rewitalizacji - propozycja badania
3.2.1. Charakterystyka metody conjoint
3.3. Raport z przeprowadzonego badania przedsiębiorstw
3.3.1. Konstrukcja kwestionariusza i liczebność próby
3.3.2. Rewitalizacja śródmieścia
3.3.3. Mieszkania komunalne

Anna Rutkowska-Gurak
4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Polsce jako czynnik lokalizacji parków przemysłowych i technologicznych. Innowacyjność parków technologicznych lokalizowanych na terenach poprzemysłowych
4.1. W kierunku innowacyjnego rozwoju miast
4.2. Rewitalizacja a procesy rozwoju miasta (na podstawie wyników badań ankietowych skierowanych do urzędów miast: Krakowa, Katowic, Gliwic, Częstochowy, Płocka, Radomia)
4.3. Parki naukowo-technologiczne jako perspektywa działań rewitalizacyjnych - płaszczyzny analizy

Marek Bryx
Podsumowanie
Reasumpcja założeń metodycznych
Zadanie badawcze pierwsze: Rewitalizacja jako proces stymulujący restrukturyzację bazy ekonomicznej miasta
Zadanie badawcze drugie: Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze
Zadanie badawcze trzecie: Przygotowanie polskich przedsiębiorstw i miast do prowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule PPP
Zadanie badawcze czwarte: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Polsce jako czynnik lokalizacji parków przemysłowych i technologicznych. Innowacyjność parków technologicznych lokalizowanych na terenach poprzemysłowych
Podsumowanie pracy badawczej

Bibliografia

Spis tabel
Spis rysunków

Bibliogr. s. 181-185.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: