Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce / (Record no 72390)

000 -Etykieta rekordu
Kod 11889nam a22012617aa4500
003 - Instytucja
Kod biblioteki WSB_POZ
005 - Data ostatniej modyfikacji
control field 20200408084250.0
006 - Dane kontrolne – dodatkowa charakterystyka dokumentu
Pole kontrolne a||||| |||| 00| |
007 - Forma fizyczna dokumentu
Pole kontrolne tu
008 - Dane kontrolne
Pole kontrolne 151014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 9788376954035
040 ## - Żródło katalogowania
Instytucja, która sporządziła opis WSB_POZ
Język katalogowania polski
Instytucja, która sporządziła rekord WSB_POZ
041 0# - Kod języka
Kod języka tekstu polski
Kod języka oryg./przekł. polski
080 ## - Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
Symbol UKD 65.01
245 00 - Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
Tytuł Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności red. nauk.Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc.
260 ## - Strefa adresu wydawniczego
Miejsce wydania Wrocław :
Nazwa wydawcy Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,
Data wydania 2014.
300 ## - Strefa opisu fizycznego
Objętość 704 strony :
Inne cechy il. ;
Format 24 cm.
700 1# - Hasło dodatkowe - nazwa osobowa
Nazwa osobowa Sołoducho-Pelc, Letycja.
Określenie funkcji Redakcja
9 (RLIN) 70860
9 (RLIN) 2148
Nazwa osobowa Moszkowicz, Krystyna.
Określenie funkcji Redakcja
9 (RLIN) 2147
Nazwa osobowa Kaleta, Andrzej.
Określenie funkcji Redakcja
920 ## - Numer znormalizowany
ISBN 978-83-7695-403-5
490 ## - Strefa serii i dokumentu wieloczęściowego - forma nie do wyszukiwania
Tytuł i ozn. odp. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics,
Num. w obrębie serii nr 366
ISSN 1899-3192 ;
500 ## - Uwaga ogólna
Treść uwagi SPIS TREŚCI

Anna Adamik – Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii
Grażyna Aniszewska – Kultura organizacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – hipotezy badawcze
Bogusław Bembenek –Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra
Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek – Strategie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie działalności podmiotów gospodarczych
Katarzyna Bratnicka – Strategic entrepreneurship and firm performance − restoring the role of task environment
Paweł Cabała – Analiza czynników ryzyka w zarządzaniu rozwojem organizacji
Wojciech Czakon, Wojciech Machel – Strategie koopetycji w sektorze hi-tech: przywilej czy konieczność?
Maciej Czarnecki, Magdalena Rajchelt – Luka w kompetencjach społecznych głównego zarządzającego jako bariera w przezwyciężeniu kryzysu kontroli – studium przypadku
Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki – Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego
Wojciech Dyduch – Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości
Sylwia Dziedzic – Nowe podejście do tworzenia krajowych i regionalnych strategii innowacji – koncepcja inteligentnej specjalizacji (RIS3)
Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak, Maciej Chrzanowski – Współczesne wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju branży lotniczej
Sylwia Flaszewska, Iwona Staniec – Przedsiębiorczość technologiczna pod znakiem ryzyka
Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Znaczenie strategii proekologicznych w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Jarosław Ignacy – Wybrane problemy formułowania i realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Marek Jabłoński – Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych
Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska – Strategie innowacyjne organizacji
Elżbieta Janczyk-Strzała – O koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym uczelni
Szymon Jopkiewicz – Rola zaangażowania w podnoszenie efektywności zarządzania organizacjami sektora zdrowia przy wykorzystaniu MSC (Mission Oriented Scorecard)
Andrzej Kaleta – Strategia ekspansji czy stabilizacji?
Marek Kalinowski, Emilia Dobrowolska – Współpraca pomimo rywalizacji na przykładzie przedsiębiorstw projektujących gry szkoleniowe
Jarosław Karpacz – Oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych w teorii i praktyce
Patrycja Klimas – Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacyjnej – perspektywa empiryczna
Izabela Konieczna – Znaczenie ogólnych zasobów organizacji dla spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego
Joanna Korpus – Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w świetle koncepcji tworzenia wartości wspólnej
Piotr Mateusz Kuczyński – Kwestie społeczno-kulturowe w ujęciu militarnych koncepcji strategii
Krzysztof Kud – Strategie zapewniania bezpieczeństwa powodziowego realizowane w gminach doliny Sanu
Monika Kulikowska-Pawlak – Archetypy politykowania organizacyjnego
Paweł Łukasik – Model zależności między celami organizacji, organizacyjnym uczeniem się i komunikacją w kontekście zarządzania strategicznego
Natalia Mańkowska – Organizacja publiczna w społeczeństwie informacyjnym – wybrane aspekty
Zbigniew Matyjas – Liczebność rad nadzorczych a strategie na poziomie korporacji polskich spółek publicznych
Czesław Mesjasz – Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji
Lech Miklaszewski – Nepotyzm w przedsiębiorstwie rodzinnym na przykładzie firmy inwestycyjnej
Krystyna Janina Moszkowicz – Problemy wdrażania strategii w przedsiębiorstwach
Mieczysław Moszkowicz – Wiedza i wzrost przedsiębiorstwa
Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska – Wybrane elementy strategii bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie – wyniki badań organizacji regionu dolnośląskiego
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski – Renta ekonomiczna jako warunek strategii implementacji wyrobu gotowego i determinanta elastycznego wytwórcy
Jadwiga Nycz-Wróbel – Ochrona środowiska jako strategiczny czynnik rozwoju organizacji
Żanna Popławska, Andrzej Limański, Ireneusz Drabik – Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight
Krystyna Poznańska, Artur Marczak – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w chmurze obliczeniowej – korzyści ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Joanna Radomska – Zawartość strategii jako czynnik utrudniający jej implementację
Agnieszka Rak – Strategie kreowania wizerunku organizacji sportowej
Krzysztof Safin – Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Maja Sajdak – Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw
Letycja Sołoducho-Pelc – Koncepcja i wdrażanie strategii w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
Agnieszka Sopińska – Profil kluczowych zasobów MŚP działających na rynku polskim i jego ocena w świetle badań
Adam Stabryła – Metodyka badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
Ewa Stańczyk-Hugiet, Katarzyna Piórkowska, Sylwia Stańczyk – Selekcja rutyn – perspektywa wewnątrzorganizacyjna
Jacek Strojny – Nowe podejście do zarządzania strategicznego w samorządzie
terytorialnym
Katarzyna Szymańska – Otwarta kultura organizacyjna a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Ewelina Trubisz – Strategie uniku na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Rafał Trzaska – Identyfikacja modelu tworzenia wartości w sieci na przykładzie Forum Edukacji Biznesowej
Elżbieta Urbanowska-Sojkin – Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań z otoczenia
Anna Walecka – Przygotowanie pracowników na kryzys – wybrane wnioski z badań
Anna Witek-Crabb – Trwałość rozwoju organizacji jako jeden z tzw. zawiłych problemów zarządzania
Przemysław Wołczek – Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych
Marian Woźniak – Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich
Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic, Maciej Chrzanowski – Ekoinnowacje jako element nowego paradygmatu w europejskich i regionalnych dokumentach strategicznych
Anna Wójcik-Karpacz – Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych: substytucja i komplementarność
Dariusz Wyrwa – Innowacje w konkurencyjnych strategiach przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego
Czesław Zając – Problemy tworzenia i wdrażania strategii personalnej w grupach kapitałowych na przykładzie IMPEL SA
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Dlaczego firmy chcą koopetytować? Motywy współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora high-tech
Małgorzata Załęska – Outsourcing zarządzania należnościami
Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki – Corporate social performance as a indicator of success in Positive Organizational Scholarship view
Bożydar Ziółkowski – Planowanie strategiczne z wykorzystaniem metody foresight – standaryzowana identyfikacja uwarunkowań innowacyjności w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu

Treść uwagi Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały konferencyjne.
Treść uwagi Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały konferencyjne.
504 ## - Uwaga o bibliografii
Informacje o bibliografii Bibliografia, netografia przy artykułach.
546 ## - Uwaga o języku
Uwaga o języku Część tekstów w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy artykułach. Spis treści także w języku angielskim.
650 #7 - Słowo kluczowe - nazwa ogólna
9 (RLIN) 19764
Temat Komunikacja
9 (RLIN) 19868
Temat Zarządzanie ryzykiem
9 (RLIN) 68929
Temat Koopetycja
Temat MSC
9 (RLIN) 70921
Temat Strategie proekologiczne
9 (RLIN) 70922
9 (RLIN) 19728
Temat Konkurencyjność
9 (RLIN) 21742
Temat Motywowanie
9 (RLIN) 28943
Temat Inwigilacja
9 (RLIN) 19774
Temat Kapitał intelektualny
9 (RLIN) 35513
Temat Uczelnie wyższe
9 (RLIN) 19657
Temat Ochrona zdrowia
9 (RLIN) 40618
Temat Analiza strukturalna
9 (RLIN) 68929
Temat Koopetycja
9 (RLIN) 37766
Temat Kompetencje społeczne
9 (RLIN) 22196
Temat Zrównoważona Karta Wyników
9 (RLIN) 20430
Temat Innowacyjność
9 (RLIN) 19651
Temat Wieś
9 (RLIN) 25127
Temat Regresja
9 (RLIN) 36601
Temat Spółdzielnia
9 (RLIN) 36662
Temat Fuzje i przejęcia
9 (RLIN) 34775
Temat Interesariusze
Temat Strategie militarne
9 (RLIN) 70873
9 (RLIN) 21371
Temat Zarządzanie siecią
Temat Forum Edukacji Biznesowej
9 (RLIN) 70874
9 (RLIN) 19588
Temat Agroturystyka
Temat Analiza PEST
9 (RLIN) 70870
9 (RLIN) 22320
Temat Zrównoważony rozwój
9 (RLIN) 26934
Temat Gry szkoleniowe
Temat Oportunizm pasywny
9 (RLIN) 70871
9 (RLIN) 20191
Temat Benchmarking
9 (RLIN) 20919
Temat Deweloper
9 (RLIN) 20840
Temat Rynek nieruchomości
Temat Strategie uniku
9 (RLIN) 70866
Temat Koncepcja RS 3
9 (RLIN) 70867
Temat Przemysł lotniczy
9 (RLIN) 70868
Temat Klaster Dolina Lotnicza
9 (RLIN) 70869
9 (RLIN) 29140
Temat EMAS
9 (RLIN) 22662
Temat Foresight
9 (RLIN) 20310
Temat Organizacja
9 (RLIN) 49442
Temat Nepotyzm
9 (RLIN) 21761
Temat Firma rodzinna
9 (RLIN) 24988
Temat Kryzys
9 (RLIN) 20027
Temat Bezpieczeństwo i higiena pracy
9 (RLIN) 45310
Temat Szkolenia BHP
9 (RLIN) 20659
Temat Regulamin pracy
9 (RLIN) 20536
Temat Kultura organizacji
9 (RLIN) 56351
Temat Klaster
9 (RLIN) 44348
Temat Wypadki przy pracy
9 (RLIN) 22001
Temat Internacjonalizacja
9 (RLIN) 19728
Temat Konkurencyjność
9 (RLIN) 19603
Temat Samorząd terytorialny
9 (RLIN) 70015
Temat Metoda AHP
9 (RLIN) 22081
Temat Wizerunek
9 (RLIN) 19566
Temat Przedsiębiorstwo
9 (RLIN) 28437
Temat Przywództwo strategiczne
9 (RLIN) 27227
Temat Kategoryzacja przedsiębiorstw
9 (RLIN) 40299
Temat Ewolucja
Temat Selekcja rutyn
9 (RLIN) 70864
9 (RLIN) 26064
Temat Renta ekonomiczna
Temat Rynek mechanizacji rolnictwa
9 (RLIN) 70865
Temat Archetypy politykowania organizacyjnego
9 (RLIN) 70862
9 (RLIN) 23019
Temat E-administracja
9 (RLIN) 19963
Temat Społeczeństwo informacyjne
9 (RLIN) 56982
Temat Rady nadzorcze
9 (RLIN) 20084
Temat Korporacje
9 (RLIN) 50039
Temat Strategia dywersyfikacji
Temat Strategia internacjonalizacji
9 (RLIN) 70863
9 (RLIN) 19563
Temat MSP
9 (RLIN) 22142
Temat Outsourcing
9 (RLIN) 29949
Temat Zarządzanie należnościami
9 (RLIN) 46834
Temat Windykacja
9 (RLIN) 22662
Temat Foresight
Temat SWOT
9 (RLIN) 19508
9 (RLIN) 66540
Temat Ekoinnowacje
9 (RLIN) 70262
Temat Relacje międzyorganizacyjne
9 (RLIN) 21918
Temat Zaufanie
9 (RLIN) 36981
Temat Grupa kapitałowa
9 (RLIN) 19754
Temat Strategia personalna
Temat Strategie bezpieczeństwa powodziowego
9 (RLIN) 70861
942 ## - Rodzaj dokumentu
Rodzaj dokumentu Czytelnia (można wypożyczyć)
Holdings
Price effective from Należy do Data wprowadzenia Rodzaj dokumentu Zagubiona Zablokowana Numer akcesji Typ akcesji Przedłużeń Kwota za zgubienie Data wypożyczenia Wypożyczeń Regał/półka Uszkodzenia Kod paskowy Teraz jest w Sygnatura
2015-10-14Poznań2015-10-14Czytelnia (można wypożyczyć)NieDostępnyP/093/2015Wymiana53.002019-06-102POZBrak uszkodzeńPOZ15100220Poznań65.01
Languages: