Innowacyjne usługi banku

red. naukowy Korenik, Dorota.
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa) , 2006 Physical description: 294 s.+ CD ROM 24 cm ISBN:. Keywords: Usługi bankowe | Banki | Doradztwo bankowe | Kredyt konsumpcyjny | Rachunek bankowy | Instrumenty pochodne | Bancassurance | Usługi elektroniczne
pol
List(s) this item appears in: Innowacyjne usługi finansowe
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
336.717 (Browse shelf) Currently in local use 2020-04-18
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
336.717 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
336.717 (Browse shelf) Currently in local use 2020-05-02

Spis treści Wstęp (Dorota Korenik) 9
Rozdział 1. Bank i jego usługi w dobie „rewolucji finansowej” (Dorota Korenik) 15
1.1. Od banku tradycyjnego do banku jako przedsiębiorstwa przemysłu usług finansowych 15
1.1.1. Rola, funkcje i usługi tradycyjnego banku. Przekształcanie się rynków bankowych 15
1.1.2. Obraz banku przyszłości i jego usług w zarysie 21
1.1.3. Podstawowe tendencje oraz zjawiska dotyczące oferty rynkowej i obsługi bankowej klienta 25
1.2. Usługa bankowa w różnych ujęciach (studium podstawowe) 31
1.2.1. Usługa i produkt bankowy – pojęcie, struktura, powiązania, cechy i rodzaje 31
1.2.2. Nowa formuła usługi bankowej. Informacja i doradztwo elementem usługi bankowej 37
Pytania kontrolne 42
Literatura rozszerzająca 43
Rozdział 2. Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla klientów indywidualnych 44
2.1. Informacja i doradztwo bankowe w różnych segmentach klientów (Bogumiła Swat) 44
2.2. Nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (Bogumiła Swat) 52
2.2.1. Przesłanki, zakres i tendencje zmian ROR 52
2.2.2. ROR dla klientów z różnych segmentów 54
2.3. Innowacje w zakresie oszczędzania (w szczególności w Polsce) (Bogumiła Swat) 58
2.3.1. Innowacje oszczędnościowe a czynniki determinujące skłonność do oszczędzania 58
2.3.2. Ważniejsze innowacje oszczędnościowe 63
2.4. Kredyt konsumencki (Bogumiła Swat) 71
2.4.1. Makroekonomiczne i rynkowe aspekty kredytu konsumpcyjnego 71
2.4.2. Kredyt konsumencki – nowa kategoria kredytu w Polsce i Unii Europejskiej 74
2.4.3. Polskie rozwiązania dotyczące kredytu konsumenckiego 80
2.4.4. Nielegalne praktyki oferentów kredytu konsumenckiego 82
2.5. Inne ważniejsze innowacje usługowe (w zarysie) (Bogusław Półtorak, Bogumiła Swat) 83
Pytania kontrolne 89
Literatura rozszerzająca 90
Rozdział 3. Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw 91
3.1. Informacja i doradztwo bankowe (Marta Maciejasz-Świątkiewicz) 91
3.2. Nowoczesny rachunek bieżący. Usługi lokacyjne (lokaty automatyczne) (Marta Maciejasz-Świątkiewicz) 98
3.3. Rachunek escrow (Marta Maciejasz-Świątkiewicz) 101
3.4. Nowe i nowoczesne usługi faktoringowe. Faktoring a kredyt i forfaiting (Marta Maciejasz-Świątkiewicz) 102
3.5. Leasing (w świetle zmienionych regulacji prawnych) (Bogusław Półtorak) 110
3.6. Usługi funduszu venture capital (Bogusław Półtorak) 114
Pytania kontrolne 120
Literatura rozszerzająca 121
Rozdział 4. Usługi przeznaczone dla klientów instytucjonalnych 122
4.1. Informacja i doradztwo bankowe (Hanna Kociemska-Pociecha, Bogusław Półtorak) 122
4.1.1. Złożony i niejednorodny charakter usługi 122
4.1.2. Specyfika i zakres usługi dla przedsiębiorstw korporacyjnych 124
4.1.3. Specyfika i pojemność usługi dla jednostek samorządu terytorialnego 127
4.1.4. Korzyści łączące się z usługą informacji i doradztwa – reasumpcja 136
4.2. Innowacyjny rachunek bieżący i usługi z nim związane (Marta Maciejasz-Świątkiewicz) 137
4.3. Usługi w zakresie lokowania nadwyżek (asset management) (Bogusław Półtorak) 140
4.4. Usługi finansowania w ramach project finance (Bogusław Półtorak) 145
4.5. Usługi na rynku kapitałowym (Bogusław Półtorak) 153
4.6. Sekurytyzacja aktywów – usługa wielofunkcyjna (Bogusław Półtorak) 161
Pytania kontrolne 171
Literatura rozszerzająca 172
Rozdział 5. Usługi banku na rynku instrumentów pochodnych (Agata Kulas) 173
5.1. Znaczenie informacji i doradztwa bankowego w usługach związanych z instrumentami zarządzania ryzykiem finansowym 173
5.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie 177
5.2.1. Kontrakt terminowy na kurs walutowy 177
5.2.2. Swap walutowy 179
5.2.3. Opcje walutowe 181
5.2.4. Zaawansowane transakcje opcyjne 183
5.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie 187
5.3.1. Transakcja FR A 187
5.3.2. Transakcje swapowe na stopę procentową 192
5.3.3. Zaawansowane transakcje swapowe 197
5.3.4. Transakcje opcyjne na stopę procentową 200
Pytania kontrolne 206
Literatura rozszerzająca 207
Rozdział 6. Usługi bancassurance i inne usługi banku na rynku ubezpieczeniowym 208
6.1. Istota i zakres usługi bancassurance (Hanna Kociemska-Pociecha) 208
6.2. Usługi doradcze w ramach bancassurance (Hanna Kociemska-Pociecha) 213
6.3. Ubezpieczenia finansowe powiązane z usługą bankową (Hanna Kociemska-Pociecha) 215
6.4. Usługi banku w zakresie ubezpieczenia emerytalnego (Maria Węgrzyn) 224
6.5. Ubezpieczenie osobowe NNW jako komponent usługi bankowej (Maria Węgrzyn) 238
Pytania kontrolne 241
Literatura rozszerzająca 242
Rozdział 7. Usługi banku w środowisku elektronicznym (Michał Kisiel) 243
7.1. Nowe kanały dystrybucji usług banku 243
7.2. Usługa informacji i doradztwa bankowego w środowisku elektronicznym 247
7.3. Elektroniczne usługi płatniczo-rozliczeniowe 250
7.3.1. Pieniądz elektroniczny – substytut pieniądza gotówkowego i jego systemy 250
7.3.2. Podstawowe usługi w bezgotówkowym tradycyjnym obrocie gospodarczym 253
7.3.3. Płatności w handlu elektronicznym 261
7.3.4. Płatności mobilne – usługi m-płatności 267
7.3.5. Elektroniczna prezentacja i płatność rachunków 270
7.3.6. Elektroniczna obsługa wypłaty wynagrodzeń 271
7.4. Agregacja rachunków 272
Pytania kontrolne 275
Literatura rozszerzająca 276
Zakończenie (Dorota Korenik) 277
Bibliografia 281
Spis tabel 288
Spis rysunków 290

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: