Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich /

red. naukowy Kapusta, Franciszek
Series: 0324-8445 | Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu . nr 1192 0324-8445 Publisher: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, (Wrocław : ) , 2008 Physical description: 336 s. 24 cm Keywords: Agrobiznes | Zrównoważony rozwój | Rolnictwo ekologiczne | Inżynieria rolnicza | Parki wiatrowe | Gospodarka leśna | Grunty rolne | Rolnictwo ekologiczne | Pszczelarstwo | Mleczarstwo | Przemysł owocowo-warzywny | Bank spółdzielczy
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
631 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Wstęp
I. Zagadnienia ogólne zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Franciszek Kapusta: Agrobiznes na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Lazo Mihajlović, Katarina Marković: The economic and system-related ele-ments of the agrarian and rural development of the Republic of Serbia
Renata Przygodzka: Rola państwa w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Halina Kałuża: Ecological awareness as a condition of introducing a balan-ced development on a local scale
Bolesław Wojtasik: Charakterystyka sektorowego programu operacyjnego realizowanego przez FAPA i urzędy marszałkowskie
Sławomir Zawisza, Dominik Kostrzak: Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej wspierających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w powiecie inowrocławskim
Tomasz Marcysiak: Paradygmat ekologiczny w świadomości rolników województwa kujawsko-pomorskiego - perspektywa socjologiczna
Hanna Adamska: Ocena poziomu i jakości życia w funkcjonalnych rejonach obszarów wiejskich Dolnego Śląska
Ryta Iwona Dziemianowicz: System podatkowy jako instrument wspierający zrównoważony rozwój

II. Działania w sferze infrastruktury i zaopatrzenia w środki produkcji i usługi agregatów agrobiznesu
Jan Pawlak: Inżynieria rolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Stanisław Urban: Usługi rolnicze jako element rolnictwa społecznie zrównoważonego
Maria Golinowska, Maria Pytlarz-Kozicka: Czynniki wpływające na decyzje producenta rolnego o wyborze środków ochrony roślin
Jakub Kraciuk: Atrakcyjność inwestycyjna jako determinanta napływu bez pośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Joanna Szymańska: Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w powiatach ziemskich podregionu wrocławskiego - wybrane problemy
Alicja Pultowicz: Wycena korzyści społecznych budowy parków wiatrowych jako szansa aktywizacji regionów wiejskich
Ryszard Kata: Rola banków spółdzielczych w poszerzaniu dostępu rolników do kredytu w Polsce Południowo-Wschodniej
Katarzyna Chrobocińska: Konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu (studium przypadku przedsiębiorstwa "Paszmark")

III. Działania w sferze zagospodarowania ziemi i produkcji surowców odnawialnych
Hubert Szramka: Rola gospodarki leśnej w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Tomasz Barczak: Polityka leśna w Polsce
Krzysztof Adamowicz: Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zmian pierwotnego rynku drzewnego w Polsce
Marian Woźniak, Alina Walenia: Zalesienie użytków rolnych jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Wiesław Musiał: Dylematy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej na obszarach górzystych
Agnieszka Owczarek: Wpływ działalności rolniczej na degradacją i dewastacją gleb
Anna Olszańska: Ochrona gruntów rolnych i leśnych jako element zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich i regionów w Polsce
Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszczak: Zmiany dochodowe gospodarstw rolniczych w regionach Polski na podstawie wyników FADN
Anna Kowalska: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce
Janusz Majewski: Znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa w Polsce
Bożena Tańska-Hus: Realizacja przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie Dolnego Śląska (stan na 31.12.2005)
Danuta Mierzwa: Kwotowanie produkcji mleka w latach 2004/2005 i 2005/2006 na Dolnym Śląsku
Natalia Tratwal-Uglis: System kwot mlecznych a możliwości rozwoju gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku
Jakub Szpon: Zmiany w rentowności produkcji rolniczej w kontekście możliwości wdrażania zasad logistyki na przykładzie branży drobiarskiej
Zofia Kołoszko-Chomentowska: Wykształcenie ludności rolniczej a zrównoważony rozwój Podlasia
Barbara Chmielewska: Szansa poprawy sytuacji ekonomicznej ludności powiązanej z rolnictwem na przykładzie województwa mazowieckiego
Grażyna Karmowska: Analiza porównawcza działalności przedsiębiorstwa „A” i „B”
Danuta Gonet: Applying ratio analysis to financial balance evaluation of agri-cultural production cooperative

IV. Działania w sferze skupu surowców, przetwórstwa i obrotu gotowymi produktami
Stanisław Stańko: Zmiany w handlu zagranicznym Polski produktami rolnospożywczymi w latach 1990-2006
Łukasz Menart, Małgorzata Juchniewicz: Możliwości rozwojowe przemysłu spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim
Marcin Idzik: Zwyczaje zakupowe Polaków w latach 1995-2006
Władysława Łuczka-Bakuła: Produkty rolnictwa ekologicznego w opinii konsumentów
Stanisław Pilarski: Produkty ekologiczne na niemieckim rynku żywności
Vera Bećvarova: Thó influence of agribusiness market structure on the eńtrepreneurial environment in the region
Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak: Rozwój bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych w województwie podkarpackim
Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak: Charakterystyka form sprzedaży bezpośredniej preferowanych przez podkarpackich producentów rolnych
Marek Nowak, Krystyna Szybiga: Źródła dostaw warzyw i owoców na rynki miast Dolnego Śląska
Justyna Franc-Dąbrowska: Podział zysku a cash flow w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: