Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa /

red. naukowy Urban, Stanisław
Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu . Nr 1118/1 0324-8445 Publisher: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu, (Wrocław : ) , 2006 Physical description: 530 s. 24 cm Keywords: Agrobiznes | Przemysł cukrowniczy | Rolnictwo | Gospodarstwo rolne | Otoczenie turbulentne | Stowarzyszenia | Agroturystyka | Turystyka wiejska | Gospodarstwo ekologiczne | HACCP | Żywność | Mleczarstwo | Przemysł spożywczy | Rolnictwo ekologiczne | Gastronomia | Przetwórstwo mięsne | Bank spółdzielczy
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
631 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Wstęp
Mieczysław Adamowicz, Elżbieta Kołodziej, Uwarunkowania i następstwa konkurencyjności banków spółdzielczych
Anna Antkowicz, Rynek wyrobów cukierniczych i kształtujące się na nim tendencje zmian asortymentowych
Andrzej Arend, Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sfery agrobiznesu
Karolina Babuchowska, Wiesława Lizińska, Wykorzystanie środków w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" w regionie Warmii i Mazur
Agnieszka Baer-Nawrocka, Ewa Kiryluk, Efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim i w rolnictwie nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej
Katarzyna Banaś, Wybrane czynniki kształtujące wzrost i utrzymanie konkurencyjności na przykładzie przedsiębiorstw branży drobiarskiej
Halina Bartkiewicz, Zrzeszanie się producentów rolnych jako sposób poprawy pozycji
konkurencyjnej gospodarstw rolnych - na przykładzie grupy producentów owoców i warzyw "Hortus"
Iwona Bąk, Konkurencyjność gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego pod względem jakości produktu turystycznego
Bogusław Bembenek, Konkurencja w warunkach turbulentnego otoczenia
Jerzy Bieńkowski, Janusz Jankowiak, Analiza efektywności technicznej w produkcji zwierzęcej w grupie gospodarstw towarowych Wielkopolski
Adam Birski, Giełdy towarowe a nowe wymagania organizacyjno-prawne
Anna Bisaga, Silniejsze procesy rozwojowe w gospodarstwach towarowych Śląska Opolskiego
Andrzej Bodak, Agnieszka Jagoda, Agata Pietroń-Pyszczek, Stowarzyszenie jako przykład instytucjonalizacji w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa agroturystycznego
Katarzyna Boratyńska, Obciążenia podatkowe a konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Piotr Bórawski, Katarzyna Brodzińska, Turystyka wiejska w Polsce - ocena tendencji rozwoju na podstawie wybranych cech
Katarzyna Brodzińska, Dynamika i kierunki zmian aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich
Zbigniew Brodziński, Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce
Katarzyna Chrobocińska, Monika Sadowska-Cekała, Wewnętrzne bariery tworzenia innowacji produktowych w placówkach gastronomicznych
Anna Cierniak-Emerych, Procesy produkcyjne i warunki pracy podstawą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Wiesława Cieślewicz, HACCP jako element konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Piotr Cyrek, Kazimierz Cyran, Czynniki konkurencyjności wybranych kanałów dystrybucji żywności w opinii konsumentów
Andrzej Czyżewski, Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku
Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta, Wpływ liberalizacji wymiany za¸granicznej na stosunki handlowe na wybranych rynkach rolnych krajów wysoko rozwiniętych
Bazyli Czyżewski, Struktury zarządzania w gospodarstwach indywidualnych na kluczowych rynkach rolnych w Polsce
Alina Daniłowska, Paweł Kobus, Warunki kredytów dla rolników w bankach spółdzielczych i komercyjnych w Polsce
Marta Domagalska-Grędys, Ocena wewnętrznych uwarunkowań konkurencyjności grup producenckich województwa małopolskiego z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej
Ludosław Drelichowski, Marek Sikora, Rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka jako jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej
Danuta Dubicka, Maria Jolanta Orłowska, Przedsiębiorstwo agrobiznesu w nowych warunkach gospodarowania
Joanna Dynowska, Wykorzystanie controllingu i rachunkowości zarządczej w małych przedsiębiorstwach
Sylwia Dziedzic, Bezpośrednia sprzedaż produktów rolniczych jako element rozwoju gospodarki lokalnej
Ryta Iwona Dziemianowicz, Podatki i ich wpływ na konkurencyjność gospodarstw rolnych
Szczepan Figiel, Towards Global Market Competition in World Agriculture: Implicationsof the Doha Round
Krzysztof Firlej, Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego
Marie Gabryśowa, Jakość żywności - atut konkurencyjności czy niewiadoma?
Maria Golinowska, Justyna Janowska-Biernat, Rozwój rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku
Bogusław Gołębiowski, Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych
Danuta Gonet, Kontraktacja buraków cukrowych jako element konkurencyjności gospodarstw rolnych w sferze agrobiznesu
Mirosław Gornowicz, Ocena stanu i rozwoju branż polskiego przemysłu spożywczego
Marzena Góralczyk, Uwarunkowania konsumpcji artykułów spożywczych na przykładzie wyrobów mleczarskich i mięsnych - studium przypadku
Aleksander Grzelak, Współpraca rolników z przetwórstwem rolno-spożywczym w świetle wyników badań ankietowych
Maria Grzybek, Wiesław Szopiński, Instrumenty marketingowe wykorzystywane w konkurencji usług gastronomicznych (na przykładzie powiatu mieleckiego)
Mariola Grzybowska-Brzezińska, Polityka dystrybucji przedsiębiorstwa jako element konkurencyjności w agrobiznesie
Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Rynek pracy sektora rolniczego województwa warmińsko-mazurskiego
Mariusz Hamulczuk, Powiązania cen wieprzowiny w Polsce z cenami europejskimi
Anna Henisz-Matuszczak, Konkurencyjność przedsiębiorstw sfery agrobiznesu przed integracją i po integracji z Unią Europejską. Studium przypadków
Anna Idzik, Marcin Idzik, Tendencje w preferencjach i zachowaniach konsumentów na rynku dóbr FMCG
Bolesław Iwan, Konkurencyjność polskich produktów mleczarskich na rynku Unii Europejskiej
Janusz Jankowiak, Jerzy Bieńkowski, Arkadiusz Sadowski, Regionalne zróżnicowanie potencjału produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa na tle struktury agrarnej
Magdalena Jaworska, Cezary Kozera, Stan i perspektywy rozwoju działalności korporacji transnarodowych w sektorze spożywczym Polski
Karolina Jąder, Uwarunkowania konkurencyjności produktów regionalnych w ofercie artykułów spożywczych
Bogusław Jeleń, Szanse i zagrożenia rozwoju agroturystyki na terenach, wschodnich gmin przygranicznych
Halina Kałuża, Model Partnerstwa Lokalnego w powiecie siedleckim
Franciszek Kapusta, Podstawy strategii konkurencyjności rolnictwa polskiego
Grażyna Karmowska, Andrzej Sobczyk, Identyfikacja kluczowego sektora lokalnej gospodarki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich
Małgorzata Karolewska, Konkurencyjność polskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka
Joanna Karpińska, Milda Kraużlis, Uwarunkowania konkurencyjności uprawy buraka cukrowego w Polsce w obliczu reformy rynku cukru
Aleksander Kasprzyk, Konkurencyjność wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w opinii konsumentów
Ryszard Kata, Konsolidacja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1998-2004
Marta Kawa, Teresa Miś, Znaczenie banku spółdzielczego dla społeczności lokalnej
Tomasz Kijek, Determinanty konkurencji jakościowej na rynku produktów spożywczych
Janusz Kilar, Dariusz Kusz, Artur Stec, Potencjał konkurencyjny podkarpackich producentów żywca wieprzowego na tle producentów krajowych
Cezary Klimkowski, Wpływ rynku ubezpieczeń na konkurencję w rolnictwie
Tomasz Klusek, Grunty zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w rękach cudzoziemców i podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
Damian Knecht, Przemysław Zelek, Związki gospodarcze między grupą producentów a zakładami mięsnymi
Danuta Kołodziejczyk, Instytucje wspierające rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Jolanta Kondratowicz-Pozorska, Zmiany w polityce i strategii marketingu stosowanej przez podmioty gospodarki żywnościowej
Dariusz Koreleski, Perception of Entrepreneurship and its Conditioning
Andrzej Kotala, Ewa Kopera, Realizacja programu UE w zakresie wsparcia startu młodych rolników na Podkarpaciu
Anna Kowalska, Konkurencja w gastronomii zamkniętej na przykładzie wybranych szkół podregionu wrocławskiego i Wrocławia
Wojciech Kozłowski, Tendencje rozwojowe na rynku mięsa w Polsce
Jakub Kraciuk, Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi
Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Uwarunkowania konkurencyjności produkcji jaj spożywczych na przykładzie wybranej fermy
Artur Krukowski, Wpływ lokalizacji na konkurencyjność gospodarstw rolnych na przykładzie producentów sektora ogrodniczego Lubelszczyzny
Tomasz Kujaczyński, Analiza popytu pośredniego gospodarki żywnościowej w Polsce w świetle przepływów międzygałęziowych w latach 1990-2000
Karol Kukuła, Jacek Strojny, Wielokryterialne spojrzenie na produkcję zbóż w UE
Piotr Kułyk, Makroekonomiczne uwarunkowania handlu towarami rolno-spożywczymi w Polsce
Dariusz Kusz, Artur Stec, Wyniki ekonomiczne gospodarstw utrzymujących bydło simentalskie na Podkarpaciu
Barbara Kutkowska, Produkt turystyki wiejskiej Dolnego Śląska na konkurencyjnym rynku turystycznym okolic Wrocławia

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: