Dittmann, Paweł

Prognozowanie w zarządzaniu firmą Prace Naukowe AE Wrocław nr 838 Materiały konferencyjne AE Wrocław - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu 2000 - 126s. 24 cm - 0324-8445 .


Zarządzanie personelem
Spółki giełdowe
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie przedsiębiorstwem

658.1/.5:061.3 061.3
Languages: